saltar al contingut principal
Cercar
URV

Orientació professional

|alt imatge capcalera|

El Servei d'Orientació Professional de la URV pretén proporcionar als estudiants i Alumni un programa de desenvolupament de la carrera. Mitjançant accions i programes formatius, es vol que l'estudiant pugui assolir i utilitzar estratègies, habilitats i coneixements adients per planificar i implementar el seu desenvolupament professional i personal. 

L’orientació professional és un dels eixos principals que conformen OcupacióURV, àrea integrada dins de l'Oficina de l’Estudiant.

Aquest és el Procés d'Orientació Professional que descriu com es planifiquen i duen a terme les accions dels serveis que oferim.

Aquests són els serveis que oferim als nostres estudiants i Alumni URV:

Els estudiants de totes les disciplines acadèmiques: de grau, màster i doctorat, i els titulats que formin part del Programa Alumni URV, poden rebre assistència individual amb la tècnica d’orientació professional.

Demaneu CITA PRÈVIA amb la tècnica d'orientació professional

Les sessions de formació en grup permeten millorar el potencial dels estudiants en diverses àrees (acadèmica, professional, física i social) i promoure'n el desenvolupament integral.

MODUL D’OCUPABILITAT URV 

Recursos per ajudar als estudiants durant tot el procés de recerca d’ocupació.

Consulteu on-line La Guia d'orientació per a l'Ocupació (format pdf)

L'orientació universitària pot arribar a ser molt útil en tres moments de transició de la vida dels estudiants:

  • Primera transició: Entrada a la universitat. Assessor sobre les habilitats i competències que es requereixen per al bon desenvolupament dels estudis.
  • Segona transició: Durant els estudis universitaris. Els estudiants han de prendre decisions en funció dels seus objectius professionals i, per això, els convé conèixer les sortides professionals, les pràctiques externes, les estades internacionals, les competències dels plans d'estudis, etc.
  • Tercera transició: Inserció al món laboral. Aquest és el moment de desenvolupar habilitats i competències com a graduats i de rebre informació sobre màsters i doctorats, formació contínua, emprenedoria, sortides professionals, tècniques de cerca d’ocupació i habilitats per autogestionar-se i planificar la trajectòria professional.

Dades de contacte