saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus)

Màster interuniversitari en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus) - 9a edició

Màster interuniversitari en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus)

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 32 28 -- 60
2n 15 15 30 (obligatòria) 60
TOTALS 47 43 30 120

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12785101 Informàtica i Estadística Aplicades a l'Arqueologia 5
12785102 Geologia del Quaternari 5
12785103 Prehistòria d'Àsia i Oceania 4
12785104 Prehistòria d'Europa 4
12785105 Prehistòria d'Àfrica 4
12785106 Mètodes d'Excavació i Registre en Arqueologia del Quaternari 6
12785107 Paleoecologia Humana 4

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12785108 Epistemologia i Teoria del Coneixement en Arqueologia 4
12785109 Evolució Humana 5
12785110 Elaboració de Tesi de Màster 6
12785301 Treball de Fi de Màster 30

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
12785201 Etnoarqueologia 4
12785202 Restitució Paleoambiental 4
12785203 Caracterització Cristal·logràfica i Química de Materials Arqueològics 5
12785204 Arqueologia del Comportament Simbòlic 5 No
12785205 Prehistòria de la Península Ibèrica 4
12785206 Prehistòria d'Amèrica 4 No
12785207 Arqueologia Espacial 5
12785208 Sistemes de Documentació Gràfica en Arqueologia Plistocènica 4 No
12785209 Arqueologia de la Ment i Cognició 3
12785210 Arqueologia Experimental 4
12785211 Tecnologia Lítica 4
12785212 Zooarqueologia i Tafonomia 4
12785213 Arqueologia Mol·lecular 6 No
12785214 Anàlisi Microscòpica en Arqueologia 4
12785215 Interpretació del Patrimoni i Socialització de l'Arqueologia 4 No
12785216 Conservació i Restauració en Arqueologia Plistocènica 4
12785217 Paleontologia de Mamífers: Sistemàtica i Evolució 4