saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enologia (2014): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
19224007 Química I 6 Bàsica Química
19224001 Fonaments de Biologia 6 Bàsica Biologia
19224006 Matemàtiques 6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
19224009 Química II 6 Bàsica Química
19224002 Fisiologia Vegetal i Pràctiques de Biologia 6 Bàsica Biologia

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
19224007 Física 6 Bàsica Física
19224005 Estadística 6 Bàsica Estadística
Segon Quadrimestre
19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6 Bàsica Biologia
19224010 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica
19224004 Microbiologia General 6 Bàsica Biologia

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19224102 Microbiologia i Bioquímica Enològiques I 6 Obligatòria
19224103 Química Enològica 6 Obligatòria
19224104 Anàlisi Química Enològica I 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19224101 Operacions Bàsiques 3 Obligatòria
19224110 Anàlisi Química Enològica II 6 Obligatòria
19224109 Microbiologia i Bioquímica Enològiques II 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS  Tipologia
Primer Quadrimestre
19224106 Enologia General I 6 Obligatòria
19224105 Edafologia i Climatologia Vitícoles 3 Obligatòria
19224107 Anàlisi Sensorial I 3 Obligatòria
19224111 Ampelologia 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19224108 Economia i Màrqueting Vitivinícola 6 Obligatòria
19224112 Viticultura I 6 Obligatòria
19224113 Anàlisi Sensorial II 3 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19224119 Viticultura II 6 Obligatòria
19224115 Enologia General II 9 Obligatòria
19224117 Anàlisis Sensorial III 3 Obligatòria
19224118 Anàlisi Instrumental Enològica 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19224120 Normativa i Legislació Vitivinícola 3 Obligatòria
19224122 Criança i Envelliment 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19224114 Subproductes Vitivinícoles 3 Obligatòria
19224116 Cultura Vitivinícola 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19224126 Enginyeria Enològica 6 Obligatòria
19224123 Elaboració de Vins Escumosos 3 Obligatòria
19224121 Gestió Mediambiental de la Industria Vitivinícola 3 Obligatòria
19224124 Anàlisi Sensorial IV 3 Obligatòria
19224125 Gestió de la Qualitat i la Seguretat en la Industria Vitivinícola 3 Obligatòria
19224127 Patologia Vitícola 3 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
1r Quadrimestre
19224401 Pràctiques Externes 15 Obligatòria
  Optatives 15 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
19224301 Treball de Fi de Grau (**) 15 Obligatòria
  Optatives 15 Optativa
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.