saltar al contingut principal
Cercar
URV

Curs d'Orientació Professional per a la Inserció Sociolaboral (INSERLAB)


El programa INSERLAB compta amb tres mòduls formatius diferenciats en el seu pla d’estudi, complementats amb activitats de vida universitària:

Pla de tutorització

Tot participant del programa INSERLAB tindrà assignat un tutor/a de referència. La seva funció serà acompanyar i orientar l'alumne/a i a la seva família durant el curs. Amb el Pla d'acció tutorial s'ajudarà a l’alumnat a conèixer i desenvolupar les seves pròpies capacitats i habilitats, aconseguint majors nivells d'autonomia personal i la plena integració en la societat. 

INSERLAB dissenya un pla d’acció tutorial centrat en la persona amb dos pilars bàsics: 

  1. Tutories individualitzades. Temps individualitzat reservat a cada persona per atendre, resoldre dubtes i guiar-la en el procés d’aprenentatge.
  2. Acció tutorial amb les famílies. La coordinació entre famílies i docents s’ha inclòs de manera que en tot moment puguin estar cobertes les necessitats i suports que els participants requereixen. 

Model mixt d’inclusió universitària

El curs es defineix com un model mixt d’inclusió universitària en el que l’estudiantat cursa assignatures amb el seu grup de referència i participa en la vida universitària amb altres membres de la comunitat.

Les activitats de vida universitària afavoreixen la inclusió i la convivència amb estudiants i personal de la universitat. Al mateix temps, aquestes accions creen sinèrgies amb el Pla Docent potenicant el resultat d’aprenentatge. Per això, es programa la participació en les següents activitats: senderisme, aula de teatre i el Fòrum d’Ocupació de la URV