saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resultats - Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús


Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús

Tesis Doctorals Dirigides / Theses 
2019 2020 2021 2022 2023
Títol: Onomàstica del Morell. Estudi i inventari
Autor: Domingo Palau, Anna Maria
Director: Navarro Gómez, Pere
Universitat: N/D
Any: 2023
País: N/D
Títol: The nominal in light verb constructions: a corpus-based study in present-day English, German, Catalan and Spanish
Autor: Álvarez Morera, Georgina
Director: Ginebra Serrabou, Jordi; Oltra Massuet, Maria Isabel
Universitat: N/D
Any: 2023
País: N/D
Títol: Miastenia gravis: soporte social percibido y otros factores relacionados en España y Latinoamérica
Autor: Larrosa Domínguez, Mireia
Director: Reverté Villarroya, Silvia; Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Universitat: N/D
Any: 2023
País: N/D
Títol: ELS PARLARS DEL BAIX EBRE. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC
Autor: Castellà Espuny, Carles Maria
Director: Cubells Bartolomé, Olga (Autor O Coautor) ; Navarro Gómez, Pere
Universitat: N/D
Any: 2020
País: N/D
Títol: Una mirada sobre la comunitat de parla nord-occidental lleidtana. La representació social de la llengua i els sentiments lingüístics
Autor: Annabel Gràcia Damas
Director: Francesc Feliu Torrent; Ramon Sistac I Vicén; Miquel Àngel Pradilla Cardona
Universitat: N/D
Any: 2020
País: N/D
Títol: ELS PARLARS DEL BAIX EBRE. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC
Autor: Castellà Espuny, Carles Maria
Director: Cubells Bartolomé, Olga (Autor O Coautor) ; Navarro Gómez, Pere
Universitat: N/D
Any: 2020
País: N/D
Publicacions en Revista / Papers 
2019 2020 2021 2022 2023
Títol: Institutionalization of literature and institutionalization of the literary language
Autors: Ginebra, J
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Zeitschrift Fur Katalanistik
País: N/D
Títol: Josep Massot and Muntaner. The fight for history
Autors: Ginebra, J
Any: 2023 Clau: Review
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: Llorente and Blasco Ibanez: between politics and literature (about, above all, the Cuban war)
Autors: Ginebra, J
Any: 2023 Clau: Review
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: The monk, the historian and the publisher. Tribute to Josep Massot i Muntaner
Autors: Ginebra, J
Any: 2023 Clau: Review
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: Institucionalització de la literatura i institucionalització de la llengua literària
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Zeitschrift Fur Katalanistik
País: N/D
Títol: La prosa del primer Maragall. Estudi lingüístic de les Notes autobiogràfiques (1885-1886)
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Haidé
País: N/D
Títol: Presentació del Dossier
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Haidé
País: N/D
Títol: Presentació de la tesi «El patrimoni rondallístic de Tàrbena (Marina Baixa). Recopilació, classificació i estudi», tesi doctoral de Joan Lluís Monjo i Mascaró (Universitat d¿Alacant, 1 d¿abril de 2022)
Autors: Pere Navarro Gómez
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: Les partícules confirmatòries (com a question tags i com a respostes confirmatives) en català (amb especial referència al nord-occidental i al rossellonès)
Autors: RULL MURUZÀBAL, XAVIER
Any: 2023 Clau: Article
Revista: N/D
País: N/D
Títol: Confirmatory particles (as question tags and as confirmatory answers) in Catalan (with special reference to Northwestern areas)
Autors: Rull X
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Sintagma
País: N/D
Títol: Les partícules confirmatòries (com a question tags i com a respostes confirmatives) en català (amb especial referència al nord-occidental i al rossellonès)
Autors: Xavier Rull i Muruzàbal
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Sintagma
País: N/D
Títol: Pompeu Fabra i la política: més mots subscrits (1931), idiògrafs (1932, 1934) i reportats (1934).
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Marges, Els. Revista De Llengua I Literatura
País: N/D
Títol: Quan la lengua nacional desplaça la llengua materna a l¿ensenyament: rastres de docència en català a començament del segle XIX
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Cauriensia
País: N/D
Títol: Joan Beltran i Cavaller (1933-2020)
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: Jornada \Present i futur de la llengua catalana\ (Centre de Lectura de Reus, 16, 19, 23, 26, 27 de novembre de 2020)
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: WHEN THE NATIONAL LANGUAGE DISPLACES THE MOTHER TONGUE IN EDUCATION: TRACES OF TEACHING IN CATALAN AT THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY
Autors: Serrabou, Jordi Ginebra;
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Cauriensia
País: N/D
Títol: The recent evolution of first languages in Catalonia Between minoritization and language maintenance
Autors: Flors-Mas, Avelli; Sorolla, Natxo; Angel Pradilla, Miquel; Xavier Vila, F.;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Language Problems & Language Planning
País: N/D
Títol: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HISTORY OF LANGUAGE AND THE HISTORY OF LITERATURE
Autors: Ginebra Serrabou, Jordi;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Títol: Manual of standardization in the Romance languages.
Autors: Ginebra, Jordi;
Any: 2021 Clau: Review
Revista: Treballs De Sociolingüística Catalana
País: N/D
Títol: La relació entre història de la llengua i història literària
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Títol: Manual of standardization in the Romance languages, de Franz Lebsanft i Felix Tacke
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Treballs De Sociolingüística Catalana
País: N/D
Títol: Diasistematicitat vs. pluricentrisme. Una aproximació a la lingüística de les varietats alemanya
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Treballs De Sociolingüística Catalana
País: N/D
Títol: El parlar d¿Ascó a través de l¿obra La creu de la Mitja Lluna
Autors: Olga Cubells Bartolomé
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Miscel·lània Del Centre D'estudis De La Ribera D'ebre
País: N/D
Títol: Diasistematicitat vs. pluricentrisme. Una aproximació a la lingüística de les varietats alemanya
Autors: Pradilla Cardona, Miquel Angel;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Treballs De Sociolingüística Catalana
País: N/D
Títol: THE YEAR FABRA 2018 (II)
Autors: Ginebra Serrabou, Jordi
Any: 2020 Clau: Editorial
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: Teoria fraseològica en la Gramàtica catalana (1956) de Pompeu Fabra
Autors: Ginebra, Jordi
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Revista Ítaca
País: N/D
Títol: Estudi i edició del teatre de Rossend Arús i Arderiu a càrrec de Magí Sunyer
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Anuari Verdaguer
País: N/D
Títol: L\'Any Pompeu Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: L¿Any Fabra 2018 (II)
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: ¿Qui vol estudiar filologia catalana?
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Llengua Nacional
País: N/D
Títol: Els futurs del català
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Llengua Nacional
País: N/D
Títol: Això és típic teu. L¿expansió dels possessius com a forma de genitiu dels pronoms personals
Autors: Xavier Rull i Muruzàbal
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: YEAR FABRA 2018 (I)
Autors: Ginebra, Jordi
Any: 2019 Clau: Editorial
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: La llengua de Verdaguer vista per Pompeu Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Anuari Verdaguer
País: N/D
Títol: L¿Any Fabra 2018 (I)
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: Teoria fraseològica en la Gramàtica catalana (1956) de Pompeu Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Revista Ítaca
País: N/D
Títol: Una entrevista amb Pompeu Fabra de 1932 no consignada fins ara
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Els Marges
País: N/D
Títol: Una entrevista amb Pompeu Fabra de 1932 no consignada fins ara
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Marges, Els. Revista De Llengua I Literatura
País: N/D
Títol: Els futurs del català: aproximació a una dinàmica sociolingüística calidoscòpica
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Ehumanista/Ivitra
País: N/D
Títol: IV Jornades La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana (14 i 15 de juny de 2018)
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: La llengua catalana: aproximació demolingüística a una realitat complexa
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Na
País: N/D
Títol: La variación dialectal en el catalán del Matarraña, el Bajo Aragón y el Bajo Aragón-Caspe
Autors: Pere Navarro Gómez
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Turolenses
País: N/D
Llibres / Books 
2019 2020 2021 2022 2023
Títol: Joaquim Mallafrè, traductor i lingüista
Autors: Magí Sunyer Molné; Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2023 Clau: Books
Títol: Traducción terminológica y cultura. Cuando los referentes sociales y culturales condicionan la traducción (ejemplos castellano-catalán)
Autors: RULL MURUZÀBAL, XAVIER
Any: 2023 Clau: Books
Títol: La filologia catalana, un entrebanc per a la llengua catalana
Autors: RULL MURUZÀBAL, XAVIER
Any: 2022 Clau: Books
Títol: La relació entre topònims i gentilicis.: Una visió des de la morfologia lèxica
Autors: RULL MURUZÀBAL, XAVIER
Any: 2022 Clau: Books
Títol: De llengua i societat. De la proposta fabriana a la reforma normativa de l¿IEC
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2021 Clau: Books
Títol: De llengua i societat: de la proposta fabriana a la reforma normativa de lIEC
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2021 Clau: Books
Títol: Configuració de l'estàndard oral lleidatà
Autors: Xavier Rull
Any: 2021 Clau: Books
Títol: Diccionari de perífrasis verbals. Descripció i remarques d'ús
Autors: Xavier Rull
Any: 2021 Clau: Books
Títol: Els límits en la fixació gràfica dels topònims en català
Autors: Xavier Rull
Any: 2021 Clau: Books
Títol: Per què dels colors en diem com en diem? El món cromàtic des d'una òptica lingüística
Autors: Hajar el Housaini; Xavier Rull
Any: 2020 Clau: Books
Títol: El japonès que es barallava amb les paraules del català
Autors: RULL MURUZÀBAL, XAVIER
Any: 2020 Clau: Books
Capítols de Llibre / Book chapters 
2019 2020 2021 2022 2023
Títol: Joaquim Mallafrè, estudiós de la llengua
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2023 Clau: Book Chapters
Títol: Otros equivalentes catalanes de dar verbo ligero
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2023 Clau: Book Chapters
Títol: Joaquim Mallafrè, traductor, mestre i amic
Autors: Magí Sunyer Molné; Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2023 Clau: Book Chapters
Títol: Sintaxi del verb \clicar\
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2022 Clau: Book Chapters
Títol: Complements preposicionals amb els verbs d¿àpats en català antic
Autors: Elga Cremades Cortiella; Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: Els verbs dàpats en català i en les llengües romàniques
Autors: Elga Cremades Cortiella; Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: La nova gramàtica de lInstitut dEstudis Catalans com a obra descriptiva: primeres valoracions
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: Unitats lèxiques de lobra dramàtica de Puig i Ferreter no enregistrades en el «Diccionari general de la llengua catalana» de Pompeu Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou; M Teresa Domingo Masdéu
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: ¿Hi havia algú a laltra banda? Pompeu Fabra vist per Amado Alonso
Autors: Jordi Ginebra Serrabou; Xavier Rofes Moliner
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: La capacitat d¿atracció (o de contracció) de la llengua catalana. Una diagnosi amb llums i ombres
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: La gestió normativa de la llengua portuguesa. Aproximació glotopolítica
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: Llindar
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: 1868 Pompeu Fabra: El seny ordenador de la llengua catalana
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: ¿Què ens queda per saber i per estudiar de Pompeu Fabra?
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Comunicació vs. Demarcació. La modelització de la varietat formal de la llengua catalana
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Social and Functional Variation in Catalan
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Social and functional variation in catalan
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: La franja de Aragón en los atlas lingüísticos y en monografías dialectales locales o comarcales
Autors: Pere Navarro Gómez
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Un tast de dialectologia catalana
Autors: Vicent Beltran i Calvo; Pere Navarro Gómez
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Fabra, neòleg: terminologia i neologia en l¿obra de Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Pedrolo i la llengua: una primera aproximació
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Pompeu Fabra: ciència i compromís
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: La llengua catalana: aproximació demolingüística a una realitat complexa
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Contrast entre trets geogràfics de la llengua catalana amb trets generals d\'altres llengües romàniques
Autors: Vicent Beltran i Calvo, Pere Navarro Gómez
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Altres Documents / Other documents 
2019 2020 2021 2022 2023
Patents Sol.licitades / Patents 
2019 2020 2021 2022 2023
Congressos / Conferences 
2019 2020 2021 2022 2023