Pla d'estudis GESTIÓ D'EMPRESES TECNOLÒGIQUES (2017) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: URV- No s'han obtingut dades +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2016-17  TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2016-17 MATRÍCULA INDICADORS 2016-17 URV- No s'han obtingut dades Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 0% URV- No s'han obtingut dades +  Mitjana d'edat estudiants URV- No s'han obtingut dades PIRÀMIDE D'EDATS 2016-17