saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resultats - Bellés Mateu, Montserrat


Bellés Mateu, Montserrat

Tesis Doctorals Dirigides / Theses 
2016 2017 2018 2019 2020
Títol: Efectes del tractament amb radioteràpia en pacients amb càncer de mama. Avaluació in vivo i in vitro de l'expressió dels miARN-146a, -155, -221 i -222 i de la seva associació amb factors de risc cardiovasculars, resposta inflamatòria i disfunció endotelia
Autor: Roser Esplugas Borràs
Director: Linares Vidal, M. Victoria; Belles Mateu, Montserrat
Universitat: N/D
Any: 2018
País: N/D
Publicacions en Revista / Papers 
2016 2017 2018 2019 2020
Títol: Effect of radiotherapy on the expression of cardiovascular disease-related miRNA-146a, -155, -221 and -222 in blood of women with breast cancer
Autors: Esplugas R, Arenas M, Serra N, Bellés M, Bonet M, Gascón M, Vallvé JC, Linares V.
Any: 2019 Clau: Article
Revista: PLOS ONE
País: N/D
Títol: Effect of Radiation on the Expression of CVD-related miRNAs, Inflammation and Endothelial Dysfunction of HUVECs
Autors: Esplugas R, Bellés M, Serra N, Arenas M, Hernández V, Vallvé JC, Linares V
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Anticancer Research
País: N/D
Títol: Effect of Radiation on the Expression of CVD-related miRNAs, Inflammation and Endothelial Dysfunction of HUVECs
Autors: Esplugas R, Bellés M, Serra N, Arenas M, Hernández V, Vallvé JC, Linares V.
Any: 2019 Clau: Article
Revista: ANTICANCER RESEARCH
País: N/D
Títol: Effect of radiotherapy on the expression of cardiovascular disease-related miRNA-146a, -155, -221 and -222 in blood of women with breast cancer
Autors: Esplugas R; Arenas M; Serra N; Bellés M; Bonet M; Gascón M; Vallvé J; Linares V
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Plos One
País: N/D
Títol: Alterations in Morphology and Adult Neurogenesis in the Dentate Gyrus of Patched1 Heterozygous Mice.
Autors: Antonelli F, Casciati A, Tanori M, Tanno B, Linares-Vidal MV, Serra N, Bellés M, Pannicelli A, Saran A, Pazzaglia S.
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Frontiers In Molecular Neuroscience
País: N/D
Títol: Renal and hepatic effects following neonatal exposure to low doses of Bisphenol-A and137Cs
Autors: Esplugas R; LLovet MI; Bellés M; Serra N; Vallvé JC; Domingo JL; Linares V
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Food And Chemical Toxicology
País: N/D
Títol: In-vitro metabolomics to evaluate toxicity of particulate matter under environmentally realistic conditions
Autors: Sánchez-Soberón F, Cuykx M, Serra N, Linares V, Bellés M, Covaci A, Schuhmacher M.
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Chemosphere
País: N/D
Títol: Environmental exposure to low-doses of ionizing radiation. Effects on early nephrotoxicity in mice
Autors: Bellés M., Gonzalo S., Serra N., Esplugas R., Arenas M., Domingo J., Linares V.
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Environmental Research
País: N/D
Títol: Evaluation of early nephrotoxicity in mice externally exposed to low-dose of ionizing radiation
Autors: Bellés, M.; Serra, N.; Esplugas, R.; Arenas, M.; Domingo, J.L.; Linares, V.
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Toxicology Letters
País: N/D
Títol: Renal and hepatic effects in neonatal mice exposed to low-dose of internal radiation
Autors: Linares, V.; Bellés, M.; Esplugas R.; Serra, N.; Domingo, J.L.
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Toxicology Letters
País: N/D
Títol: Radiotherapy for Graves' disease
Autors: Arenas M, Sabater S, Jiménez PL, Rovirosa À, Biete A, Linares V, Belles M, Panés J
Any: 2016 Clau: Review
Revista: Reports Of Practical Oncology And Radiotherapy
País: N/D
Títol: Radiotherapy for Graves' disease. The possible role of low-dose radiotherapy
Autors: Arenas M, Sabater S, Jiménez PL, Rovirosa À, Biete A, Linares V, Belles M, Panés J
Any: 2016 Clau: Review
Revista: REPORTS OF PRACTICAL ONCOLOGY AND RADIOTHERAPY
País: N/D
Títol: Exposure to low doses of 137cesium and nicotine during postnatal development modifies anxiety levels, learning, and spatial memory performance in mice
Autors: Bellés M., Heredia L., Serra N., Domingo J., Linares V.
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Food And Chemical Toxicology
País: N/D
Títol: Radiotherapy of Graves' disease. The possible role of low-dose radiotherapy
Autors: Brunt AM; Lupton S; Thorley K; Pearce L; Handley J
Any: 2016 Clau: Article
Revista: REPORTS OF PRACTICAL ONCOLOGY AND RADIOTHERAPY
País: N/D
Títol: Age-related effects of X-ray irradiation on mouse hippocampus
Autors: Casciati A; Dobos K; Antonelli F; Benedek A; Kempf SJ; Bellés M; Balogh A; Tanori M; Heredia L; Atkinson MJ; von Toerne C; Azimzadeh O; Saran A; Sáfrány G; Benotmane MA; Linares-Vidal MV; Tapio S; Lumniczky K; Pazzaglia S
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Oncotarget
País: N/D
Títol: Behavioral effects in mice of postnatal exposure to low-doses of 137-cesium and bisphenol A
Autors: Heredia L; Bellés M; LLovet MI; Domingo JL; Linares V
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Toxicology
País: N/D
Llibres / Books 
2016 2017 2018 2019 2020
Capítols de Llibre / Book chapters 
2016 2017 2018 2019 2020
Altres Documents / Other documents 
2016 2017 2018 2019 2020
Patents Sol.licitades / Patents 
2016 2017 2018 2019 2020
Congressos / Conferences 
2016 2017 2018 2019 2020
Autor/a: Roser Esplugas; Noemí Serra; Montserrat Bellés; Victoria Linares; Meritxell Arenas; Joan Carles Vallvé
Títol: Effect of 2Gy-radiation on the expression of miRNAs-146a, -155, -221 and -222 in HUVECs
Congrés/acte: Err2018. 44th European Radiation Research Congress. August 21-25, 2018
Congrés/acte: Poster
Any: 2018
Autor/a: Roser Esplugas; Noemí Serra; Montserrat Bellés; Victoria Linares; Meritxell Arenas; Joan Carles Vallvé
Títol: Effect of radiotherapy, molecular parameters and treatment on the expression of blood miRNAs-146a, -155, -221 and -222 in women with breast cancer
Congrés/acte: Err2018. 44th European Radiation Research Congress. August 21-25, 2018
Congrés/acte: Poster
Any: 2018
Autor/a: Esplugas Roser; Serra Noemí; Bellés Montserrat; Linares Victòria; Arenas Meritxell; Vallvé Joan Carles
Títol: Effect of radiotherapy on circulating miRNAs-146a, -155, -221 and -222 levels in woman with breast cancer
Congrés/acte: Errs (The European Radiation Research Society). September, 17-21.
Congrés/acte: Poster
Any: 2017
Autor/a: Montserrat Bellés; Noemí Serra; Roser Esplugas; Meritxell Arenas; José Luis Domingo; Victoria Linares
Títol: Evaluation of early nephrotoxicity in mice externally exposed to low-dose of ionizing radiation
Congrés/acte: Eurotox 2017. Connecting For A Safer Future. 53rd Congress Of The European Societies Of Toxicology. September 10-13, 2017
Congrés/acte: Poster
Any: 2017
Autor/a: Montserrat Bellés; Roser Esplugas; Noemí Serra; José Luis Domingo; Victoria Linares
Títol: Renal and hepatic effects in neonatal mice exposed to low-dose of internal radiation and bisphenol-A
Congrés/acte: Eurotox 2017. Connecting For A Safer Future. 53rd Congress Of The European Societies Of Toxicology. September 10-13, 2017
Congrés/acte: Poster
Any: 2017
Autor/a: Serra Noemí; Esplugas Roser; Bellés Montserrat; Vallvé Joan Carles; Linares Victòria
Títol: Exposure to low-doses of ionizing radiation and mercury during neonatal development modifies the liver and kidney function in mice
Congrés/acte: Errs (The European Radiation Research Society). September, 17-21.
Congrés/acte: Poster
Any: 2017
Autor/a: Sánchez-Soberón Francisco; Cuykx Matthias; Serra Noemí; Linares Victòria; Bellés Montserrat; Covaci Adrian; Schuhmacher Marta
Títol: In-vitro metabolomics to evaluate toxicity of PM nearby a petrochemical complex
Congrés/acte: 5 Th Iberian Meeting On Aerosol Science And Technology (Ricta 2017)
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Sánchez-Soberón Francisco; Cuykx Matthias; Serra Noemí; Linares Victòria; Bellés Montserrat; Covaci Adrian; Schuhmacher Marta
Títol: Untargeted metabolomics to assess in vitro toxicity of two fractions of fine particulate matter (PM2.5-0.25 and PM0.25) at environmental levels on A549 lung carcinoma cells
Congrés/acte: Society Of Environmental Toxicology And Chemistry (Setac Yes 2017)
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Bellés M; Vallvé JC; Serra N; Domingo JL; Linares V.
Títol: Long-term effects of prenatal exposure to low doses of internal radiation on the hipocampal function.
Congrés/acte: 55TH ANNUAL MEETING AND TOXEXPO. SOCIETY OF TOXICOLOGY (SOT)
Congrés/acte: Poster
Any: 2016
Autor/a: Bellés Montserrat, Vallvé Joan-Carles, Serra Noemí, Domingo José Luis, Linares-Vidal Victòria
Títol: Long-Term Effects of Prenatal Exposure to Low Doses of Internal Radiation on the Hippocampal Function.
Congrés/acte: 55th Annual Meeting And Toxexpomt. Sot (Society Of Toxicology)
Congrés/acte: Poster
Any: 2016