saltar al contingut principal
Cercar
URV

CONVOCATÒRIES ERASMUS PDI/PAS


ERASMUS +

El programa Erasmus+ és el principal programa d'educació i formació de la Unió Europea, que finança la cooperació entre institucions d'educació superior de tota Europa a través del programa KA103 (Key Action 103) i amb països associats mitjançant el programa KA107 (Key Action 107).

Aquest programa no només dóna suport als estudiants, sinó també als professors i investigadors per poder ensenyar a fora, així com també ajuda al personal de les universitats a rebre formació.

  • Video testimonial La professora d’educació especial Renata Sawa va fer un Erasmus+ STT de “job shadowing” al Regne Unit. Allà va aprendre noves tècniques per compartir amb els seus col·legues i va guanyar confiança en l’ús de noves tècniques a la classe.

ERASMUS STT: (PDI i PAS)

Erasmus Staff Mobility for Training (STT): Aquest programa permet al PDI i el PAS de les institucions d'educació superiors participar en una estada de formació en altres institucions o en una empresa.

  • L'objectiu és que els beneficiaris adquireixin coneixements basats en l’experiència i les bones pràctiques, així com aptituds i pràctiques pertinents per al seu lloc de treball i el seu desenvolupament professional.
  • L'estada de formació ha de ser d'un mínim de 5 dies i un màxim de vuit setmanes.
  • L'ajuda contribueix a cobrir les despeses de viatge i de manutenció de fins a 5 dies en el cas de l'Erasmus+ KA103 i de 5 dies d'estada i 2 dies corresponents al viatge pel que fa a l'Erasmus+ KA107.

IMPORTANT: Degut a que les places són reduides, des del curs 2016/17 s’aplica un ajust per beneficiar el personal d’administració i serveis a l’hora d’obtenir una plaça de mobilitat STT.

ERASMUS STA: (només PDI)

Erasmus Staff Mobility for Teaching (STA): missions docents per a personal docent d'institucions d'educació superior.

  • Aquest programa permet al PDI participar en un període de docència entre 2 dies i 8 setmanes en una institució d'educació superior en un altre país.
  • El mínim de docència que cal justificar mitjançant el corresponent certificat és de 8h.
  • L'ajuda contribueix a cobrir les despeses de viatge i de manutenció de fins a 5 dies en el cas de l’Erasmus+ KA103 i de 5 dies d’estada i 2 dies corresponents al viatge pel que fa a l’Erasmus+ KA107.