saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera

Màster universitari en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera - 7a edició

Admissió

El màster s'adreça a titulats universitaris en Filologia Hispànica o Llengua i Literatures Hispàniques, altres filologies, mestres especialitats en Educació Primària o especialitats en Llengua Estrangera i titulacions d’àmbits afins (Traducció, Mestre de Llengua Estrangera, etc) que vulguin convertir-se en futurs professionals de la docència de l’espanyol, tant a Espanya com a l'estranger.

També és possible accedir-hi amb altres perfils si es demostra una clara vocació a la tasca docent.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, si ets estudiant de parla no espanyola, has d'acreditar el coneixement mínim requerit de l’espanyol (C1).

Opcionalment també pots presentar:

 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster: cursos, seminaris o altres activitats.
 • Acreditació de l'experiència professional (per poder convalidar les pràctiques, si s’escau).

Criteris de selecció

 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent:
  • Titulats de l'àmbit de la filologia: fins a un màxim de 4 punts
  • Titulats de l'àmbit de lletres i humanitats: fins a un màxim de 3 punts.
  • Altres: 1 punt
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 3 punts.
 3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d'1 punt.
 4. Experiència professional en l'ensenyament d'espanyol: fins a un màxim de 2 punts.

No obstant això, si no existeix situació d'insuficiència de places, i sempre que es compleixin els requisits d'accés, l'òrgan d'admissió podrà admetre't sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat