saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Primària (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona i el segon al grup de Tortosa.

1r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Matèria
Anual  
11234002
11244002
Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació
11234004
11244004
Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació

1r curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Matèria
Anual  
11234001
11244001
Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia
11234003
11244003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia

2n curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia
11234104 (1Q)
11244104 (An)
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament 6 Obligatòria
11234105 (1Q)
11244105 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I 6 Obligatòria
11234112 (2Q)
11244112 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials I 6 Obligatòria
11234110 (An)
11244110 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I 12 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia
11234101 (1Q)
11244101 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I 6 Obligatòria
11234108 (An)
11244108 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I 9 Obligatòria
11234114 (An)
11244114 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica I 12 Obligatòria
  Optativa 3 Optativa

3r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia
11234106 (An)
11244106 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II 6 Obligatòria
11234111 (An)
11244111 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals II 3 Obligatòria
11234401 (2Q)
11244401 (An)
Pràctiques Externes I (*) 21 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura Pràcti ques Externes I, és requisit indispensable haver superat el 40% dels crèdits totals del grau. En aquest 40% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r curs.

3r curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia
Anual
11234102
11244102
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12 Obligatòria
11234109
11244109
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II 6 Obligatòria
  Optatives 12 optativa

4t curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia
11234103(2Q)
11244103(An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III 6 Obligatòria
11234107(2Q)
11244107(An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III 6 Obligatòria
11234113(2Q)
11244113(An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II 9 Obligatòria
11234115(2Q)
11244115(An)
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica II 3 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia
11234402 (An)
11244402 (An)
Pràctiques Externes II (**) 21 Obligatòria
11234301 (An)
11244301 (An)
Treball de Fi de Grau (***) 9 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
(***) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

1Q: 1r Quadrimestre/2Q: 2n Quadrimestre/An: Anual