saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12264001 Literatura 12 Bàsica Literatura
Primer Quadrimestre
12264005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 Bàsica Llengua
12264004 Comunicació Escrita en Català 6 Bàsica Llengua
Segon Quadrimestre
12264011 Llengua i Societat 6 Bàsica Llengua

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12264006 Lingüística 12 Bàsica Lingüística
Primer Quadrimestre
12264002 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern
Segon Quadrimestre
12264003 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264102 Llengua Francesa I 6 Obligatòria
12264109 Comunicació Oral en Català 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12264104
 
Literatura Francesa I 6 Obligatòria
12264105 El Llegat Clàssic 6 Obligatòria
12264009 Literatura i Societat 6 Bàsica
12214110 Comunicació Oral en Espanyol 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264106 Llatí 6 Obligatòria
12264108 Literatura Romànica 6 Obligatòria
12264111 Literatura Espanyola Contemporània 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12264107 Lingüística Romànica             6 Obligatòria
12264112 Literatura Hispanoamericana  Contemporània 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264120 Els Sons de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264113 Literatura Espanyola dels Segles XVIII i XIX 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12264121 Les Paraules de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264115 Metodologia de l'Anàlisi Literària 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264122 Història de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264114 Literatura Hispanoamericana Moderna 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12264123 Espanyol Conversacional 6 Obligatòria
12264116 Literatura Espanyola dels Segles d'Or 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264124 Les Oracions de la Llengua Espanyola 6 Obligatòria
12264117 Literatura Espanyola de la Segona Meitat del Segle XX i Actual 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12264125 L'Espanyol d'Amèrica 6 Obligatòria
12264119 Literatura Medieval 6 Obligatòria

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12264118 Introducció a l'Edició de Textos i a la Crítica Textual 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12264126 El Significat de les Paraules i de les Oracions 6 Obligatòria
12264301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.