saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resultats - Grup de Cromatografia. Aplicacions Mediambientals


Grup de Cromatografia. Aplicacions Mediambientals

Tesis Doctorals Dirigides / Theses 
2019 2020 2021 2022 2023
Títol: Evaluation of novel mixed-mode ion-exchange materials to address environmental analytical problems
Autor: Nadal Lozano, Joan Carles
Director: Fontanals Torroja, Núria; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2023
País: N/D
Títol: Seafood as a link between high production volume chemicals contamination and population health
Autor: Castro Serrano, Óscar
Director: Borrull Ballarín, Francesc; Pocurull Aixala, Eva
Universitat: N/D
Any: 2023
País: N/D
Títol: Evaluation of novel mixed-mode ion-exchange materials to address environmental analytical problems
Autor: Nadal Lozano, Joan Carles
Director: Fontanals Torroja, Núria; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2023
País: N/D
Títol: Seafood as a link between high production volume chemicals contamination and population health
Autor: Castro Serrano, Óscar
Director: Borrull Ballarín, Francesc; Pocurull Aixala, Eva
Universitat: N/D
Any: 2023
País: N/D
Títol: Evaluation of novel mixed-mode ion-exchange materials to address environmental analytical problems
Autor: Nadal Lozano, Joan Carles
Director: Fontanals Torroja, Núria; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2023
País: N/D
Títol: Determinació de drogues d'abús en mostres biològiques
Autor: Pascual Caro, Sergi
Director: Calull Blanch, Marta; Aguilar Anguera, Maria Del Carmen
Universitat: N/D
Any: 2022
País: N/D
Títol: Determinació i presència de compostos orgànics d'alt volum de producció, els seus productes de transformació i metabòlits en ambients aquàtics
Autor: Hidalgo Serrano, Míriam
Director: Pocurull Aixala, Eva; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2022
País: N/D
Títol: Determinació i presència de compostos orgànics d¿alt volum de producció, els seus productes de transformació i metabòlits en ambients aquàtics
Autor: Míriam Hidalgo Serrano
Director: Eva Pocurull Aixalà; Rosa Maria Marcé Recasens
Universitat: N/D
Any: 2022
País: N/D
Títol: Determinació i presència de compostos orgànics d'alt volum de producció, els seus productes de transformació i metabòlits en ambients aquàtics
Autor: Míriam Hidalgo Serrano
Director: Pocurull Aixala, Eva; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2022
País: N/D
Títol: Determinació i presència de compostos orgànics d'alt volum de producció, els seus productes de transformació i metabòlits en ambients aquàtics
Autor: Míriam Hidalgo Serrano
Director: Pocurull Aixala, Eva; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2022
País: N/D
Títol: Determinació de drogues d'abús en mostres biològiques
Autor: Pascual Caro, Sergi
Director: Calull Blanch, Marta; Aguilar Anguera, Maria Del Carmen
Universitat: N/D
Any: 2022
País: N/D
Títol: Enantiomeric determination of chiral drugs in environmental waters
Autor: Fu, Yandi
Director: Fontanals Torroja, Núria; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2022
País: N/D
Títol: Determinació i presència de compostos orgànics d'alt volum de producció, els seus productes de transformació i metabòlits en ambients aquàtics
Autor: Hidalgo Serrano, Míriam
Director: Pocurull Aixala, Eva; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2022
País: N/D
Títol: Enantiomeric determination of chiral drugs in environmental waters
Autor: Fu, Yandi
Director: Fontanals Torroja, Núria; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2022
País: N/D
Títol: Enantiomeric determination of chiral drugs in environmental waters
Autor: Fu, Yandi
Director: Fontanals Torroja, Núria; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2022
País: N/D
Títol: Determinació i presència de compostos orgànics d¿alt volum de producció, els seus productes de transformació i metabòlits en ambients aquàtics
Autor: Míriam Hidalgo Serrano
Director: Eva Pocurull Aixalà; Rosa Maria Marcé Recasens
Universitat: N/D
Any: 2022
País: N/D
Títol: Presència de compostos orgànics prioritaris i emergents en aigües destinades al consum humà
Autor: Borrull Callau, Josep
Director: Pocurull Aixala, Eva; Borrull Ballarín, Francesc
Universitat: N/D
Any: 2021
País: N/D
Títol: Advances on thirdhand smoke using targeted and untargeted approaches
Autor: Torres Gené, Sònia
Director: Boada Grau, Joan; Sora Miana, Beatriz; Correig Blanchar, Francesc Xavier; Ramírez González, Noelia
Universitat: N/D
Any: 2021
País: N/D
Títol: Presència de compostos orgànics prioritaris i emergents en aigües destinades al consum humà
Autor: Borrull Callau, Josep
Director: Pocurull Aixala, Eva; Borrull Ballarín, Francesc
Universitat: N/D
Any: 2021
País: N/D
Títol: NEW INSIGHTS INTO THE METABOLIC ALTERATIONS INDUCED BY THIRDHAND SMOKE EXPOSURE
Autor: Merino Ruiz, Carla Melissa
Director: Vinaixa Crevillent, Maria; Correig Blanchar, Francesc Xavier; Ramírez González, Noelia
Universitat: N/D
Any: 2021
País: N/D
Títol: Presencia de compostos orgànics prioritaris i emergents en aigües destinades al consum humà
Autor: Josep Borrull Callau
Director: Francesc Borrull Ballarin; Eva Pocurull Aixalà
Universitat: N/D
Any: 2021
País: N/D
Títol: Presencia de compostos orgànics prioritaris i emergents en aigües destinades al consum humà
Autor: Josep Borrull Callau
Director: Francesc Borrull Ballarin; Eva Pocurull Aixalà
Universitat: N/D
Any: 2021
País: N/D
Títol: Enantiodeterminación de catinonas en orina mediante electroforesis capilar
Autor: Pérez Alcaraz, Alberto
Director: Aguilar Anguera, Maria Del Carmen; Calull Blanch, Marta
Universitat: N/D
Any: 2021
País: N/D
Títol: Enantiodeterminación de catinonas en orina mediante electroforesis capilar
Autor: Pérez Alcaraz, Alberto
Director: Aguilar Anguera, Maria Del Carmen; Calull Blanch, Marta
Universitat: N/D
Any: 2021
País: N/D
Títol: CARACTERITZACIÓ QUÍMICA DE L'ATMOSFERA DEL CAMP DE TARRAGONA I AVALUACIÓ DE L'EXPOSICIÓ I EL RISC PER A LA POBLACIÓ
Autor: Maceira Torrents, Alba
Director: Borrull Ballarín, Francesc; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2020
País: N/D
Títol: Caracterització quimica de l¿atmosfera del Camp de Tarragona I avaluació de l¿exposició i el risc per a la població.
Autor: Alba Maceira Torrent
Director: Borrull Ballarín, Francesc; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2020
País: N/D
Títol: Caracterització quimica de l¿atmosfera del Camp de Tarragona I avaluació de l¿exposició i el risc per a la població.
Autor: Alba Maceira Torrent
Director: Borrull Ballarín, Francesc; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2020
País: N/D
Títol: CARACTERITZACIÓ QUÍMICA DE L'ATMOSFERA DEL CAMP DE TARRAGONA I AVALUACIÓ DE L'EXPOSICIÓ I EL RISC PER A LA POBLACIÓ
Autor: Maceira Torrents, Alba
Director: Borrull Ballarín, Francesc; Marcé Recasens, Rosa Maria
Universitat: N/D
Any: 2020
País: N/D
Títol: PRESÈNCIA DE RADIONÚCLIDS D'ORIGEN MÈDIC EN EL MEDI
Autor: Martínez Ratia, Joana
Director: Borrull Ballarín, Francesc; Aguilar Anguera, Maria Del Carmen
Universitat: N/D
Any: 2019
País: N/D
Títol: Presència de radionúclids dorigen mèdic en el medi
Autor: Joana Martínez Ratia
Director: Martínez, Joana (
Universitat: N/D
Any: 2019
País: N/D
Títol: PRESÈNCIA DE RADIONÚCLIDS D'ORIGEN MÈDIC EN EL MEDI
Autor: Martínez Ratia, Joana
Director: Borrull Ballarín, Francesc; Aguilar Anguera, Maria Del Carmen
Universitat: N/D
Any: 2019
País: N/D
Publicacions en Revista / Papers 
2019 2020 2021 2022 2023
Títol: High production volume chemicals in the most consumed seafood species in Tarragona area (Spain): Occurrence, exposure, and risk assessment
Autors: Castro Ó; Borrull S; Borrull F; Pocurull E
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Food And Chemical Toxicology
País: N/D
Títol: Determination of benzothiazoles, benzotriazoles and benzenesulfonamides in seafood using quick, easy, cheap, effective, rugged and safe extraction followed by gas chromatography - tandem mass spectrometry: Method development and risk assessment
Autors: Castro Ó; Borrull S; Pocurull E; Borrull F
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: Seafood consumption as a source of exposure to high production volume chemicals: A comparison between catalonia and the Canary Islands
Autors: Castro, O; Borrull, S; Riu, J; Gimeno-Monforte, S; Montesdeoca-Esponda, S; Sosa-Ferrera, Z; Santana-Rodríguez, JJ; Pocurull, E; Borrull, F
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Food And Chemical Toxicology
País: N/D
Títol: Evaluation of ceramic passive samplers using a mixed-mode strong cation-exchange sorbent to monitor polar contaminants in river water
Autors: Clivillé-Cabré P; Lacorte S; Borrull F; Fontanals N; Marcé RM
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: Ceramic passive samplers for determining pharmaceuticals and drugs of abuse in river and drinking water
Autors: Fontanals N; Boleda MR; Borrull F; Marcé RM; Lacorte S
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Science Of The Total Environment
País: N/D
Títol: Fabric phase sorptive extraction for environmental samples
Autors: Fontanals N; Borrull F; Marcé RM
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Advances In Sample Preparation
País: N/D
Títol: A new analytical method to determine trace level concentrations of pharmaceuticals in influent wastewater: A tool to monitor human use patterns
Autors: Fontanals N; Pocurull E; Montes R; González-Mariño I; Santana-Viera S; Miró M; Rico A; Rodríguez-Mozaz S; Borrull F; Benito Quintana J; Maria Marcé R
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Microchemical Journal
País: N/D
Títol: Simultaneous determination of 210Pb and 90Sr and 210Po isolation in sludge samples using a plastic scintillation resin
Autors: Martínez J; de los Cobos M; Peñalver A; Tarancón A; Giménez I; Bagán H; Aguilar C; Borrull F
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Applied Radiation And Isotopes
País: N/D
Títol: Application of a homemade silica-based mixed-mode ion-exchange sorbent for the determination of drugs in environmental water samples
Autors: Moral A; Clivillé-Cabré P; Borrull F; Furton KG; Kabir A; Marcé RM; Fontanals N
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Advances In Sample Preparation
País: N/D
Títol: Extraction of selected benzothiazoles, benzotriazoles and benzenesulfonamides from environmental water samples using a home-made sol-gel silica-based mixed-mode zwitterionic sorbent modified with graphene
Autors: Moral, A; Borrull, F; Fourton, KG; Kabir, A; Marcé, RM; Fontanals, N
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Talanta
País: N/D
Títol: Development of a Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Method for the Simultaneous Determination of 40 Drugs of Abuse in Human Urine: Application to Real Cases
Autors: Pascual-Caro, Sergi; Borrull, Francesc; Aguilar, Carme; Calull, Marta;
Any: 2023 Clau: Article
Revista: Journal Of Analytical Toxicology
País: N/D
Títol: Hypercrosslinked polymer microspheres decorated with anion- and cation-exchange groups for the simultaneous solid-phase extraction of acidic and basic analytes from environmental waters
Autors: Carles Nadal, Joan; Dargo, Stuart; Borrull, Francesc; Cormack, Peter A. G.; Fontanals, Nuria; Maria Marce, Rosa;
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: High production volume chemicals in seafood: A review of analytical methods, occurrence and population risk
Autors: Castro Ó; Borrull F; Pocurull E
Any: 2022 Clau: Review
Revista: Trac-Trends In Analytical Chemistry
País: N/D
Títol: Preparation and evaluation of molecularly imprinted polymers as selective SPE sorbents for the determination of cathinones in river water
Autors: Fu, Yandi; Pessagno, Federica; Manesiotis, Panagiotis; Borrull, Francesc; Fontanals, Nuria; Maria Marce, Rosa;
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Microchemical Journal
País: N/D
Títol: Phthalate esters in marine ecosystems: Analytical methods, occurrence and distribution
Autors: Hidalgo-Serrano M; Borrull F; Marcé RM; Pocurull E
Any: 2022 Clau: Review
Revista: Trac-Trends In Analytical Chemistry
País: N/D
Títol: Determination of Organophosphate Ester Metabolites in Seafood Species by QuEChERS-SPE Followed by LC-HRMS
Autors: Hidalgo-Serrano M; Borrull F; Pocurull E; Marcé RM
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Molecules
País: N/D
Títol: Occurrence of organic contaminants bonded to the particulate matter from outdoor air influenced by industrial activities
Autors: Maceira, Alba; Borrull, Francesc; Marce, Rosa Maria;
Any: 2022 Clau: Review
Revista: Environmental Science And Pollution Research
País: N/D
Títol: Occurrence of organic contaminants bonded to the particulate matter from outdoor air influenced by industrial activities
Autors: Maceira, Alba; Borrull, Francesc; Marcé, Rosa Maria
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Environmental Science And Pollution Research
País: N/D
Títol: A fast strategy to sequentially separate and determine Sr-90, Pb-210 and Po-210 in water samples using Sr resin
Autors: Martinez, J.; de los Cobos, M.; Penalver, A.; Aguilar, C.; Borrull, F.;
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry
País: N/D
Títol: Toxicity of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) in early development: A wide-scope metabolomics assay in zebrafish embryos
Autors: Merino C; Casado M; Piña B; Vinaixa M; Ramírez N
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Journal Of Hazardous Materials
País: N/D
Títol: Development of sol-gel silica-based mixed-mode zwitterionic sorbents for determining drugs in environmental water samples
Autors: Moral A; Borrull F; Furton KG; Kabir A; Fontanals N; Marcé RM
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: Weak anion-exchange mixed-mode materials to selectively extract acidic compounds by stir bar sorptive extraction from environmental waters
Autors: Nadal JC; Catalá-Icardo M; Borrull F; Herrero-Martínez JM; Marcé RM; Fontanals N
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: Multiresidue analytical method for high production volume chemicals in dust samples, occurrence and human exposure assessment
Autors: Núñez M; Fontanals N; Borrull F; Marcé RM
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Chemosphere
País: N/D
Títol: Recent chromatographic and electrophoretic based methods for determining drugs of abuse in urine and oral fluid: A review from 2018 to June 2021
Autors: Pascual-Caro S; Borrull F; Calull M; Aguilar C
Any: 2022 Clau: Review
Revista: Trac-Trends In Analytical Chemistry
País: N/D
Títol: Comparison of different chiral selectors for the enantiomeric determination of amphetamine-type substances in human urine by solid-phase extraction followed by capillary electrophoresis-tandem mass spectrometry
Autors: Pascual-Caro, Sergi; Borrull, Francesc; Aguilar, Carme; Calull, Marta;
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Electrophoresis
País: N/D
Títol: Homemade Pipette Tip Solid-Phase Extraction for the Simultaneous Determination of 40 Drugs of Abuse in Urine by Liquid Chromatography¿Tandem Mass Spectrometry
Autors: Pascual-Caro, Sergi; Borrull, Francesc; Calull, Marta; Aguilar, Carme
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Separations
País: N/D
Títol: Homemade Pipette Tip Solid-Phase Extraction for the Simultaneous Determination of 40 Drugs of Abuse in Urine by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
Autors: Pascual-Caro, Sergi; Borrull, Francesc; Calull, Marta; Aguilar, Carme;
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Separations
País: N/D
Títol: The NORMAN Suspect List Exchange (NORMAN-SLE): facilitating European and worldwide collaboration on suspect screening in high resolution mass spectrometry
Autors: Taha, HM; Aalizadeh, R; Alygizakis, N; Antignac, JP; Arp, HPH; Bade, R; Baker, N; Belova, L; Bijlsma, L; Bolton, EE; Brack, W; Celma, A; Chen, WL; Cheng, TJ; Chirsir, P; Cirka, L; D'Agostino, LA; Feunang, YD; Dulio, V; Fischer, S; Gago-Ferrero, P; Galani, A; Geueke, B; Glowacka, N; Gluge, J; Groh, K; Grosse, S; Haglund, P; Hakkinen, PJ; Hale, SE; Hernandez, F; Janssen, EML; Jonkers, T; Kiefer, K; Kirchner, M; Koschorreck, J; Krauss, M; Krier, J; Lamoree, MH; Letzel, M; Letzel, T; Li, QL; Little, J; Liu, YN; Lunderberg, DM; Martin, JW; McEachran, AD; McLean, JA; Meier, C; Meijer, J; Menger, F; Merino, C; Muncke, J; Muschket, M; Neumann, M; Neveu, V; Ng, K; Oberacher, H; O'Brien, J; Oswald, P; Oswaldova, M; Picache, JA; Postigo, C; Ramirez, N; Reemtsma, T; Renaud, J; Rostkowski, P; Rudel, H; Salek, RM; Samanipour, S; Scheringer, M; Schliebner, I; Schulz, W; Schulze, T; Sengl, M; Shoemaker, BA; Sims, K; Singer, H; Singh, RR; Sumarah, M; Thiessen, PA; Thomas, KV; Torres, S; Trier, X; van Wezel, AP; Vermeulen, RCH; Vlaanderen, JJ; von der Ohe, PC; Wang, ZY; Williams, AJ; Willighagen, EL; Wishart, DS; Zhang, J; Thomaidis, NS; Hollender, J; Slobodnik, J; Schymanski, EL
Any: 2022 Clau: Article
Revista: Environmental Sciences Europe
País: N/D
Títol: TDR/TFG, una collaboració entre universitat i ensenyament secundari: Una experiència en el camp de lensenyament de Química
Autors: Anna Maria Masdeu i Bultó; Eva Pocurull Aixalà; Maria del Mar Reguero de la Poza; Ester Borrell Vilanova
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Revista Del Cidui: Congrés Internacional De Docència Universitària I Innovació
País: N/D
Títol: The embodiment of wastewater data for the estimation of illicit drug consumption in Spain
Autors: Bijlsma, Lubertus; Pico, Yolanda; Andreu, Vicente; Celma, Alberto; Estevez-Danta, Andrea; Gonzalez-Marino, Iria; Hernandez, Felix; Lopez de Alda, Miren; Lopez-Garcia, Ester; Maria Marce, Rosa; Miro, Manuel; Montes, Rosa; Perez de San Roman-Landa, Unai; Pitarch, Elena; Pocurull, Eva; Postigo, Cristina; Prieto, Ailette; Rico, Andreu; Rodil, Rosario; Valcarcel, Yolanda; Ventura, Mireia; Benito Quintana, Jose;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Science Of The Total Environment
País: N/D
Títol: Presence, behaviour and removal of selected organic micropollutants through drinking water treatment
Autors: Borrull, Josep; Colom, Agusti; Fabregas, Josepa; Borrull, Francesc; Pocurull, Eva;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Chemosphere
País: N/D
Títol: Clean-up techniques in the pressurized liquid extraction of abiotic environmental solid samples
Autors: Fontanals N; Pocurull E; Borrull F; Marcé RM
Any: 2021 Clau: Review
Revista: Trends In Environmental Analytical Chemistry
País: N/D
Títol: Development of a maleic acid-based material to selectively solid-phase extract basic compounds from environmental samples
Autors: Fontanals, N.; Zohar, J.; Borrull, F.; Ronka, S.; Marce, R. M.;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: Enantiomeric fraction determination of chiral drugs in environmental samples using chiral liquid chromatography and mass spectrometry
Autors: Fu, Yandi; Borrull, Francesc; Marce, Rosa Maria; Fontanals, Naria;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Trends In Environmental Analytical Chemistry
País: N/D
Títol: Assessing population exposure to phthalate plasticizers in thirteen Spanish cities through the analysis of wastewater
Autors: González-Mariño I; Ares L; Montes R; Rodil R; Cela R; López-García E; Postigo C; López de Alda M; Pocurull E; Marcé RM; Bijlsma L; Hernández F; Picó Y; Andreu V; Rico A; Valcárcel Y; Miró M; Etxebarria N; Quintana JB
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Journal Of Hazardous Materials
País: N/D
Títol: Simple method for determining phthalate diesters and their metabolites in seafood species using QuEChERS extraction and liquid chromatography-high resolution mass spectrometry
Autors: Hidalgo-Serrano M; Borrull F; Marcé RM; Pocurull E
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Food Chemistry
País: N/D
Títol: A Fast Analytical Method for Determining Synthetic Cathinones in Oral Fluid by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
Autors: Pascual-Caro, Sergi; Borrull, Francesc; Calull, Marta; Aguilar, Carme;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Journal Of Analytical Toxicology
País: N/D
Títol: Enantiodetermination of R,S-3,4-methylenedioxypyrovalerone in urine samples by high pressure in-line solid-phase extraction capillary electrophoresis-mass spectrometry
Autors: Pérez-Alcaraz A; Borrull F; Aguilar C; Calull M; Benavente F
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Talanta
País: N/D
Títol: Cathinones in urine samples: A review of recent advances for their determination by chromatographic and related techniques
Autors: Pérez-Alcaraz A; Borrull F; Calull M; Aguilar C
Any: 2021 Clau: Review
Revista: Trac-Trends In Analytical Chemistry
País: N/D
Títol: Role of lithology in the presence of natural radioactivity in drinking water samples from Tarragona province
Autors: Ratia, Joana Martinez; Hernando, Alejandra Penalver; Aguilar, Carme; Ballarin, Francesc Borrull;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Environmental Science And Pollution Research
País: N/D
Títol: Unravelling the metabolic alterations of liver damage induced by thirdhand smoke
Autors: Torres S; Samino S; Ràfols P; Martins-Green M; Correig X; Ramírez N
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Environment International
País: N/D
Títol: Presence of emerging organic contaminants and solvents in schools using passive sampling
Autors: Vallecillos L; Borrull A; Marcé RM; Borrull F
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Science Of The Total Environment
País: N/D
Títol: Liquid chromatography tandem mass spectrometry determination of 34 priority and emerging pollutants in water from the influent and effluent of a drinking water treatment plant
Autors: Borrull J; Colom A; Fabregas J; Borrull F; Pocurull E
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: A liquid chromatography tandem mass spectrometry method for determining 18 per- and polyfluoroalkyl substances in source and treated drinking water
Autors: Borrull J; Colom A; Fabregas J; Pocurull E; Borrull F
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: Determination of organophosphate ester flame retardants and plasticisers in fish samples by QuEChERs followed by gas chromatography-tandem mass spectrometry. Exposure and risk assessment through fish consumption
Autors: Castro Ó; Pocurull E; Borrull F
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: Thirdhand smoke
Autors: De Granda-Orive JI; Ramírez-González N; Arroyo-Cozar M; De Granda-Beltrán AM; Solano-Reina S; Jiménez-Ruiz CA
Any: 2020 Clau: Review
Revista: Revista De Patologia Respiratoria
País: N/D
Títol: El análisis de aguas residuales con fines epidemiológicos: presente y futuro en España
Autors: Eva Pocurull Aixalà; RM Marcé; I González Mariño; R Rodil; R Montes; A Estévez Danta; V Andreu; L Bijlsma; A Celma; F Hernández; María J López de Alda; E López García; Yolanda Picó García; C Postigo; A Rico; Y Valcárcel; Jorge Quintana
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Revista Espanola De Drogodependencias
País: N/D
Títol: Mixed-mode ion-exchange polymeric sorbents in environmental analysis
Autors: Fontanals N; Borrull F; Marcé RM
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: Overview of mixed-mode ion-exchange materials in the extraction of organic compounds
Autors: Fontanals N; Borrull F; Marcé RM
Any: 2020 Clau: Review
Revista: Analytica Chimica Acta
País: N/D
Títol: Comparison of polysaccharide-based and protein-based chiral liquid chromatography columns for enantioseparation of drugs
Autors: Fu Y; Borrull F; Fontanals N; Marcé RM
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Chirality
País: N/D
Títol: Enantiomeric determination of cathinones in environmental water samples by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry
Autors: Fu Y; Borrull F; Marcé RM; Fontanals N
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: Multiresidue Analysis of Organic UV Filters and UV Stabilizers in Fish of Common Consumption
Autors: Gimeno-Monforte, Sandra; Montesdeoca-Esponda, Sarah; Sosa-Ferrera, Zoraida; Santana-Rodriguez, Jose Juan; Castro, Oscar; Pocurull, Eva; Borrull, Francesc;
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Foods
País: N/D
Títol: Pressurised Liquid Extraction and Liquid Chromatography¿High Resolution Mass Spectrometry for the Simultaneous Determination of Phthalate Diesters and Their Metabolites in Seafood Species
Autors: Hidalgo-Serrano M; Borrull F; Pocurull E; Marcé RM
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Food Analytical Methods
País: N/D
Títol: Assessing alcohol consumption through wastewater-based epidemiology: Spain as a case study
Autors: López-García E; Pérez-López C; Postigo C; Andreu V; Bijlsma L; González-Mariño I; Hernández F; Marcé RM; Montes R; Picó Y; Pocurull E; Rico A; Rodil R; Rosende M; Valcárcel Y; Zuloaga O; Quintana JB; López de Alda M
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Drug And Alcohol Dependence
País: N/D
Títol: Multi-residue analysis of several high-production-volume chemicals present in the particulate matter from outdoor air. A preliminary human exposure estimation
Autors: Maceira A; Pecikoza I; Marcé RM; Borrull F
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Chemosphere
País: N/D
Títol: Analytical methods for determining organic compounds present in the particulate matter from outdoor air
Autors: Maceira, Alba; Maria Marce, Rosa; Borrull, Francesc;
Any: 2020 Clau: Review
Revista: Trac-Trends In Analytical Chemistry
País: N/D
Títol: First nation-wide estimation of tobacco consumption in Spain using wastewater-based epidemiology
Autors: Montes R; Rodil R; Rico A; Cela R; González-Mariño I; Hernández F; Bijlsma L; Celma A; Picó Y; Andreu V; de Alda ML; López-García E; Postigo C; Pocurull E; Marcé RM; Rosende M; Olivares M; Valcárcel Y; Quintana JB
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Science Of The Total Environment
País: N/D
Títol: Selective monitoring of acidic and basic compounds in environmental water by capsule phase microextraction using sol-gel mixed-mode sorbents followed by liquid chromatography-mass spectrometry in tandem
Autors: Nadal JC; Borrull F; Furton KG; Kabir A; Fontanals N; Marcé RM
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: Microporous polymer microspheres with amphoteric character for the solid-phase extraction of acidic and basic analytes
Autors: Nadal, Joan Carles; Anderson, Kimberley L.; Dargo, Stuart; Joas, Irvin; Salas, Daniela; Borrull, Francesc; Cormack, Peter A. G.; Marce, Rosa Maria; Fontanals, Nuria;
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: Occurrence and risk assessment of benzothiazole, benzotriazole and benzenesulfonamide derivatives in airborne particulate matter from an industrial area in Spain
Autors: Nunez, Aleix; Vallecillos, Laura; Maria Marce, Rosa; Borrull, Francesc;
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Science Of The Total Environment
País: N/D
Títol: Determination of synthetic cathinones in urine and oral fluid by liquid chromatography high-resolution mass spectrometry and low-resolution mass spectrometry: A method comparison
Autors: Pascual-Caro S; Borrull F; Aguilar C; Calull M
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Separations
País: N/D
Títol: Solid-phase extraction based on cation-exchange sorbents followed by liquid chromatography high-resolution mass spectrometry to determine synthetic cathinones in urine
Autors: Pascual-Caro, Sergi; Fontanals, Nuria; Borrull, Francesc; Aguilar, Carme; Calull, Marta;
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Forensic Toxicology
País: N/D
Títol: Possible Factors Influencing the Accumulation of Different Radionuclides in Sludge from a Drinking Water Treatment Plant Located in Southern Catalonia Between 2002 and 2018
Autors: Peñalver A; Baciu T; Borrull F; Aguilar C
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Water Air And Soil Pollution
País: N/D
Títol: Wastewater-based epidemiology: Present and future in Spain
Autors: Pocurull E; Marcé RM; González-Mariño I; Rodil R; Montes R; Estévez-Danta A; Andreu V; Bijlsma L; Celma A; Hernández F; López De Alda M; López-García E; Picó Y; Postigo C; Rico A; Valcárcel Y; Quintana JB
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Revista Espanola De Drogodependencias
País: N/D
Títol: An electrokinetic supercharging approach for the enantiodetermination of cathinones in urine samples by capillary electrophoresis
Autors: Pérez-Alcaraz A; Borrull F; Aguilar C; Calull M
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Microchemical Journal
País: N/D
Títol: Field-amplified sample injection combined with CE for the enantiodetermination of cathinones in urine samples
Autors: Pérez-Alcaraz A; Borrull F; Calull M; Aguilar C
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Journal Of Separation Science
País: N/D
Títol: Passive sampling to control air quality in schools: Uptake rate determination and application
Autors: Vallecillos L; Borrull A; Marcé RM; Borrull F
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Indoor Air
País: N/D
Títol: A simple, fast method for the analysis of 20 contaminants of emerging concern in river water using large-volume direct injection liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Autors: Borrull J, Colom A, Fabregas J, Pocurull E, Borrull F.
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Analytical And Bioanalytical Chemistry
País: N/D
Títol: Solid phase microextraction Arrow for the determination of synthetic musk fragrances in fish samples
Autors: Castro Ó, Trabalón L, Schilling B, Borrull F, Pocurull E.
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Títol: RMsikeyion: An ion filtering r package for untargeted analysis of metabolomic LDI-MS images
Autors: Del Castillo E; Sementé L; Torres S; Ràfols P; Ramírez N; Martins-Green M; Santafe M; Correig X
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Metabolites
País: N/D
Títol: Role of solid-phase extraction in wastewater-based epidemiology
Autors: FONTANALS, N.; POCURULL, E.; BORRULL, F.; MARCÉ, R.M.
Any: 2019 Clau: Article
Revista: LCGC EUROPE
País: N/D
Títol: Role of the solid-phase extraction in wastewater-based epidemiology
Autors: FONTANALS, N.; POCURULL, E.; BORRULL, F.; MARCÉ, R.M.
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Current Opinion In Environmental Science & Health
País: N/D
Títol: Role of solid-phase extraction in wastewater-based epidemiology
Autors: Fontanals N; Pocurull E; Borrull F; Marcé R
Any: 2019 Clau: Review
Revista: Current Opinion In Environmental Science And Health
País: N/D
Títol: Materials for Solid-Phase Extraction of Organic Compounds
Autors: Fontanals, Nuria; Marce, Rosa M.; Borrull, Francesc;
Any: 2019 Clau: Review
Revista: Separations
País: N/D
Títol: Development of Predicted Environmental Concentrations to prioritize the occurrence of pharmaceuticals in rivers from Catalonia
Autors: Gómez-Canela C, Pueyo V, Barata C, Lacorte S, Marcé RM
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Science Of The Total Environment
País: N/D
Títol: Analysis of neurotransmitters in Daphnia magna affected by neuroactive pharmaceuticals using liquid chromatography-high resolución mass spectrometry
Autors: Gómez-Canela C., Rovira García X., Martínez-Jerónimo F., Marcé R., Barata C.
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Environmental Pollution
País: N/D
Títol: Presence of benzotriazoles, benzothiazoles and benzenesulfonamides in surface water samples by liquid chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry
Autors: Hidalgo-Serrano, Miriam; Borrull, Francesc; Marce, Rosa M.; Pocurull, Eva;
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Separation Science Plus
País: N/D
Títol: Sample treatment in routine analysis. A case study: sulphonamides in liver
Autors: L. Walker, F. Borrull, E. Pocurull, N. Fontanals
Any: 2019 Clau: Article
Revista: LC-GC EUROPE
País: N/D
Títol: Occurrence of plastic additives in outdoor air particulate matter from two industrial parks of Tarragona, Spain: Human inhalation intake risk assessment
Autors: MACEIRA, A.; BORRULL, F.; MARCÉ, R.M.
Any: 2019 Clau: Article
Revista: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
País: N/D
Títol: Occurrence of plastic additives in outdoor air particulate matters from two industrial parks of Tarragona, Spain: Human inhalation intake risk assessment
Autors: Maceira, Alba; Borrull, Francesc; Maria Marce, Rosa;
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Journal Of Hazardous Materials
País: N/D
Títol: Nuclear medicine: workplace monitoring and internal occupational exposure during a ventilation/perfusion single-photon emission tomography
Autors: Martínez J, Baciu T, Artigues M, Danús M, Peñalver A, Aguilar C, Borrull F
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Radiation And Environmental Biophysics
País: N/D
Títol: Occurrence of and radioanalytical methods used to determine medical radionuclides in environmental and biological samples
Autors: Martínez J, Baciu T, Peñalver A, Aguilar C, Borrull F
Any: 2019 Clau: Review
Revista: Journal Of Environmental Radioactivity
País: N/D
Títol: The partitioning of 131 I in sludge samples from a wastewater treatment plant
Autors: Martínez J; Baciu T; Peñalver A; Aguilar C; Borrull F
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry
País: N/D
Títol: Optimised extraction methods for the determination of trichothecenes in rat faeces followed by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Autors: Miró-Abella E, Herrero P, Canela N, Arola L, Ras R, Borrull F, Fontanals N
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography B-Analytical Technologies In The Biomedical And Life Sciences
País: N/D
Títol: Role of solid-phase extraction in wastewater-based epidemiology
Autors: N. Fontanals, E. Pocurull, F. Borrull, R. M. Marcé
Any: 2019 Clau: Review
Revista: CURRENT OPINION IN ENVIRONMENTAL SCIENCE & HEALTH
País: N/D
Títol: Enantioselective determination of cathinones in urine by high pressure in-line SPE-CE
Autors: Pérez-Alcaraz A, Borrull F, Aguilar C, Calull M
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Electrophoresis
País: N/D
Títol: Passive sampling of volatile organic compounds in industrial atmospheres: Uptake rate determinations and application
Autors: Vallecillos L; Espallargas E; Allo R; Marcé R; Borrull F
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Science Of The Total Environment
País: N/D
Títol: Determination of 1,3-butadiene degradation products in air samples by thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry
Autors: Vallecillos, Laura; Sanmartin, Joel; Maria Marce, Rosa; Borrull, Francesc;
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Atmospheric Environment
País: N/D
Títol: Sample treatment in routine analysis. A case study: sulphonamides in liver
Autors: WALKER, L.; BORRULL, F.; POCURULL, E.; FONTANALS, N.
Any: 2019 Clau: Article
Revista: LCGC EUROPE
País: N/D
Títol: Sample Treatment in Routine Analysis: A Case Study: Sulphonamides in Liver
Autors: Walker, Leah; Borrull, Francesc; Pocurull, Eva; Fontanals, Nuria;
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Lc Gc Europe
País: N/D
Títol: Solid phase microextraction Arrow for the determination of synthetic musk fragrances in fish samples
Autors: Óscar Castro, Laura Trabalón, Beat Schilling, Francesc Borrull, Eva Pocurull
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Journal Of Chromatography a
País: N/D
Llibres / Books 
2019 2020 2021 2022 2023
Títol: Environmental Applications
Autors: E. Pocurull, N. Fontanals, C. Aguilar, M. Calull
Any: 2020 Clau: Books
Títol: Water Analysis ¿ Organic Compounds
Autors: N. Fontanals, E. Pocurull, R. M. Marcé, F. Borrull,
Any: 2019 Clau: Books
Capítols de Llibre / Book chapters 
2019 2020 2021 2022 2023
Títol: A REVIEW OF THE BEHAVIOR OF DIFFERENT RADIONUCLIDES IN SLUDGE FROM WATER TREATMENT PLANTS AND THEIR RADIOLOGICAL IMPLICATIONS
Autors: Baciu T; Peñalver S; Aguilar C; Borrull F
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Porous Polymers Sorbents
Autors: Fontanals, N.; Marcé, R. M.; Borrull, F.
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Porous polymer sorbents
Autors: Fontanals, Nuria; Marce, Rosa M.; Borrull, Francesc;
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Environmental Applications
Autors: Pocurull, Eva; Fontanals, Nuria; Calull, Marta; Aguilar, Carme;
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Monitorizando el consumo de cannabis en España a través de las aguas residuales en el marco de la red ESAR-Net
Autors: Rosa Montes; Iria González Mariño; Andrea Estévez Danta; Félix Javier Hernández Hernández; Alberto Celma; Lubertus Bijlsma; Yolanda Picó García; Vicente Andreu Pérez; Rodrigo Álvarez; Miren López de Alda; Cristina Postigo; Esther López-García; Yolanda Valcárcel; Andreu Rico; Eva Pocurull Aixalà; Rosa Maria Marcé i Recasens; Manuel Miró; Ailette Prieto Sobrino; José Benito Quintana Álvarez; María del Rosario Rodil Rodríguez
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Water analysis, organic compounds
Autors: FONTANALS, N.; POCURULL, E.; MARCÉ, R.M.; BORRULL, F.
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Water analysis | organic compounds
Autors: Fontanals N; Pocurull E; Marcé RM; Borrull F
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Altres Documents / Other documents 
2019 2020 2021 2022 2023
Patents Sol.licitades / Patents 
2019 2020 2021 2022 2023
Congressos / Conferences 
2019 2020 2021 2022 2023
Autor/a: POCURULL AIXALA, EVA; Borrull Riera, Silvia; MARCÉ RECASENS, ROSA MARIA; BORRULL BALLARÍN, FRANCESC
Títol: Occurrence of high volume production chemicals in muscle, skin and liver in fish samples by GC-QQQ-MS/MS
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Paper
Any: 2022
Autor/a: A. Moral, F. Borrull, K. G. Furton, A. Kabir, N. Fontanals, R.M. Marcé
Títol: Novel mixed mode zwitterionic sorbents for the determination of contaminants in complex water samples
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2021
Autor/a: J. C. Nadal, M. Catalá-Icardo, F. Borrull, J. M. Herrero-Martíniez, R.M. Marcé, N. Fontanals
Títol: Preparation and evaluation of mixed-mode materials to selectively extract acidic compounds by stir bar sorptive extraction from environmental waters
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2021
Autor/a: N. Fontanals, J. C. Nadal, F. Borrull, P.A.G. Cormack, R.M. Marcé
Títol: Mixed-mode Amphoteric Materials to Solid-Phase Extract Ionisable Compounds from Environmental Waters
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2021
Autor/a: Y. Fu, F. Borrull, P. Manesiotis, N. Fontanals, R.M. Marcé
Títol: Molecularly imprinted polymers for the solid-phase extraction of cathinones from river water
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2021
Autor/a: POCURULL AIXALA, EVA
Títol: Assessment of the Spanish population exposure to phthalate plasticizers as obtained by wastewater-based epidemiology
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Paper
Any: 2020
Autor/a: POCURULL AIXALA, EVA
Títol: Chemical fingerptint of alcohol and nicotine consumption in Spanish wastewaters
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2020
Autor/a: POCURULL AIXALA, EVA
Títol: ESAR-Net: a collaborative effort to expand the application of wastewater-based epidemiology in Spain
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2020
Autor/a: POCURULL AIXALA, EVA
Títol: Estimating phthalate exposure at the population level by the analysis of wastewater: case-study within thirteen Spanish cities
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Paper
Any: 2020
Autor/a: POCURULL AIXALA, EVA
Títol: Monitorización del consumo de sustancias de abuso legales e ilegales en España a través de las aguas residuales en el marco de la red ESAR-Net
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2020
Autor/a: POCURULL AIXALA, EVA; Castro, Óscar; BORRULL BALLARÍN, FRANCESC
Títol: Contaminants orgànics emergents en mostres de peix: estudi de l¿exposició i el risc de la població de Tarragona
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Paper
Any: 2020
Autor/a: GONZÁLEZ-MARIÑO, I.; MONTES, R.; ARES, L.; ANDREU, V.; BIJLSMA, L.; FERNÁNDEZ-RUBIO HORNILLOS, J.; HERNÁNDEZ, F.; LÓPEZ-GARCÍA, E.; MARCÉ, R.M.; PICÓ, Y.; POCURULL, E.; POSTIGO, C.; PRIETO A.; RICO, A.; ROSENDE, M.; VALCÁRCEL, Y.; BENITO QUINTANA, J.; RODIL, R.
Títol: Estimation of exposure to phathalate plasticizers of the Spanish population using wastewater-based epidemiology
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Paper
Any: 2019
Autor/a: HIDALGO-SERRANO, M.; FONTANALS, N.; POCURULL, E.; MARCÉ, R.M.
Títol: Comparison of pressurised liquid extraction and QuEChERS for the determination of phthalate diesters and their metabolites in seafood species
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2019
Autor/a: J. C. Nadal, F. Borrull, P.A.G. Cormack, N. Fontanals, R.M. Marcé
Títol: Synthesis and evaluation of two in-house synthesised zwitterionic sorbents for the solid-phase extraction of acidic, basic and amphoteric compounds
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2019
Autor/a: J. C. Nadal, F. Borrull, P.A.G. Cormack, R.M. Marcé, N. Fontanals
Títol: Development and application of polymeric sorbents with zwitterionic character
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2019
Autor/a: J.C. Nadal, F. Borrull, K.G. Furton, A. Kabir, R.M. Marcé, N. Fontanals
Títol: Capsule phase microextraction with mixed-mode properties to selectively determine acidic or basic compounds from environmental water.
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2019
Autor/a: Joan Carles Nadal, Francesc Borrull, Peter A. G. Cormack, Rosa Maria Marcé, Núria Fontanals
Títol: Synthesis and evaluation of two in-house synthesised zwitterionic sorbents for the solid-phase extraction of acidic, basic and amphoteric compounds
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2019
Autor/a: L. Vallecillos; R.M. Marcé; F. Borrull
Títol: Monitoring of volatile organic compounds in industrial and urban atmospheres by using passive sampling
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Paper
Any: 2019
Autor/a: M. Hidalgo-Serrano, N. Fontanals, F. Borrull, E. Pocurull, R.M. Marcé
Títol: Comparison of pressurised liquid extraction and QuEChERS for the determination of phthalate diesters and their metabolites in seafood species
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2019
Autor/a: M. Higaldo-Serrano, N. Fontanals, E. Pocurull, R.M. Marcé
Títol: Comparison of pressurised liquid extraction and QuEChERS for the determination of phthalate diesters and their metabolites in seafood species
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2019
Autor/a: POCURULL AIXALA, EVA
Títol: Monitorizando el consumo de cannabis en España a través de las aguas residuales en el marco de la red ESAR-Net
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Paper
Any: 2019
Autor/a: POCURULL AIXALA, EVA; Castro, Óscar; MARCÉ RECASENS, ROSA MARIA; BORRULL BALLARÍN, FRANCESC
Títol: Determination of organophosphate flame retardants in fish samples using QuEChERS extraction followed by GC-MS/MS
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2019
Autor/a: S. Pascual, N. Fontanals, F. Borrull, C. Agular, M. Calull
Títol: Determination of synthetic cathinones in oral fluid by LC-MS/MS
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2019
Autor/a: Y. Fu, F. Borrull, N. Fontanals, R.M. Marcé
Títol: Enantiomeric determination of cathinones in environmental water samples
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2019