saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Biotecnologia (2009)

Branca: Ciències

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 9 30 12 (obligatòria) 9 (obligatòria) 60
TOTALS 60 129 30 12 9 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
19204001 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques Ciències
19204004 Estadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
19204005 Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
19204009 Química I 6 Bàsica Química Ciències
19204011 Física I 3 Bàsica Física Ciències
Segon Quadrimestre  
19204012 Física II 6 Bàsica Física Ciències
19204006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia Ciències
19204007 Genètica 6 Bàsica Biologia Ciències
19204008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
19204010 Química II 6 Bàsica Química Ciències

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19204101 Química Orgànica 6 Obligatòria
19204106 Enzimologia 6 Obligatòria
19204107 Estructura i Funció de Biomolècules 6 Obligatòria
19204108 Biologia Animal i Vegetal 6 Obligatòria
19204112 Microbiologia 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19204102 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria
19204103 Bioinformàtica 6 Obligatòria
19204111 Termodinàmica i Cinètica 4 Obligatòria
19204115 Cultius Cel·lulars 4 Obligatòria
19204116 Química Analítica Instrumental 4 Obligatòria
19204118 Enginyeria Bioquímica 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19204104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria
19204109 Immunologia 6 Obligatòria
19204113 Genètica Molecular 6 Obligatòria
19204117 Tecnologia de l'ADN Recombinant 6 Obligatòria
19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19204105 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria
19204110 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria
19204119 Enginyeria de Bioreactors 4 Obligatòria
19204120 Processos de Separació i Purificació 4 Obligatòria
19204121 Biotecnologia Molecular Microbiana 4 Obligatòria
19204122 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 24 Optativa
19204124 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 6 Optativa
19204301 Treball de Fi de Grau (*) 9 Obligatòria
19204401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
19204127 Processos i Productes Biotecnològics 3 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.