saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avaluació anual dels doctorands

Una vegada els doctorands han formalitzat la matrícula tindran accés al document d’activitats personalitzat en els terminis establerts al calendari.

En aquest document, el doctorand inscriurà totes les activitats d’interès per al desenvolupament del doctorat, d’acord amb el previst per la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Els doctorands han d'elaborar i presentar un pla d'investigació en el curs acadèmic en què s'ha formalitzat l'admissió al programa i la primera matrícula de la tutela acadèmica.

Aquest pla es pot millorar i completar al llarg de l'estada dels doctorands en el programa, i ha d'estar avalat pel director, directora o directors de tesi, i pel tutor o tutora si escau.

La comissió acadèmica del programa de doctorat determina el calendari, els continguts i els requisits específics que ha d'incloure el pla (que són, almenys, la metodologia, els objectius, els mitjans i una planificació del desenvolupament de la tesi).

El pla d'investigació s'ha de presentar abans que finalitzi el primer curs i abans que s'acabi el termini establert anualment per avaluar-lo, d'acord amb el calendari previst.

Doctorands nou accés

  • Doctorands matriculats en període ordinari (1ª i 2ª fase preinscripció)

El mes d'abril de 2021 s'engega el procés de la 1a avaluació i el mes de juny el procés de la 2a. La comissió acadèmica del programa del doctorat ha d’avaluar a cada doctorand:
– El pla de recerca.
– El document d’activitats del doctorand.
– Els informes del director de tesi i tutor, si s’escau.

L’avaluació positiva és un requisit indispensable per poder continuar en el programa de doctorat, i formalitzar la matrícula de tutela acadèmica el curs següent.

Si l’avaluació és negativa, el doctorand ha de ser avaluat novament en 2ª avaluació, procés que s’engega el mes de juny de 2021. Per aquest acte cal elaborar un nou pla de recerca.

  • Doctorands matriculats en període extraordinari (3a fase preinscripció)

 Els períodes d'avaluació en aquest cas s'engegaran a:

  • 1a avaluació  → juny 2021
  • 2a avaluació  → setembre 2021

Doctorands a partir de segon curs

Anualment els doctorands s'han d'avaluar en les avaluacions establertes en el calendari.