saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Reconeixements entre el Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i el Grau de Biotecnologia (PFG Àmbit Biociències)
GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR GRAU DE BIOTECNOLOGIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13214005 Biologia * 6 1r 19204005 Biologia * 6
1r 13214006 Biologia Cel·lular * 6 1r 19204006 Biologia Cel·lular * 6
1r 13214008 Bioquímica * 6 1r 19204008 Bioquímica * 6
1r 13214004 Estadística * 6 1r 19204004 Estadística * 6
1r 13214011 Física I 3 1r 19204011 Física I 3
1r 13214012 Física II 6 1r 19204012 Física II 6
    o       o  
1r 13214002 Física * (extingida) 9 1r 19204002 Física * (extingida) 9
1r 13214007 Genètica * 6 1r 19204007 Genètica * 6
1r 13214001 Matemàtiques * 9 1r 19204001 Matemàtiques * 9
1r 13214009 Química I * 6 1r 19204009 Química I * 6
1r 13214010 Química II * 6 1r 19204010 Química II * 6
    o       o  
1r 13214003 Química General * (extingida) 12 1r 19204003 Química General * (extingida) 12
2n 13214103 Bioinformàtica * 6 2n 19204103 Bioinformàtica * 6
2n 13214108 Biologia Animal i Vegetal * 6 2n 19204108 Biologia Animal i Vegetal * 6
2n 13214106 Enzimologia * 6 2n 19204106 Enzimologia * 6
2n 13214107 Estructura i Funció de Biomolècules * 6 2n 19204107 Estructura i Funció de Biomolècules * 6
2n 13214102 Expressió i Replicació Gèniques * 6 2n 19204102 Expressió i Replicació Gèniques * 6
2n 13214101 Química Orgànica * 6 2n 19204101 Química Orgànica * 6
3r 13214105 Biologia Molecular de Sistemes * 6 3r 19204105 Biologia Molecular de Sistemes * 6
3r 13214109 Immunologia * 6 3r 19204109 Immunologia * 6
3r 13214110 Metabolisme de Microorganismes * 6 3r 19204110 Metabolisme de Microorganismes * 6
3r 13214104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6 3r 19204104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6
4t 13214401 Pràctiques Externes * 12 4t 19204401 Pràctiques Externes * 12
Optativa 13214218 Vacunes i Fàrmacs * 3 Optativa 19204206 Vacunes i Fàrmacs * 3
Optativa 13214219 Enzimologia Industrial * 3 Optativa 19204217 Enzimologia Industrial * 3
Optativa 13214213 Garantia i Control de la Qualitat en el Laboratori Clínic * 3 Optativa 19204220 Garantia i Control de la Qualitat * 3
Optativa 13214216 Epigenètica * 3 Optativa 19204221 Epigenètica * 3
Optativa 13214217 Enginyeria de Proteïnes * 3 Optativa 19204222 Enginyeria de Proteïnes * 3
Optativa 13214204 Bioquímica dels Aliments * 3 Optativa 19204212 Bioquímica dels Aliments * 3
Optativa 13214201 Activitats Universitàries Reconegudes * 3 Optativa 19204201 Activitats Universitàries Reconegudes I *
o
3
Optativa 19204227 Activitats Universitàries Reconegudes II * 3
Optativa 13214222 Alimentació Funcional i Personalitzada * 6 Optativa 19204237 Aliments Funcionals, Compostos Bioactius i Nutracèutics *  6
Reconeixement des del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular al Grau de Biotecnologia (sentit únic)
3r 13214112 Genètica Molecular i Enginyeria Genètica 6 3r 19204113 Genètica Molecular 6
Reconeixement des del Grau de Biotecnologia al Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (sentit únic)
2n 19204115 Cultius Cel·lulars 4 Optativa 13214221 Tècniques de Cèl·lules en Cultiu 3
3r
3r
19204117
19204113
Tecnologia de l'ADN Recombinant
i
Genètica Molecular
6
6
3r
3r
13214112
13214121
Genètica Molecular i Engnyeria Genètica
i
Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I
6
3
3r 19204117 Tecnologia de l’ADN Recombinant 6 3r 13214121 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I 3
Optativa 19204234 Aliments Funcionals i Nutracèutics (extingida) 3 Optativa 13214207 Aliments Funcionals i Ingredients Bioactius (extingida) 3

 * El reconeixement d’aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el el Grau d'Enologia (2009) i Grau de Bioquímica i Biologia Molecular
(sentit únic)
GRAU ENOLOGIA (2009) (en extinció)  GRAU BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Curs Codi Denominació Crèdits Curs Codi Denominació Crèdits
1r 19214003 Química * 12 1r

1r
13214009

13214010
Química I *
i
Química II *
6

6
1r 19214001 Matemàtiques * 9 1r 13214001 Matemàtiques * 9
1r 19214004 Estadística * 6 1r 13214004 Estadística * 6
1r 19214005 Biologia * 6 1r 13214005 Biologia * 6
1r 19214002 Física * 9 1r

1r

1r
13214011

13214012

13214002
Física I
i
Física II
3

6
 
1r 19214006 Biologia Cel·lular * 6 1r 13214006 Biologia Cel·lular * 6
1r 19214007 Genètica * 6 1r 13214007 Genètica * 6
1r 19214008 Bioquímica * 6 1r 13214008 Bioquímica * 6

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el Grau de Biotecnologia i el Grau d’Enologia (2014)
GRAU DE BIOTECNOLOGIA GRAU D'ENOLOGIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 19204001 Matemàtiques 9 1r 19224006 Matemàtiques 6
1r

1r

1r
19204011

19204012

19204002
Física I
i
Física II
o
Física (extingida)
3

6

9
1r 19224007 Física 6
1r 19204004 Estadística 6 1r 19224005 Estadística 6
1r 19204005 Biologia 6 1r 19224001 Fonaments de Biologia 6
1r 19204008 Bioquímica 6 1r 19224010 Bioquímica 6
1r 19204009 Química I 6 1r 19224008 Química I 6
1r 19204010 Química II 6 1r 19224009 Química II 6
    o       o  
1r 19204003 Química General (extingida) 12 1r

1r
19224008

19224009
Química I
i
Química II
6

6
2n 19204112 Microbiologia 6 2n 19224004 Microbiologia General 6
2n 19204116 Química Analítica Instrumental 4 3r 19224118 Anàlisi Instrumental Enològica 3
3r 19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6 2n 19224108 Economia i Màrqueting Vitivinícola 6
Optativa 19204213 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics 3 Optativa 19224204 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics 3
Optativa 19204214 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3 Optativa 19224211 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3
Optativa 19204231 Aliments Fermentats 6 Optativa 19224226 Aliments Fermentats 6
Reconeixement des del Grau de Biotecnologia al Grau d’Enologia (sentit únic)  
1r

1r

19204006

19204007

Biologia Cel·lular
i
Genètica

6

6

1r 19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6
2n 19204118 Enginyeria Bioquímica 6 2n 19224101 Operacions Bàsiques 3
2n 19204108 Biologia Animal i Vegetal 6 1r 19224002 Fisiologia Vegetal i Pràctiques de Biologia 6
Reconeixement des del Grau d’Enologia al Grau de Biotecnologia (sentit únic)
1r 19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6 1r 19204006 Biologia Cel·lular 6

Reconeixements entre el Grau d'Enologia (2009) i el Grau de Biotecnologia

(Sentit únic)

GRAU D'ENOLOGIA (2009) (en extinció) GRAU DE BIOTECNOLOGIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 19214001 Matemàtiques * 9 1r 19204001 Matemàtiques * 9
1r 19214002 Física * 9 1r

1r

1r
19204011

19204012
Física I
i
Física II
3

6
1r 19214003 Química * 12 1r 19204003 Química General * 12
1r 19214004 Estadística * 6 1r 19204004 Estadística * 6
1r 19214005 Biologia * 6 1r 19204005 Biologia * 6
1r 19214006 Biologia Cel·lular * 6 1r 19204006 Biologia Cel·lular * 6
1r 19214007 Genètica * 6 1r 19204007 Genètica * 6
1r 19214008 Bioquímica * 6 1r 19204008 Bioquímica * 6
2n 19214120 Microbiologia 6 2n 19204112 Microbiologia 6
2n 19214121 Operacions Bàsiques 6 2n 19204118 Enginyeria Bioquímica 6
3r 19214125 Economia i Gestió d’Empreses 6 3r 19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6
optativa 19214204 Caracterització i Identificació d’Organismes Vegetals 3 3r 19204214 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3
optativa 19214213 Biotecnologia Enològica 3 optativa 19204213 Selecció i Millora d’Inòculs Enològics 3

 * El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el Doble Grau d'Enginyeria Informàtica/Biotecnologia i el Grau de Biotecnologia
(sentit únic)
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I GRAU DE BIOTECNOLOGIA GRAU DE BIOTECNOLOGIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17914014 Química I * 6 1r 19204009 Química I * 6
1r 17914015 Química II * 6 1r 19204010 Química II * 6
    o       o  
1r 17914001 Química General * (extingida) 12 1r 19204009
19204010
Química I *
Química II *
6
6
1r 17914002 Matemàtiques * 9 1r 19204001 Matemàtiques * 9
1r 17914003 Estadística * 6 1r 19204004 Estadística * 6
1r 17914004 Biologia * 6 1r 19204005 Biologia * 6
1r 17914101 Microbiologia * 6 1r 19204112 Microbiologia * 6
1r 17914017 Física I 3 1r 19204011 Física I 3
1r 17914018 Física II 6 1r 19204012 Física II 6
    o       o  
1r 17914005 Física * (extingida) 9 1r 19204011
19204012
Física I
Física II
3
6
1r 17914006 Biologia Cel·lular * 6 1r 19204006 Biologia Cel·lular * 6
1r 17914007 Genètica * 6 1r 19204007 Genètica * 6
1r 17914008 Bioquímica * 6 1r 19204008 Bioquímica * 6
2n 17914102 Química Orgànica * 6 2n 19204101 Química Orgànica * 6
2n 17914105 Enzimologia * 6 2n 19204106 Enzimologia * 6
2n 17914106 Estructura i Funció de Biomolècules * 6 2n 19204107 Estructura i Funció de Biomolècules * 6
2n 17914107 Biologia Animal i Vegetal * 6 2n 19204108 Biologia Animal i Vegetal * 6
2n 17914103 Expressió i Replicació Gèniques * 6 2n 19204102 Expressió i Replicació Gèniques * 6
2n 17914104 Bioinformàtica * 6 2n 19204103 Bioinformàtica * 6
2n 17914108 Termodinàmica i Cinètica * 4 2n 19204111 Termodinàmica i Cinètica * 4
2n 17914109 Cultius Cel·lulars * 4 2n 19204115 Cultius Cel·lulars * 4
2n 17914110 Química Analítica Instrumental * 4 2n 19204116 Química Analítica Instrumental * 4
2n 17914111 Enginyeria Bioquímica * 6 2n 19204118 Enginyeria Bioquímica * 6
3r 17914116 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6 3r 19204104 Tècnique de Bioquímica i Biologia Molecular * 6
3r 17914118 Immunologia * 6 3r 19204109 Immunologia * 6
3r 17914120 Genètica Molecular * 6 3r 19204113 Genètica Molecular * 6
3r 17914121 Tecnologia del ADN Recombinant * 6 3r 19204117 Tecnologia del ADN Recombinant * 6
3r 17914126 Economia i Gestió d'Empreses * 6 3r 19204123 Economia i Gestió d'Empreses * 6
3r 17914117 Biologia Molecular de Sistemes * 6 3r 19204105 Biologia Molecular de Sistemes * 6
3r 17914119 Metabolisme de Microorganismes * 6 3r 19204110 Metabolisme de Microorganismes * 6
3r 17914122 Enginyeria de Bioreactors * 4 3r 19204119 Enginyeria de Bioreactors * 4
3r 17914123 Processos de Separació i Purificació * 4 3r 19204120 Processos de Separació i Purificació * 4
3r 17914124 Biotecnologia Molecular Microbiana * 4 3r 19204121 Biotecnologia Molecular Microbiana * 4
3r 17914125 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal * 6 3r 19204122 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal * 6
4t 17914129 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius * 6 4t 19204124 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius * 6
4t 17914130 Processos i Productes Biotecnològics * 3 4t 19204127 Processos i Productes Biotecnològics * 3
17914401 Pràctiques Externes * 12 4t 19204401 Pràctiques Externes * 12
17914302 Treball de Fi de Grau II 9 4t 19204301 Treball de Fi de Grau 9

(*) El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el doble Grau d'Enginyeria Informàtica/Biotecnologia el Grau d’Enologia
(sentit únic)
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA/BIOTECNOLOGIA GRAU D’ENOLOGIA (2014)
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17914014 Química I 6 1r 19224008 Química I 6
1r 17914015 Química II 6 1r 19224009 Química II 6
    o       o  
1r 17914001 Química General (extingida) 12 1r

1r
19224008

19224009
Química I
i
Química II
6

6
1r 17914002 Matemàtiques 9 1r 19224006 Matemàtiques 6
1r 17914003 Estadística 6 1r 19224005 Estadística 6
1r 17914004 Biologia 6 1r 19224001 Fonaments de Biologia 6
1r

1r

1r
17914017

17914018

17914005
Física I
i
Física II
o
Física (extingida)
3

6

9
1r 19224007 Física 6
1r 17914006 Biologia Cel·lular 6 1r 19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6
1r 17914008 Bioquímica 6 1r 19224010 Bioquímica 6
1r 17914101 Microbiologia 6 1r 19224004 Microbiologia General 6
1r 17914126 Economia i Gestió d’Empreses 6 1r 19224108 Economia i Màrqueting Vitivinícola 6