saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Reconeixements entre el Grau de Química i el Grau Bioquímica i Biologia Molecular

GRAU DE QUÍMICA

GRAU BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13204009
13224009
Química I 6 1r 13214009 Química I 6
1r 13204010
13224010
Química II 6 1r 13214010 Química II 6
    o       o  
1r 13204003 Química General (extingida) 12 1r 13214003 Química General (extingida) 12
1r 13204001
13224001
Matemàtiques 9 1r 13214001 Matemàtiques 9
1r 13204005
13224005
Biologia 6 1r 13214005 Biologia 6
1r 13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 1r 13214004 Estadística 6
1r 13204013
13224013


13204011
13224011
13204012
13224012


13204002
13224002
Física

o

Física I
i
Física II

o

Física (extingida)
93

69
1r 13214013

13214011

13214012
Física
o
Física I
i
Física II
9

3

6
1r 13204006
13224006
Bioquímica 6 1r 13214008 Bioquímica 6
Reconeixement des del Grau de Química al Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (sentit únic)
2n 13204113
13224113
Química Orgànica I
i
6 2n 13214101 Química Orgànica 6
2n 13204114
13224114
Química Orgànica II 6
Reconeixements entre el Doble Grau de Biotecnologia/Bioquímica i Biologia Molecular i Grau de Biotecnologia 

DOBLE GRAU DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

GRAU DE BIOTECNOLOGIA

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13904009 Química I * 6 1r 19204009 Química I * 6
1r 13904010 Química II * 6 1r 19204010 Química II * 6
  o     o  
1r 13904003 Química General * (extingida) 12 1r 19204003 Química General * (extingida) 12
1r 13904001 Matemàtiques * 9 1r 19204001 Matemàtiques * 9
1r 13904004 Estadística * 6 1r 19204004 Estadística * 6
1r 13904005 Biologia * 6 1r 19204005 Biologia * 6
1r 13904013

13904011

13904012

13904002
Física*
o
Física I*
i
Física II*
o
Física (extingida)*
9

3

6

9
1r 19204013

19204011

19204012
Física*
o
Física I*
i
Física II*
9

3

6
1r 13904006 Biologia Cel·lular * 6 1r 19204006 Biologia Cel·lular * 6
1r 13904007 Genètica * 6 1r 19204007 Genètica * 6
1r 13904008 Bioquímica * 6 1r 19204008 Bioquímica * 6
2n 13904101 Química Orgànica * 6 2n 19204101 Química Orgànica * 6
2n 13904103 Enzimologia * 6 2n 19204106 Enzimologia * 6
2n 13904104 Estructura i Funció de Biomolècules * 6 2n 19204107 Estructura i Funció de Biomolècules * 6
2n 13904105 Biologia Animal i Vegetal * 6 2n 19204108 Biologia Animal i Vegetal * 6
2n 13904102 Expressió i Replicació Gèniques * 6 2n 19204102 Expressió i Replicació Gèniques * 6
2n 13904110 Bioinformàtica * 6 2n 19204103 Bioinformàtica * 6
3r 13904111 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6 3r 19204104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6
3r 13904113 Microbiologia * 6 3r 19204112 Microbiologia * 6
3r 13904115 Immunologia * 6 3r 19204109 Immunologia * 6
3r 13904114 Biologia Molecular de Sistemes * 6 3r 19204105 Biologia Molecular de Sistemes * 6
3r 13904117 Metabolisme de Microorganismes * 6 3r 19204110 Metabolisme de Microorganismes * 6
3r 13904120 Termodinàmica i Cinètica * 4 2n 19204111 Termodinàmica i Cinètica * 4
3r 13904121 Enginyeria Bioquímica * 6 2n 19204118 Enginyeria Bioquímica * 6
4t 13904122 Genètica Molecular * 6 3r 19204113 Genètica Molecular * 6
4t 13904123 Tecnologia del ADN Recombinant * 6 3r 19204117 Tecnologia del ADN Recombinant * 6
4t 13904131 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius * 6 4t 19204124 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius * 6
4t 13904134 Economia i Gestió d’Empreses * 6 3r 19204123 Economia i Gestió d'Empreses * 6
2n 13904126 Cultius cel·lulars * 4 2n 19204115 Cultius Cel·lulars * 4
4t 13904127 Química Analítica Instrumental * 4 2n 19204116 Química Analítica Instrumental * 4
4t 13904128 Enginyeria de Bioreactors * 4 3r 19204119 Enginyeria de Bioreactors * 4
4t 13904129 Processos de Separació i Purificació * 4 3r 19204120 Processos de Separació i Purificació * 4
4t 13904130 Biotecnologia Molecular Microbiana * 4 3r 19204121 Biotecnologia Molecular Microbiana * 4
4t 13904132 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal * 6 3r 19204122 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal * 6
4t 13904133 Processos i Productes Biotecnològics * 3 4t 19204127 Processos i Productes Biotecnològics * 3
13904401 Pràctiques Externes * 12 4t 19204401 Pràctiques Externes * 12
13904302 Treball de Fi de Grau * 9 4t 19204301 Treball de Fi de Grau * 9
optativa 13904201 Vacunes i Fàrmacs * 3 optativa 19204206 Vacunes i Fàrmacs * 3
optativa 13904202 Immunologia Clínica * 3 optativa 19204207 Immunologia Clínica * 3
optativa 13904203 Productes Naturals d’Interès Industrial * 3 optativa 19204208 Productes Naturals d'Interès Industrial * 3
optativa 13904204 Patologia Molecular * 3 optativa 19204209 Patologia Molecular * 3
optativa 13904205 Teràpia Gènica * 3 optativa 19204210 Teràpia Gènica * 3
optativa 13904206 Enginyeria de Teixits * 3 optativa 19204211 Enginyeria de Teixits * 3
optativa 13904207 Bioquímica dels Aliments * 6 optativa 19204212 Bioquímica dels Aliments * 6
optativa 13904208 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics * 3 optativa 19204213 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics * 3
optativa 13904209 Caracterització i Identificació d’Organismes Vegetals * 3 optativa 19204214 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals * 3
optativa 13904210 Aliments Transgènics * 3 optativa 19204215 Aliments Transgènics * 3
optativa 13904211 Enzimologia Industrial * 3 optativa 19204217 Enzimologia Industrial * 3
optativa 13904212 Des dels Organismes Model a la Biologia Humana * 3 optativa 19204218 Des dels Organismes Model a la Biologia Humana * 3
optativa 13904213 Garantia i Control de la Qualitat * 3 optativa 19204220 Garantia i Control de la Qualitat * 3
optativa 13904214 Epigenètica * 3 optativa 19204221 Epigenètica * 3
optativa 13904215 Enginyeria de Proteïnes * 3 optativa 19204222 Enginyeria de Proteïnes * 3
optativa 13904216 Virologia * 3 optativa 19204229 Virologia * 3
optativa 13904217 Modelització de Processos Biotecnològics * 3 optativa 19204230 Modelització de Processos Biotecnològics 3
optativa 13904218 Aliments Fermentats * 6 optativa 19204231 Aliments Fermentats * 6
optativa 13904219 Tecnologia Alimentària * 3 optativa 19204232 Tecnologia Alimentària * 3
optativa 13904222 Sostenibilitat a la Indústria Alimentària * 3 optativa 19204235 Sostenibilitat a la Indústria Alimentària * 3
optativa 13904223 Seguretat Alimentària * 3 optativa 19204236 Seguretat Alimentària * 3
optativa 13904235 Alimentació Funcional i Personalitzada * 6 optativa 19204237 Aliments Funcionals, Compostos Bioactius i Nutracèutics * 6
optativa 13904244 Activitats Universitàries Reconegudes I * 3 optativa 19204201 Activitats Universitàries Reconegudes I * 3
optativa 13904248 Activitats Universitàries Reconegudes II * 3 optativa 19204227 Activitats Universitàries Reconegudes II * 3

 * El reconeixement d’aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el Doble Grau de Biotecnologia/Bioquímica i Biologia Molecular i Grau de Bioquímica i Biologia Molecular
DOBLE GRAU DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13904001 Matemàtiques * 9 1r 13214001 Matemàtiques * 9
1r 13904004 Estadística * 6 1r 13214004 Estadística * 6
1r 13904005 Biologia * 6 1r 13214005 Biologia * 6
1r 13904009 Química I * 6 1r 13214009 Química I * 6
1r 13904010 Química II * 6 1r 13214010 Química II * 6
    o       o  
1r 13904003 Química General * (extingida) 12 1r 13214003 Química General * (extingida) 12
1r 13904013

13904011

13904012

13904002
Física*
o
Física I*
i
Física II*
o
Física (extingida)*
9

3

6

9
1r 13214013

13214011

13214012
Física*
o
Física I*
i
Física II*
9

3

6
1r 13904006 Biologia Cel·lular * 6 1r 13214006 Biologia Cel·lular * 6
1r 13904007 Genètica * 6 1r 13214007 Genètica * 6
1r 13904008 Bioquímica * 6 1r 13214008 Bioquímica * 6
2n 13904101 Química Orgànica * 6 2n 13214101 Química Orgànica * 6
2n 13904103 Enzimologia * 6 2n 13214106 Enzimologia * 6
2n 13904104 Estructura i Funció de Biomolècules * 6 2n 13214107 Estructura i Funció de Biomolècules * 6
2n 13904105 Biologia Animal i Vegetal * 6 2n 13214108 Biologia Animal i Vegetal * 6
2n 13904106 Metodologia i Experimentació en Bioquímica * 6 2n 13214114 Metodologia i Experimentació en Bioquímica * 6
2n 13904102 Expressió i Replicació Gèniques * 6 2n 13214102 Expressió i Replicació Gèniques * 6
2n 13904107 Biofísica * 6 2n 13214113 Biofísica * 6
2n 13904108 Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular * 6 2n 13214111 Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular * 6
2n 13904109 Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular * 6 2n 13214115 Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular * 6
2n 13904110 Bioinformàtica * 6 2n 13214103 Bioinformàtica * 6
3r 13904111 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6 3r 13214104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6
3r 13904112 Metabolisme i la Seva Regulació * 9 3r 13214119 Metabolisme i la Seva Regulació * 9
3r 13904115 Immunologia * 6 3r 13214109 Immunologia * 6
3r 13904116 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II * 3 3r 13214117 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II * 3
3r 13904114 Biologia Molecular de Sistemes * 6 3r 13214105 Biologia Molecular de Sistemes * 6
3r 13904117 Metabolisme de Microorganismes * 6 3r 13214110 Metabolisme de Microorganismes * 6
3r 13904118 Metabolisme Vegetal * 3 3r 13214120 Metabolisme Vegetal * 3
3r 13904119 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular * 6 3r 13214116 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular * 6
4t 13904125 Bioquímica de la Nutrició * 6 4t 13214118 Bioquímica de la Nutrició * 6
13904401 Pràctiques Externes * 12 4t 13214401 Pràctiques Externes * 12
13904301 Treball de fi de Grau * 15 4t 13214302 Treball de Fi de grau * 15
optativa 13904201 Vacunes i Fàrmacs * 3 optativa 13214218 Vacunes i Fàrmacs * 3
optativa 13904207 Bioquímica dels Aliments * 6 optativa 13214204 Bioquímica dels Aliments * 6
optativa 13904211 Enzimologia Industrial * 3 optativa 13214219 Enzimologia Industrial * 3
optativa 13904213 Garantia i Control de la Qualitat * 3 optativa 13214213 Garantia i Control de la Qualitat en el Laboratori Clínic * 3
optativa 13904214 Epigenètica * 3 optativa 13214216 Epigenètica * 3
optativa 13904215 Enginyeria de Proteïnes * 3 optativa 13214217 Enginyeria de Proteïnes * 3
optativa 13904224 Nutrició Molecular * 6 optativa 13214220 Nutrició Molecular * 6
optativa 13904227 Bioquímica Culinària * 3 optativa 13214209 Bioquímica Culinària * 3
optativa 13904228 Bioquímica Clínica Aplicada * 6 optativa 13214210 Bioquímica Clínica Aplicada * 6
optativa 13904229 Bioquímica Patològica * 6 optativa 13214211 Bioquímica Patològica * 6
optativa 13904230 Bioquímica Forense * 3 optativa 13214212 Bioquímica Forense * 3
optativa 13904231 Bioquímica Clínica Analítica * 3 optativa 13214214 Bioquímica Clínica Analítica * 3
optativa 13904232 Glicobiologia * 3 optativa 13214215 Glicobiologia * 3
optativa 13904235 Alimentació Funcional i Personalitzada * 6 optativa 13214222 Alimentació Funcional i Personalitzada * 6
optativa 13904244 Activitats Universitàries Reconegudes I * 3 optativa 13214201 Activitats Universitàries Reconegudes * 3
Reconeixement des del Doble Grau de Biotecnologia/Bioquímica i Biologia Molecular al Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (sentit únic)
4t 13904131 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 4t 13214122 Bioètica i Societat 3
2n 13904126 Cultius Cel·lulars 4 optativa 13214221 Tècniques de Cel·lules en Cultiu 3
4t

4t
13904123

13904122
Tecnologia de l'ADN Recombinant
i
Genètica Molecular
6

6
3r

3r
13214112

13214121
Genètica Molecular i Enginyeria Genètica
i
Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I
6

3
4t 13904123 Tecnologia de l'ADN Recombinant 6   13214121 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I 3

* El reconeixement d’aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el Grau de Química i Grau de Biotecnologia

GRAU DE QUÍMICA

GRAU DE BIOTECNOLOGIA

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13204001
13224001
Matemàtiques 9 1r 19204001 Matemàtiques 9
1r 13204013
13224013


13204011
13224011
13204012
13224012


13204002
13224002
Física

o

Física I
i
Física II

o

Física (extingida)
93

69
1r 19204013

19204011

19204012
Física
o
Física I
i
Física II
9

3

6
1r 13204009
13224009
Química I 6 1r 19204009 Química I 6
1r 13204010
13224010
Química II 6 1r 19204010 Química II 6
    o       o  
  13204003 Química General (extingida) 12 1r 19204003 Química General (extingida) 12
1r 13204005
13224005
Biologia 6 1r 19204005 Biologia 6
1r 13204006
13224006
Bioquímica 6 1r 19204008 Bioquímica 6
1r 13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 1r 19204004 Estadística 6
Des del Grau de Química al Grau de Biotecnologia (sentit únic)
2n 13204101
13224101
Química Analítica 6 2n 19204116 Química Analítica Instrumental 4
2n 13204113
13224113
Química Orgànica I 6 2n 19204101 Química Orgànica 6
2n 13204114
13224114
Química Orgànica II 6
Reconeixements entre el Grau de Química i el Grau d’Enologia (2014)

GRAU DE QUÍMICA

GRAU D’ENOLOGIA 

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13204005
13224005
Biologia 6 1r 19224001 Fonaments de Biologia 6
1r 13204006
13224006
Bioquímica 6 1r 19224010 Bioquímica 6
1r 13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 1r 19224005 Estadística 6
Reconeixement des del Grau de Química al Grau d’Enologia (sentit únic)
1r 13204001
13224001
Matemàtiques 9 1r 19224006 Matemàtiques 6
1r 13204013
13224013


13204011
13224011
13204012
13224012


13204002
13224002
Física

o

Física I
i
Física II

o

Física (extingida)
93

69
1r 19224007 Física 6
1r 13204009
13224009
Química I 6 1r 19224008 Química I 6
1r 13204010
13224010
Química II 6 1r 19224009 Química II 6
    o       o  
1r 13204003 Química General (extingida) 12 1r 19224008

19224009
Química I
i
Química II

6

6

Reconeixements entre el Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i el Grau d'Enologia

GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

GRAU D'ENOLOGIA

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13214001 Matemàtiques 9 1r 19224006 Matemàtiques 6
1r 13214013

13214011

13214012

13214002
Física
o
Física I
i
Física II
o
Física (extingida)
9

3

6

9
1r 19224007 Física 6
1r 13214009 Química I 6 1r 19224008 Química I 6
1r 13214010 Química II 6 1r 19224009 Química II 6
    o       o  
1r 13214003 Química General (extingida) 12 1r 19224008

19224009
Química I
i
Química II

6

6

1r 13214004 Estadística 6 1r 19224005 Estadística 6
1r 13214005 Biologia 6 1r 19224001 Fonaments de Biologia 6
1r 13214006 Biologia Cel·lular 6 1r 19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6
1r 13214008 Bioquímica 6 1r 19224010 Bioquímica 6
Reconeixements entre el Doble Grau de  Biotecnologia/Bioquímica i Biologia Molecular i el Grau d'Enologia

(sentit únic)

DOBLE GRAU DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

GRAU D'ENOLOGIA

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13904001 Matemàtiques 9 1r 19224006 Matemàtiques 6
1r 13904013

13904011

13904012

13904002
Física
o
Física I
i
Física II
o
Física (extingida)
9

3

6

9
1r 19224007 Física 6
1r 13904009 Química I 6 1r 19224008 Química I 6
1r 13904010 Química II 6 1r 19224009 Química II 6
    o       o  
1r 13904003 Química General (extingida) 12 1r 19224008

19224009
Química I
i
Química II
6

6
1r 13904004 Estadística 6 1r 19224005 Estadística 6
1r 13904005 Biologia 6 1r 19224001 Fonaments de Biologia 6
1r 13904006 Biologia Cel·lular 6 1r 19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6
1r 13904008 Bioquímica 6 1r 19224010 Bioquímica 6
3r 13904113 Microbiologia 6 1r 19224004 Microbiologia General 6
4rt 13904134 Economia i Gestió d’Empreses 6 2n 19224108 Economia i Màrqueting Vitivinícola 6