saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Mecànica de Fluids Computacional

Màster interuniversitari en Mecànica de Fluids Computacional - 6a edició

Màster interuniversitari en Mecànica de Fluids Computacional

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 45 -- 15 60
TOTALS 45 -- 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
20745102 Mecànica de Fluids 6
20745103 Mètodes Numèrics de Resolució d’Equacions en Derivades Parcials 6
20745104 Modelització Clàssica de la Turbulència 6
20745105 Transferència de Calor i Matèria 6
20745106 Anàlisi de Dades Numèriques i Experimentals 6
Segon quadrimestre
20745101 DNS i LES 6
20745107 Fluxos Ambientals i Dispersió de Contaminants 3
20745108 Fluxos en Equips Industrials 3
20745109 Modelització de Fluxos Reactius 3
20745301 Treball de Fi de Màster 15