saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - DEW


DEW

Unió Europea / European Union 
Títol: Computing infrastructure for the definition, performance testing and implementation of safe-by-design approaches in nanotechnology supply chains
Investigador Principal: Serratosa Casanelles, Francesc D'Assís
Codi Oficial: 862195
Convocatòria: H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020: FOUNDATIONS FOR TOMORROW'S INDUSTRY. Call for Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing. Topic: NMBP-15-2019 Safe by design, from science to regulation: metrics and main sectors (RIA)
Data d'Inici: 01/04/2020 Data de Finalització: 31/03/2024
Títol: Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics
Investigador Principal: Serratosa Casanelles, Francesc D'Assís
Codi Oficial: 814426-PE
Convocatòria: H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020: FOUNDATIONS FOR TOMORROW'S INDUSTRY. Call for Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing. Topic: NMBP-14-2018 Nanoinformatics: from materials models to predictive toxicology and ecotoxicology (RIA)
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 28/02/2023
Estat / Spanish 
Títol: PRODUCCIÓN DE PARTÍCULAS CON TAMAÑO Y FORMA VERDADERAMENTE UNIFORMES MEDIANTE EL SECADO DE ESPRÁIS GENERADOS ELECTRO-HIDRO-DINÁMICAMENTE
Investigador Principal: Rosell Llompart, Joan
Codi Oficial: PGC2018-099687-B-I00
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'I+D+i, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement. 'Projectes d'I+D de Generació de Coneixement»
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2021
Títol: Adquisición de un microscopio electrónico de rastreo de emisión de campo (FESEM), con cañón focalizado de iones de galio (FIB) y microanálisis de RX (EDX)
Investigador Principal: Llobet Valero, Eduard
Codi Oficial: EQC2018-005278-P-MINI
Convocatòria: Ajuts a infrastructures i equipament científico-tècnic del Subprograma estatal d'infrastructures científiques i tècniques i equipament.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/03/2021
Títol: Mathematical Models for Environmental and Biomedical Engineering
Investigador Principal: Fernández Sabater, Alberto
Codi Oficial: 2017 SGR 00623
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2017 SGR 01516
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Herramientas web avanzadas para la promoción de la aplicación de la nanotecnología y el uso seguro de nanomateriales en el sector del plástico
Investigador Principal: Fernández Sabater, Alberto
Codi Oficial: SOE1/P1/E0215
Convocatòria: INTERREG V SUDOE
Data d'Inici: 01/06/2016 Data de Finalització: 31/05/2019
Títol: PRODUCCIÓN DE PARTÍCULAS HOMOGÉNEAS MEDIANTE NEUTRALIZACIÓN CONTROLADA DE ELECTROSPRAYS
Investigador Principal: Rosell Llompart, Joan
Codi Oficial: DPI2015-68969-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: Bioinformatics and Environmental Engineering and Chemistry (BIOCENIT)
Investigador Principal: Rallo Moyá, Roberto Jesús
Codi Oficial: 2014 SGR 1352
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/04/2017
Títol: Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA)
Investigador Principal: Díaz González, Francisco Manuel
Codi Oficial: 2014 SGR 1358
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/04/2017
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2014 SGR 1640
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/04/2017
Catalunya / Catalonia 
Títol: ACTUA: Anàlisi Contextual dels factors de mitigació de la Transmissió de la COVID19 a l aUlA
Investigador Principal: Rosell Llompart, Joan
Codi Oficial: 2020 PANDE 00103
Convocatòria: N/D
Data d'Inici: 14/05/2021 Data de Finalització: 13/11/2022
Títol: Eliminació de Bacteris en Conductes d'Aire Condicionat amb Nanopartícules de Ag-TiO2 Assistides amb Radiació UV (BIODUCT)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: INNOTECRD19-1-0029
Convocatòria: Ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D conjunts d'empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO. Any 2019
Data d'Inici: 01/04/2020 Data de Finalització: 17/10/2021
Altres / Other 
Títol: Infraestructura de Recerca
Investigador Principal: Llobet Valero, Eduard
Codi Oficial: 2018EQUIP-09
Convocatòria: AJUTS PER AL FINANÇAMENT DE NOU EQUIPAMENT CIENTÍFIC 2018 (2018EQUIP)
Data d'Inici: 16/04/2018 Data de Finalització: 31/03/2021
Títol: Mathematical Models for Environmental and Biomedical Engineering
Investigador Principal: Fernández Sabater, Alberto
Codi Oficial: 2017PFR-URV-B2-29
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2017PFR-URV-B2-59
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA)
Investigador Principal: Díaz González, Francisco Manuel
Codi Oficial: 2016PFR-URV-B2-28
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2016PFR-URV-B2-57
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/06/2018
Títol: Bioinformatics and Environmental Engineering and Chemistry (BIOCENIT)
Investigador Principal: Rallo Moyá, Roberto Jesús
Codi Oficial: 2016PFR-URV-B2-69
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/06/2018
Títol: ANTICIPATE: Early Detection of Mental Disorders and Depression in the Young through Ubiquitous Technology and Deep Learning of Mobility and Behavioural Patterns
Investigador Principal: Solanas Gómez, Agustín
Codi Oficial: 2016EXIT-07
Convocatòria: Ajuts per a la preparació de projectes internacionals a la URV
Data d'Inici: 01/07/2016 Data de Finalització: 01/07/2017
Títol: PROmises, Opinions and Facts
Investigador Principal: Rallo Moyá, Roberto Jesús
Codi Oficial: 2015EXIT-07
Convocatòria: Ajuts per a la preparació de projectes internacionals a la URV
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA)
Investigador Principal: Díaz González, Francisco Manuel
Codi Oficial: 2015PFR-URV-B2-28
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2015PFR-URV-B2-57
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Bioinformatics and Environmental Engineering and Chemistry (BIOCENIT)
Investigador Principal: Rallo Moyá, Roberto Jesús
Codi Oficial: 2015PFR-URV-B2-69
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA)
Investigador Principal: Díaz González, Francisco Manuel
Codi Oficial: 2014PFR-URV-B2-28
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2014PFR-URV-B2-57
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/09/2017
Contractes d'R+D / R&D contracts 
Títol: CONTRATO ENTRE EL CENTRE TECNOLOGIC DE LA QUIMICA DE CATALUNYA Y LA EMPRESA LENARD BCN, S.L PARA REALIZAR EL PROYECTO DE INVESTIGACION (Y DESARROLLO) TITULADO TEJIDOS TECNICOS PARA PRENDAS EPI CON ALTAS PRESTACIONES MECANICAS ANTE EL CORTE O LA PUNCION
Investigador Principal: Díaz González, Francisco Manuel|Rosell Llompart, Joan
Codi Oficial: TQC17037S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/07/2017 Data de Finalització: 31/12/2019
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services