saltar al contingut principal
Cercar
URV

Programa d'estades de pràctiques a la URV

Avís important: és imprescindible fer els passos 1 i 2 de registre a les dues plataformes perquè la sol·licitud tingui validesa

Organitza

Patrocina


Característiques principals

Al document de les bases es pot consultar la informació completa sobre el programa, però a continuació es relacionen algunes de les característiques principals:

  • El Programa d'estades de pràctiques a la URV està adreçat a estudiants matriculats a la URV en el curs 2021-2022 i es poden realitzar en estructures, centres i departaments de la URV. Consulta les bases i convocatòries actives als enllaços següents. Al final de les bases trobaràs el llistat de les places convocades.
  • Son pràctiques extracurriculars amb una durada màxima de 10 mesos.
  • L’estudiant ha cursar estudis a l'ensenyament al qual s'adreça el perfil i projecte formatiu de pràctiques.
  • L’estudiant no ha d’estar realitzant una altra activitat formativa remunerada dins de la URV.
  • Les adjudicacions es realitzaran en base a criteris de nota mitjana de l’expedient i l’adequació del currículum vitae.

Ajut econòmic a l'estudi

Hi ha tres modalitats d’estades segons la dedicació setmanal:

  • Estades de 10 hores setmanals: 247,95 €/mes/bruts.
  • Estades de 15 hores setmanals: 371,90 €/mes/bruts.
  • Estades de 20 hores setmanals: 495,90 €/mes/bruts.

Dels imports anteriors es deduirà cada mes la retenció d’IRPF (2%) i la cotització a la Seguretat Social subjecta a la regulació que li sigui aplicable.


Document d’acord d’assignació

Un cop assignat l'estudiant de la URV en pràctiques, el degà/na o director/a del centre i el cap del centre, estructura o servei de la URV signaran l'ACORD D'ASSIGNACIÓ de l'estudiant. Aquest document conté les dades de l'estada en pràctiques, el projecte formatiu i l'acceptació de compromisos de l'estudiant. Aquest document s’ha de gestionar i signar abans de l’inici de l’estada en pràctiques.