saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Unitat de Recerca de Lípids i Arteriosclerosi


Unitat de Recerca de Lípids i Arteriosclerosi

Paraules Clau / Keywords
  • Arteriosclerosis
  • Expressió gènica
  • Metabolisme lipídic
  • Nutrició
  • Síndrome x metabòlica
Linies de Recerca / Research lines
  • La recerca s¿organitza de forma coordinada amb la UNITAT DE RECERCA EN LÍPIDS I ARTERIOSCLEROSI (URLA), que a partir de 2008 pertany al CIBER de DIABETIS I ALTERACIONS METABÒLIQUES (CIBERDEM). Director: Lluís MasanaLa recerca de la URLA s¿organitza en les següents línies, sota la responsabilitat d¿un investigador principal (IP): LÍNIA Hipercolesterolèmia Familiar            Responsables: Lluís Masana i Núria Plana.  Estudi clínic de la Hipercolesterolèmia Familiar. Caracterització lipoproteica. Detecció precoç en nens (DECOPIN). Efectes de la intervenció sobre l¿estil de vida. Marcadors bioquímics i metabolòmics. LÍNIA Transportadors d¿àcids grassos, arteriosclerosi, diabetis  Responsables: Lluís Masana i Josefa GironaEstudi de les FABP¿s sobre el risc cardiovascular i la resistència a la insulina.  LÍNIA Miocardiopatia diabèticaResponsable: Ricardo RodríguezEstudis de l¿impacte del metabolisme lipídic in vitro sobre la cardiopatia diabètica. Caracterització clínica del procés.             LÍNIA Metabolisme lipídic i càncer Responsable: Sandra GuaitaEstudi de l¿impacte metabòlic del greix peritumoral sobre la neoplàsia.  LÍNIA Característiques aterogèniques de les lipoproteïnesResponsable: Josep RibaltaDetecció i caracterització de propietats aterogèniques de les lipoproteïnes més enllà de les seves concentracions lipídiques. Estudi del número de partícules, diàmetre, càrrega elèctrica neta, proteoformes d¿apo C-III o contingut en lipopolisacàrid i els seus components.   LÍNIA Genètica i epigenètica de les dislipèmies i risc vascularResponsable: Montse Guardiola      Estudi de les variants genètiques i epigenètiques en el context de la hiperlipèmia i l¿arteriosclerosi. LÍNIA Dislipèmia, paret vascular i malalties reumatològiquesResponsable: Joan Carles Vallvé      Estudi de la interacció de la dislipèmia amb els elements de la paret vascular. Impacte de les malalties reumatològiques i autoimmunes sobre el procés inflamatori de la paret vascular.