saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari d'Implantació del Grau / Extinció del Pla Preexistent

Calendari d'Implantació

CURS 2014-15 CURS 2015-16 CURS 2016-17 CURS 2017-18
1r curs      
  2n curs    
    3r curs  
      4t curs

Calendari d'Extinció del Pla Preexistent

CURS 2014-15 CURS 2015-16 CURS 2016-17 CURS 2017-18 CURS 2018-19 CURS 2019-20 CURS 2020-21
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extraordinària 1r curs Extingit ---- ---- ----
2n curs Docència 2n curs Tutoria 2n curs Examen 2n curs Extraordinària 2n curs Extingit ---- ----
3r curs Docència 3r curs Docència 3r curs Tutoria 3r curs Examen 3r curs Extraordinària 3r curs Extingit ----
4rt curs Docència 4rt curs Docència 4rt curs Docència 4rt curs Tutoria 4rt curs Examen 4rt curs Extraordinària 4rt curs Extingit

Observacions:

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
  • Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el grau, el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
    En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 20% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.