saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Didàctica de les Matemàtiques


Didàctica de les Matemàtiques

Paraules Clau / Keywords
Linies de Recerca / Research lines
  • Disseny de trajectòries d'ensenyament-aprenentatge per orientar l'aprenentatge de les matemàtiques a l'educació Primària. Aquesta línia de recerca està basada en l¿Educació Matemàtica Realista (EMR), que neix als Països Baixos l¿any 1970 i que defineix el sistema holandès de l¿educació matemàtica. L¿EMR va ser definit bàsicament per Freudenthal, el qual pensava que les matemàtiques han de tenir una connexió amb la realitat i s¿han de promoure com una activitat humana. La principal idea de l¿EMR és oferir plantejar als estudiants situacions-problema que ells puguin imaginar i per tant els sigui més fàcil involucrar-se. L¿EMR proposa definir trajectòries d¿ensenyament-aprenentatge que proporcionen una idea de com es pot realitzar el procés d¿aprenentatge.
  • La robòtica com a eina educativa a l'escola Aquesta línia de recerca estudia la potencialitat de la robòtica educativa per l'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques. Concretament, s'ha estat estudiant com aquesta eina permet desenvolupar la visió espacial d'alumnes de 6è d'Educació Primària. Actualment, i tenint en compte els primers resultats positius, s'està treballant en el disseny d'un curs de robòtica per  6è de Primària i un altre per a 1r d'ESO. Deixant de banda la visió espacial, també s'està estudiant com la robòtic fomenta un aprenentatge actiu i significatiu. A més a més, no només es treballen les matemàtiques, sinó que també es treballen la resta d'STEM (ciència, tecnologia i enginyeria).