saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques (2009)

Branca: Art i Humanitats

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 48 12 12 (Optativa) -- 60
4t -- 36 18 6 (Obligatòria) 60
TOTALS 60 144 30 12 6 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
12264001 Literatura 12 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12264006 Lingüística 12 Bàsica Lingüística Arts i Humanitats
Primer Quadrimestre  
12264002 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12264004 Comunicació Escrita en Català 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
12264005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
Segon Quadrimestre  
12264003 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12264009 Literatura i Societat 6 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12264011 Llengua i Societat 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264106 Llatí 6 Obligatòria
12264108 Literatura Romànica 6 Obligatòria
12264109 Comunicació Oral en Català 6 Obligatòria
12264111 Literatura Espanyola Contemporània 6 Obligatòria
12264102 Llengua Francesa I 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12264105 El llegat Clàssic 6 Obligatòria
12264107 Lingüística Romànica 6 Obligatòria
12264110 Comunicació Oral en Espanyol 6 Obligatòria
12264112 Literatura Hispanoamericana Contemporània 6 Obligatòria
12264104 Literatura Francesa I 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264120 El Sons de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264122 Història de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264113 Literatura Espanyola dels Segles XVIII i XIX 6 Obligatòria
12264114 Literatura Hispanoamericana Moderna 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12264121 Les Paraules de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264123 Espanyol Conversacional 6 Obligatòria
12264115 Metodologia de l'Anàlisi Literària 6 Obligatòria
12264116 Literatura Espanyola dels Segles d'Or 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264124 Les Oracions de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264117 Literatura Espanyola de la Segona Meitat del Segle XX i Actual 6 Obligatòria
12264118 Introducció a l'Edició de Textos i a la Crítica Textual 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
Segon Quadrimestre
12264125 L'Espanyol d'Amèrica 6 Obligatòria
12264126 El Significat de les Paraules i de les Oracions 6 Obligatòria
12264119 Literatura Medieval 6 Obligatòria
12264301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
12264001 Literatura 12 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12264006 Lingüística 12 Bàsica Lingüística Arts i Humanitats
Primer Quadrimestre  
12264002 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12264004 Comunicació Escrita en Català 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
12264005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
Segon Quadrimestre  
12264003 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12 Crèdits de formació bàsica opcionals a escollir entre les quatre assignatures següents, de 6 crèdits cadascuna:  
12264007 Problemes de la Societat Actual 6 Bàsica Sociologia Arts i Humanitats
12264008 Antropologia Cultural 6 Bàsica Antropologia Arts i Humanitats
12264009 Literatura i Societat 6 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12264010 Filosofia Moderna i Contemporània 6 Bàsica Filosofia Arts i Humanitats

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264106 Llatí 6 Obligatòria
12264108 Literatura Romànica 6 Obligatòria
12264109 Comunicació Oral en Català 6 Obligatòria
12264111 Literatura Espanyola Contemporània 6 Obligatòria
A escollir entre les dues opcions:
12264101 Llengua Alemanya I 6 Obligatòria
12264102 Llengua Francesa 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12264105 El llegat Clàssic 6 Obligatòria
12264107 Lingüística Romànica 6 Obligatòria
12264110 Comunicació Oral en Espanyol 6 Obligatòria
12264112 Literatura Hispanoamericana Contemporània 6 Obligatòria
S'ha de correspondre amb l'opció triada al primer quadrimestre:
12264103 Llengua Alemanya II 6 Obligatòria
12264104 Literatura Francesa 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264120 El Sons de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264122 Història de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264113 Literatura Espanyola dels Segles XVIII i XIX 6 Obligatòria
12264114 Literatura Hispanoamericana Moderna 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12264121 Les Paraules de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264123 Espanyol Conversacional 6 Obligatòria
12264115 Metodologia de l'Anàlisi Literària 6 Obligatòria
12264116 Literatura Espanyola dels Segles d'Or 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264124 Les Oracions de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264117 Literatura Espanyola de la Segona Meitat del Segle XX i Actual 6 Obligatòria
12264118 Introducció a l'Edició de Textos i a la Crítica Textual 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
Segon Quadrimestre
12264125 L'Espanyol d'Amèrica 6 Obligatòria
12264126 El Significat de les Paraules i de les Oracions 6 Obligatòria
12264119 Literatura Medieval 6 Obligatòria
12264301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.