saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Biotecnologia (2009): Taula d'adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Llicenciatura en Biotecnologia)
ASSIGNATURES NOU PLA
(Grau de Biotecnologia)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
19051008

19051009
Àlgebra
i
Càlcul
4,5

6
19204001 Matemàtiques 9
19052201 Aplicacions Biomèdiques de la Biotecnologia * 6      
19052203 Aplicacions Biotecnològiques del Cultiu in vitro de Cèl·lules i Teixits Vegetals * 6      
19052202 Aplicacions Biotecnòlogiques per a la Millora de la Productivitat dels Cultius * 6      
19052236 Aplicacions Ecològiques , Farmacèutiques i Industrials dels Productes Naturals * 6      
19052020 Aspectes Legals i Socials de la Biotecnologia 6 19204124 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6
19052235 Avaluació i Control de Qualitat * 4,5      
19052238 Biocatalitzadors Immobilitzats * 4,5      
19052021 Bioinformàtica 6 19204103 Bioinformàtica 6
19051001 Biologia Cel·lular 7,5 19204006 Biologia Cel·lular 6
19052204 Bioproductes * 6      
19051011 Bioquímica 9 19204008 Bioquímica 6
19052218 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular * 6      
19052224 Bioquímica dels Aliments 4,5 19204212 Bioquímica dels Aliments  6
19052226 Bioquímica i Microbiologia Enològiques * 6      
19052022 Bioreactors 7,5 19204119 Enginyeria de Bioreactors 4
19052239 Biosensors i Bioelectroquímica * 4,5      
19052219

19052230
Biotecnologia Animal
i
Biotecnologia Vegetal
6

6
19204122 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6
19052205 Biotecnologia Alimentària * 6      
19052233 Biotecnologia Ambiental* 6      
19052206 Biotecnologia Aplicada al Control Integrat de Plagues i Malalties de les Plantes * 6      
19052234 Biotecnologia de Fongs Micel·lials * 4,5      
19052207 Biotecnologia de la Reproducció Animal * 6      
19052208 Biotecnologia i Millora Animal * 6      
19052209 Biotecnologia i Productes Alimentaris Intermedis * 6      
19052228 Biotecnologia Microbiana 4,5 19204121 Biotecnologia Molecular Microbiana 4
19052225 Biotecnologia, Història i Societat * 4,5      
19052214 La Biotecnologia a la Producció i Salut Animal * 6      
19052237 Control i Instrumentació en Bioprocessos * 4,5      
19052229 Control Microbiològic en Indústries Biotecnològiques Alimentàries 4,5 19204216 Control Microbiològic en Indústries Biotecnològiques Alimentàries  3
19052023 Cultius Cel·lulars 4,5 19204115 Cultius Cel·lulars 4
19052210 Disseny d'Experiments i Tècniques d'Anàlisi Quimiomètric * 6      
19052211 Disseny i Modelització de Biomolècules * 6      
19051101 Economia i Gestió d'Empreses 4,5 19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6
19052024 Enginyeria Genètica Molecular 7,5 19204117 Tecnologia del ADN Recombinant 6
19051102 Enzimologia 6 19204106 Enzimologia 6
19052232 Enzimologia Industrial 4,5 19204217 Enzimologia Industrial  3
19051010 Estadística 4,5 19204004 Estadística 6
19052222 Farmacologia * 4,5      
19051015

19051016
Fisiologia Animal
i
Fisiologia Vegetal
6

6
19204108 Biologia Animal i Vegetal 6
19051002 Fonaments de Física 6 19204011

19204012

19204002
Física I
i
Física II
o
Física (extingida)
3

6

9
19051004

19051005
Fonaments de Química I
i
Fonaments de Química II
7,5

7,5
19204009

19204010

19204101
Química I
i
Química II
i
Química Orgànica
6

6

6
19051005 Fonaments de Química II 7,5 19204101 Química Orgànica 6
19051017 Fonaments d'Enginyeria Bioquímica I 4,5 19204118 Enginyeria Bioquímica 6
19051018 Fonaments d'Enginyeria Bioquímica II 7,5 19204120 Processos de Separació i Purificació 4
19051006 Genètica 6 19204007 Genètica 6
19051019 Genètica Molecular 7,5 19204113 Genètica Molecular 6
19052212 Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària * 6      
19052025 Immunologia 6 19204109 Immunologia 6
19052221 Immunoligia Clínica 4,5 19204207 Immunologia Clínica 3
19052213 Indústries Biotecnològiques Alimentàries * 6      
19051003 Informàtica 6   ---  
19052227 Laboratori de Bioquímica i Microbiologia Enològiques 4,5 19204225 Experimentació en Microbiologia de Fermentacions 3
19052215 Metabolisme Secundari de Plantes * 6      
19051012 Microbiologia I 7,5 19204112 Microbiologia 6
19051013 Microbiologia II 4,5 19204110 Metabolisme de Microorganismes 6
19052231 Microbiologia d'Aliments 4,5 19204228 Microbiologia d'Aliments  3
19052223 Modelització de Molècules i Biomolècules * 4,5      
19052026 Processos i Productes Biotecnològics I 6 19204125 Processos i Productes Biotecnològics 4
19052027 Processos i Productes Biotecnològics II 4,5 19204126 Modelització de Processos Biotecnològics 4
19052103 Projecte en Empreses o Institucions 18 19204401 Pràctiques Externes 12
19052028 Proteòmica 4,5 19204105 Biologia Molecular de Sistemes 6
19052029 Química i Enginyeria de Proteïnes 7,5 19204107 Estructura i Funció de Biomolècules 6
19052217 Regulació del Metabolisme * 7,5      
19052216 Tècniques de Laboratori de Biotecnologia de Plantes * 6      
19052030 Tècniques Instrumentals Avançades 4,5 19204116 Química Analítica Instrumental 4
19051014 Tècniques Instrumentals Bàsiques 4,5 19204104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6
19051007 Termodinàmica i Cinètica Química 6 19204111 Termodinàmica i Cinètica 4
19052220 Vacunes i Fàrmacs Biotecnològics 4,5 19204206 Vacunes i Fàrmacs 3
19052031 Virologia 4,5 19204114 Virologia 4

* L'adaptació d'aquestes assignatures s'anirà actualitzant a mida que s'activin les assignatures optatives del nou pla.