saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - Simon Moreno, Hector


Simon Moreno, Hector

Unió Europea / European Union 
Estat / Spanish 
Títol: LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN Y DE PREFERENCIA
Investigador Principal: Bosch Capdevila, Esteban|Barron Arniches, Paloma Begoña
Codi Oficial: PGC2018-094243-B-C21
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'I+D+i, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement. 'Projectes d'I+D de Generació de Coneixement»
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2021
Títol: Vivienda colaborativa
Collaborative housing - COLIVING
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: DER2017-84726-C3-1-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Housing Research Group (HRG)
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: 2017 SGR 00524
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: LA LIBERTAD DE TESTAR Y SUS LÍMITES EN LOS DERECHOS CIVILES ESPAÑOLES
Investigador Principal: Bosch Capdevila, Esteban
Codi Oficial: DER2015-70636-C2-2-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: Un nou dret d'arrendaments urbans per a Catalunya per afavorir l'accés a l'habitatge
Investigador Principal: Simon Moreno, Hector
Codi Oficial: PJ004679
Convocatòria: Ajuts per a la concessió de beques per a la recerca,, estudis i anàlisis en els àmbits de l`execució penal, la mediació penal, l`atenció a la víctima, l`Administració de justícia i el dret civil català
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 31/12/2016
Títol: La optimización de la hipoteca inversa desde la perspectiva europea y norteamericana
Investigador Principal: Simon Moreno, Hector
Codi Oficial: IN[15]_CJS_DER_0956
Convocatòria: Ajuts a la investigació, la innovacio i la creació. Ajuts a investigadors, innovadors i creadors culturals
Data d'Inici: 01/12/2015 Data de Finalització: 30/11/2016
Títol: Comentaris a la nova regulació de les tinences intermèdies
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: PJ004401
Convocatòria: Ajuts per a la concessió de beques per a la recerca,, estudis i anàlisis en els àmbits de l`execució penal, la mediació penal, l`atenció a la víctima, l`Administració de justícia i el dret civil català
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2015
Títol: Gestió de l'habitatge social a Catalunya
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: PJ004247
Convocatòria: Subvencions a treballs de recerca sobre Administració Pública.
Data d'Inici: 01/07/2014 Data de Finalització: 31/03/2015
Títol: Dret Civil Català o Dret Privat Europeu
Investigador Principal: Del Pozo Carrascosa, Pedro Maria
Codi Oficial: 2014 SGR 223
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/04/2017
Títol: El instrumento opcional de Derecho Contractual Europeo
Investigador Principal: Bosch Capdevila, Esteban
Codi Oficial: DER2012-37898-C02-02
Convocatòria: Programa Nacional de Projectes d'Investigació. Pla Nacional d'I+D+I. Investigació fonamental no orientada.
Data d'Inici: 01/01/2013 Data de Finalització: 31/12/2015
Catalunya / Catalonia 
Altres / Other 
Títol: Housing Research Group (HRG)
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: 2017PFR-URV-B2-62
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Preparació d'una proposta per la convocatòria DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public services
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: 2018EXIT-08
Convocatòria: Ajuts per a la preparació de projectes internacionals a la URV
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Dret Civil Català o Dret Privat Europeu
Investigador Principal: Del Pozo Carrascosa, Pedro Maria
Codi Oficial: 2016PFR-URV-B2-27
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Dret Civil Català o Dret Privat Europeu
Investigador Principal: Del Pozo Carrascosa, Pedro Maria
Codi Oficial: 2015PFR-URV-B2-27
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Dret Civil Català o Dret Privat Europeu
Investigador Principal: Del Pozo Carrascosa, Pedro Maria
Codi Oficial: 2014PFR-URV-B2-27
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/09/2017
Títol: Dret Civil Català i Dret Privat Europeu
Investigador Principal: Del Pozo Carrascosa, Pedro Maria
Codi Oficial: 2010PFR-URV-B2-29
Convocatòria: Programa de foment de la recerca. Eix B. Assignació de recursos destinats a personal tècnic o administratiu. Activitat B.2. Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2010 Data de Finalització: 28/02/2015
Contractes d'R+D / R&D contracts 
Títol: ESTUDIO SOBRE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: T17136S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 08/05/2017 Data de Finalització: 22/06/2017
Títol: ELABORACIO DE CONTINGUTS PER A UNA GUIA METODOLOGICA SOBRE MASOVERIA URBANA
Investigador Principal: Simon Moreno, Hector
Codi Oficial: T15175S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 26/06/2015 Data de Finalització: 25/12/2015
Títol: THE CROSS-BORDER ACQUISITION OF REAL ESTATE IN THE EU: PROBLEMS WHICH ARISE FOR CITIZENS
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: T15306S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 02/06/2015 Data de Finalització: 02/01/2016
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
Títol: DICTAMEN SOBRE L?HABITATGE COMPARTIT I LA SEVA ADEQÜACIO ALS ESTANDARDS INTERNACIONALS
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: T19245S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 29/10/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: PROPOSTA DE PROJECTE PER A L'?ELABORACIO D?UNA PRE-DIAGNOSI COMARCAL D'?HABITATGE EN EL MARC DEL PLA ESTRATEGIC DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERA 2018-2025
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: T19124S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 13/05/2019 Data de Finalització: 12/06/2019
Títol: ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN LOS PAISES EUROPEOS
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: T18260S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 30/11/2018 Data de Finalització: 28/02/2019
Títol: DICTAMEN JURIDIC
Investigador Principal: Simon Moreno, Hector
Codi Oficial: T18025S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/01/2018
Títol: THE FUNCTIONING OF THE REAL ESTATE SERVICES FOR CONSUMERS IN THE EUROPEAN UNION
Investigador Principal: Simon Moreno, Hector
Codi Oficial: T17222S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 20/09/2017 Data de Finalització: 19/10/2017
Títol: ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN ESPAÑA
Investigador Principal: Nasarre Aznar, Sergio
Codi Oficial: T17280S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 07/03/2017 Data de Finalització: 06/04/2017
Títol: CONTRATO PROFESIONAL PARA COLABORACION EN COMPILACION DE ARTICULOS JURIDICOS SOBRE LAS PRINCIPALES CLAUSULAS ABUSIVAS EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS INTRODUCIDAS CONTRA LOS ONSUMIDORES, CONSECUENCIAS PARA LOS MISMOS Y MECANISMOS DE DEFENSA ANTE ELLAS
Investigador Principal: Simon Moreno, Hector
Codi Oficial: T16299S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 19/08/2016 Data de Finalització: 30/09/2016