saltar al contingut principal
Cercar
URV

Docència impartida del professor Garijo Real, Antonio


Docència impartida del professor Garijo Real, Antonio (curs actual)

  GRAU

  Doble titulació de grau en Biotecnologia i en Bioquímica i Biologia Molecular (2014)

 • MATEMÀTIQUES

 • Doble titulació de grau en Enginyeria Informàtica i en Biotecnologia (2014)

 • MATEMÀTIQUES

 • Grau en Bioquímica i Biologia Molecular (2009)

 • MATEMÀTIQUES

 • Grau en Biotecnologia (2009)

 • MATEMÀTIQUES

 • Grau en Enginyeria Matemàtica i Física (2021)

 • ANÀLISI COMPLEXA

 • SISTEMES DINÀMICS

 • Grau en Química (2009)

 • MATEMÀTIQUES

 • MÀSTER

  Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)

 • SISTEMES DINÀMICS CAÒTICS

Docència impartida del professor Garijo Real, Antonio (cursos anteriors)


  GRAU

  Doble titulació de grau en Administració i en Direcció d'Empreses i en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2019)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Doble titulació de grau en Biotecnologia i en Bioquímica i Biologia Molecular (2014)

 • MATEMÀTIQUES
 • Doble titulació de grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2019)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Doble titulació de grau en Enginyeria Elèctrica i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2014)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Doble titulació de grau en Enginyeria Informàtica i en Biotecnologia (2014)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • MATEMÀTIQUES
 • Grau en Bioquímica i Biologia Molecular (2009)

 • MATEMÀTIQUES
 • Grau en Biotecnologia (2009)

 • MATEMÀTIQUES
 • Grau en Enginyeria Biomèdica (2017)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Grau en Enginyeria Elèctrica (2010)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Grau en Enginyeria Informàtica (2010)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • TREBALL DE FI DE GRAU
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Grau en Enginyeria Matemàtica i Física (2021)

 • ANÀLISI COMPLEXA
 • SISTEMES DINÀMICS
 • Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Grau en Química (2009)

 • MATEMÀTIQUES
 • Grau en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • MÀSTER

  Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)

 • SISTEMES DINÀMICS CAÒTICS
 • TREBALL DE FI DE MÀSTER
 • Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2009)

 • TREBALL DE FI DE MÀSTER