saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enologia (2014)

Branca: Ciències

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- --- 60
2n -- 60 -- -- --- 60
3r -- 60 -- -- --- 60
4t -- -- 30 15 (obligatòria) 15 (obligatòria) 60
TOTALS 60 120 30 15 15 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
19224001 Fonaments de Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
19224005 Estadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
19224006 Matemàtiques 6 Bàsica Matemàtiques Ciències
19224007 Física 6 Bàsica Física Ciències
19224008 Química I 6 Bàsica Química Ciències
Segon Quadrimestre  
19224002 Fisiologia Vegetal i Pràctiques de Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
19224003 Biologia cel·lular i Genètica 6 Bàsica Biologia Ciències
19224004 Microbiologia General 6 Bàsica Biologia Ciències
19224010 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
19224009 Química II 6 Bàsica Química Ciències

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19224102 Microbiologia i Bioquímica Enològiques I 6 Obligatòria
19224103 Química Enològica 6 Obligatòria
19224104 Anàlisi Química Enològica I 3 Obligatòria
19224105 Edafologia i Climatologia Vitícoles 3 Obligatòria
19224106 Enologia General I 6 Obligatòria
19224107 Anàlisi Sensorial I 3 Obligatòria
19224111 Ampelologia 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19224101 Operacions Bàsiques 3 Obligatòria
19224108 Economia i Màrqueting Vitivinícola 6 Obligatòria
19224109 Microbiologia i Bioquímica Enològiques II 6 Obligatòria
19224110 Anàlisi Química Enològica II 6 Obligatòria
19224112 Viticultura I 6 Obligatòria
19224113 Anàlisi Sensorial II 3 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19224114 Subproductes Vitivinícoles 3 Obligatòria
19224115 Enologia General II 9 Obligatòria
19224116 Cultura Vitivinícola 6 Obligatòria
19224117 Anàlisi Sensorial III 3 Obligatòria
19224118 Anàlisi Instrumental Enològica 3 Obligatòria
19224119 Viticultura II 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19224120 Normativa i Legislació Vitivinícola 3 Obligatòria
19224121 Gestió Mediambiental de la Indústria Enològica 3 Obligatòria
19224122 Criança i Envelliment 6 Obligatòria
19224123 Elaboració de Vins Escumosos 3 Obligatòria
19224124 Anàlisi Sensorial IV 3 Obligatòria
19224125 Gestió de la Qualitat i la Seguretat en la Indústria Vitivinícola 3 Obligatòria
19224127 Patologia Vitícola 3 Obligatòria
19224126 Enginyeria Enològica 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia
Anual
19224301 Treball de Fi de Grau (*) 15 Obligatòria
Primer Quadrimestre
19224401 Pràctiques Externes (**) 15 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 24 Optativa