saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Grup de Recerca en Infermeria Avançada


Grup de Recerca en Infermeria Avançada

Paraules Clau / Keywords
  • Cuidadors principals
  • Família
  • Gènere
  • Infermeria
  • Innovació docent
Linies de Recerca / Research lines
  • 1. Línia de recerca sobre cuidatges, dependència i cronicitat. Objectius. Promoure la recerca en l'àmbit dels cuidatges, dependència i cronicitat conjuntament amb els professionals sanitaris. Àrees temàtiques. 1) Cuidadors de pacients crònics. Es destaca el projecte subvencionat FIS interuniversitari i interdepartamental  'Cuidadoras crónicas 2.0 que té com a objectiu dissenyar, implementar i comprovar l'efectivitat d'un programa 2.0 de suport dirigit a cuidadores no professionals de pacients crònics'. 2) Cuidadors familiars. Durant l'any 2013 s'han defensat tesis a) 'Ser cuidador de pessoa com úlcera por pressao no arquipélago dos Açores' amb menció Europea al títol de doctor, b) 'Cuidando en cercanía de la muerte. Aportaciones desde la teoría fundamentada', i c) 'Estudi de l'efectivitat dels cuidadors de persones dependents a la ciutat de Reus'. 3) Malalties cròniques. Destacant el projecte subvencionat 'Percepció del malestar i dificultats psicosocials en les persones diagnòsticades amb dolor cervical predominant', i les tesis a) 'El sentir enfermero:conocer los sentimientos de los enfermeros al cuidado del paciente con pie diabético y con riesgo de amputación', 'Post-cuidadors familiars: Estudi qualitatiu sobre la reconstrucció de la vida quotidiana', ' Estudi sobre els cuidadors familiars de malalts d'Alzheimer: sobrecàrrega i satisfacció aspectes qualitatius i quantitatius' i ' Inetrvenció familair post-morte en el Servei d'Urgències'. Les aportacions realitzades en el context d'aquesta línia contribueixen a potenciar la transferència de coneixements ja que tots els estudis estan realitzats per membres del grup de recerca i d'altres col·laboradors d'institucions sanitàries i socials, especialment de l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut.
  • 2. Línia de recerca sobre metodologia i aplicacions de la recerca en Salut Mental i Addicions. Objectius. Realitzar projectes d'investigació en l'àmbit de les cures d'infermeria de salut mental, de caràcter transcultural entre Espanya, Portugal i BraSil. Àrees temàtiques. 1) La salut mental dels estudiants d'educació superior i els emigrants. 2) Necessitats motivacions i estratègies d'intervenció per a cuidadors familiars de malats ambproblemes de Salut Mental. 3) Estratègies per a la prevenció del deteriorament cognitiu , el dolor crònic , la depressió i elsuïcidi. 4) Avaluació transcultural de diferents escales relacionades amb salut mental i autocuidado. Les aportacions realitzades en el context d'aquesta línia contribueixen a potenciar la internalització de la recerca ja que tots els estudis proposats estan realitzats per membres del grup de recerca i investigadors d'altres universitats i païssos ( Espanya, Portugai i Brazil).
  • 3. Línia sobre Infermeria Global; Salut, Societat i Cultura. Objectius. Aquesta línia integra la ciència infermera amb les ciències socials icomportamentals per estudiar problemes contemporanis de salut global en diferents grups generacionals. Des de l'estudi històric i ètic del cuidatge fins a una vessant més clínica de la infermeria, amb un abordatge predominantment comparatiu, transcultural i/o local dels fenòmens d'estudi ens apropem a malestars diversos relacionats amb l'ansietat, la depressió, la violència, lasalut infantil, la salut sexual i reproductiva, les situacions crítiques i d'emergències, així comproblemàtiques relatives a l'envelliment de la població, com les demències. Àrees temàtiques. 1) Història i ètica dels cuidatges. 2) Salut reproductiva. 3) Mirada sociocultural en els processos de salut/malaltia/atenció. 4) Vessant clínica. Les aportacions realitzades en el context d'aquesta línia contribueixen a potenciar el paper de la infermeria en el desenvolupament d'accions, estratègies de cuidatge i salut, innovació docent i/o polítiques socials que han de permetre millorar i grantir la qualitat del cuidatge en infermeria i els serveis de salut en aquest mil·leni.