saltar al contingut principal
Cercar
URV

Organització de la matrícula - Doctorat

Una vegada admesos acadèmicament, i si compleixen amb els requisits de la documentació, els doctorands tenen accés a matrícula.

Els doctorands en aquestes condicions rebran un correu electrònic comunicant-los que tenen accés a automatricular-se.

En funció de la fase en què s’han preinscrit els correspon un termini per a formalitzar la matrícula:

  • 1a fase → De l’1 d’octubre al 19 de desembre de 2022.
  • 2a fase → Del 16 de gener al 29 de març de 2023.
  • 3a fase → Més enllà del 29 de març i fins al 15 de juny de 2023, a petició del coordinador, si hi ha candidats per preinscriure que tinguin tota la documentació conforme als requisits exigits en el període de matrícula.

El fet de no matricular-se suposa que el doctorand ha perdut la plaça assignada.

A més, els doctorands que hagin de cursar assignatures de complements de formació s'han d'adreçar a la seva secretaria de campus/centre perquè els formalitzin la matrícula.

Els doctorands han de formalitzar cada curs acadèmic la matrícula, fins que dipositin la tesi doctoral.

Els doctorands matriculats el curs anterior, que hagin superat l’avaluació i estiguin al corrent de pagament, rebran un correu electrònic informant-los sobre el procés de matrícula. Si tenen exempció de preus aplicats el curs anterior i renovats per al curs 2022-23 s’incorporarà l’exempció de forma automàtica. En el cas que l’exempció correspongui a una situació nova, caldrà fer arribar l’acreditació corresponent a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre corresponent.

La formalització de la matrícula la realitzaran d’ofici els serveis administratius de la Universitat.

El període de matrícula establert és: 

  • del 15 al 30 de setembre de 2022.

En el cas dels doctorands admesos el curs anterior en la 3a fase de preinscripció, avaluats favorablement en la 2a avaluació, el termini és:

  • del 17 al 28 d’octubre de 2022.

En el cas que algun doctorand manifesti que no vol matricular-se suposa que el doctorand causa baixa definitiva en el programa i el corresponent tancament del seu expedient.