saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - Serratosa Casanelles, Francesc D'Assís


Serratosa Casanelles, Francesc D'Assís

Unió Europea / European Union 
Títol: Computing infrastructure for the definition, performance testing and implementation of safe-by-design approaches in nanotechnology supply chains
Investigador Principal: Serratosa Casanelles, Francesc D'Assís
Codi Oficial: 862195
Convocatòria: H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020: FOUNDATIONS FOR TOMORROW'S INDUSTRY. Call for Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing. Topic: NMBP-15-2019 Safe by design, from science to regulation: metrics and main sectors (RIA)
Data d'Inici: 01/04/2020 Data de Finalització: 31/03/2024
Títol: Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics
Investigador Principal: Serratosa Casanelles, Francesc D'Assís
Codi Oficial: 814426-PE
Convocatòria: H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020: FOUNDATIONS FOR TOMORROW'S INDUSTRY. Call for Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing. Topic: NMBP-14-2018 Nanoinformatics: from materials models to predictive toxicology and ecotoxicology (RIA)
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 28/02/2023
Estat / Spanish 
Títol: Mathematical Models for Environmental and Biomedical Engineering
Investigador Principal: Fernández Sabater, Alberto
Codi Oficial: 2017 SGR 00623
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Software Defined Edge Clouds
Investigador Principal: García López, Pedro Antonio|Sanchez Artigas, Marc
Codi Oficial: TIN2016-77836-C2-1-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 30/12/2016 Data de Finalització: 29/12/2019
Títol: Herramientas web avanzadas para la promoción de la aplicación de la nanotecnología y el uso seguro de nanomateriales en el sector del plástico
Investigador Principal: Fernández Sabater, Alberto
Codi Oficial: SOE1/P1/E0215
Convocatòria: INTERREG V SUDOE
Data d'Inici: 01/06/2016 Data de Finalització: 31/05/2019
Catalunya / Catalonia 
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
Títol: AMPLIACION DE LAS FUNCIONALIDADES DE LA APLICACION INFORMATICA CAAN
Investigador Principal: Serratosa Casanelles, Francesc D'Assís
Codi Oficial: T16274S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 22/11/2016 Data de Finalització: 28/02/2017
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
Títol: ADECUACION Y OPTIMIZACION DEL PROGRAMA GREG@L PARA LIBERACION DE TERRENOS EN EL PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA DE LA CENTRAL NUCLEAR JOSE CABRERA
Investigador Principal: Serratosa Casanelles, Francesc D'Assís
Codi Oficial: T15189S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/07/2015 Data de Finalització: 30/06/2017