saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - GRATET. Anàlisi Territorial i Estudis Turístics


GRATET. Anàlisi Territorial i Estudis Turístics

Unió Europea / European Union 
Estat / Spanish 
Títol: COVID-19 y movilidades en territorios turísticos: cambios de pautas y su efecto sobre la salud física y mental de visitantes y residentes
Investigador Principal: Gutiérrez Palomero, Aaron
Codi Oficial: COVMOVTUR
Convocatòria: FONDO SUPERA COVID-19
Data d'Inici: 01/08/2020 Data de Finalització: 31/01/2022
Títol: Análisis del papel de las políticas territoriales en la gestión de los destinos turísticos en la época de las movilidades
Analysing the role of public policy in managing tourism destinations in the mobilities era - POLITUR
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador|Russo , Antonio
Codi Oficial: CSO2017-82156-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: El paisaje como valor colectivo. Análisis de su significado, usos y percepción social
The landscape as a common value. Analysis of its significance, uses and social perception - CHORA
Investigador Principal: Perez Albert, Maria Yolanda
Codi Oficial: CSO2017-82411-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/06/2021
Títol: Integrated approach for the development across Europe for user oriented climate indicators for GFCS high-priority sectors: agriculture, disaster risk reduction, energy, health, water and tourism
Investigador Principal: Aguilar Anfrons, Enrique Modesto
Codi Oficial: 690462-INDECIS
Convocatòria: ERA4CS JOINT CALL: ERA4CS Joint Call on Researching and Advancing Climate Services Development. Topic B: - Institutional integration between 30 predetermined Research Performing Organisations (RPOs)
Data d'Inici: 15/09/2017 Data de Finalització: 28/02/2021
Títol: Experiencia Turística 2020(e-TUR2020)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: e-TUR2020
Convocatòria: Ayudas destinadas a la financiación del programa estratégico de consorcios de investigación empresarial nacional (CIEN)
Data d'Inici: 01/06/2017 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: Grup d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: 2017 SGR 00022
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Efectos de la transformación de las pautas de movilidad global en la evolución de los destinos turísticos
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador|Russo , Antonio
Codi Oficial: CSO2014-51785-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Los paisajes protegidos y construidos
Investigador Principal: Perez Albert, Maria Yolanda
Codi Oficial: CSO2014-52721-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 30/06/2018
Títol: International CooperAtive Reserarch and innovation alliances Office (ICARO)
Investigador Principal: Rovira Virgili, Universitat
Codi Oficial: EUC2014-A-51591-URV
Convocatòria: Pla Estatal d'investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Accions de dinamització Europa Xarxes i Gestors
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Grup d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: 2014 SGR 1270
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/04/2017
Títol: Movilidad y vida cotidiana en Cataluña: etno-geografia de los espacios y tiempos metropolitanos
Investigador Principal: Pujadas Muñoz, Joan Josep
Codi Oficial: CSO2012-35425
Convocatòria: Programa Nacional de Projectes d'Investigació. Pla Nacional d'I+D+I. Investigació fonamental no orientada.
Data d'Inici: 01/01/2013 Data de Finalització: 30/11/2016
Catalunya / Catalonia 
Títol: PECT PLATAFORMA TURISTICA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: Plataforma Turistic
Convocatòria: Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Any 2017
Data d'Inici: 31/12/2018 Data de Finalització: 31/12/2021
Títol: Tourism Data System 2.0 (TDS 2+)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: Plataforma Turistic
Convocatòria: Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Any 2017
Data d'Inici: 31/12/2018 Data de Finalització: 31/12/2021
Títol: Big Data per analitzar la mobilitat de les persones i optimitzar els serveis de transport públic
Investigador Principal: Gutiérrez Palomero, Aaron
Codi Oficial: 2018 EAPC 00002
Convocatòria: Subvencions a treballs de recerca sobre Administració Pública
Data d'Inici: 01/12/2018 Data de Finalització: 30/11/2019
Altres / Other 
Títol: Grup d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: 2019PFR-URV-03
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts. Any 2019
Data d'Inici: 01/01/2020 Data de Finalització: 31/12/2022
Títol: Grup d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: 2018PFR-URV-B2-03
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Els nous models de governança i gestió de les ciutats turístiques: cap a una 'smart destination' justa, integradora i eficient
Investigador Principal: Russo , Antonio
Codi Oficial: 2017EXIT-01
Convocatòria: Ajuts per a la preparació de projectes internacionals a la URV
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: Grup d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: 2017PFR-URV-B2-03
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Grup d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: 2016PFR-URV-B2-02
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: Grup d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: 2015PFR-URV-B2-02
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Grup d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: 2014PFR-URV-B2-02
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2017
Contractes d'R+D / R&D contracts 
Títol: ESTUDI CAPACITAT DE CARREGA TURISTICA A LA CIUTAT DE TARRAGONA
Investigador Principal: Russo , Antonio
Codi Oficial: T19252S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 21/11/2019 Data de Finalització: 20/05/2020
Títol: SEGUIMENT CREUERISTES PORT DE TARRAGONA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1914S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/04/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: LLIBRE BLANC SECTOR DEL CAMPING A CATALUNYA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1910S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 02/01/2019 Data de Finalització: 31/05/2019
Títol: CONEIXEMENT SOBRE LA DEMANDA TURISTICA DELS VISITANTS AL DELTA DE L'EBRE
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1913S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 02/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: ADAPTUR
Investigador Principal: Saladié Borraz, Òscar
Codi Oficial: T19065S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: CREACIO DE PRODUCTE ENOTURISTIC
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1907S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: TURISME EN L'ECONOMIA I LA SOCIETAT
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1911S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: PDC2019 INTELLITUR (TURD)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1918S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: DGTUR TDS-CATALUNYA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1922S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: HUTS BARCELONA (PCTO)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1923S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: CONVENI GLOBAL TURISME EURECAT-BCNACTIVA 2019 (TUR-OBSERV)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1925S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: ANALISI FLUXOS TURISTICS
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1926S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: ANALISIS FLUXOS TURISTICS- ASSOCIACIO HOTELERA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1927S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: TURD-TDS DIPUTACIO BARCELONA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1928S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: TDS- COSTA BRAVA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1931S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: EINES TECNOLOGIQUES
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1932S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: ASSESSORAMENT PTDT
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1934S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: ANALISIS DE FLUXOS TURISTICS - PATRONAT TURISME CAMBRILS
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1936S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: EXPLOTACIO ANALISIS DADES
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1937S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: ANALISI FLUXOS TURISTICS
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1938S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: DIAGNOSI SOCIO-ECONOMICA DE LA CIUTAT DE TORTOSA (SEGONA FASE)
Investigador Principal: Duro Moreno, Juan Antonio
Codi Oficial: T17262S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 19/12/2017 Data de Finalització: 18/06/2018
Títol: DIAGNOSI DE LA VULNERABILITAT DE LES TERRES DE L?EBRE AL CANVI CLIMATIC
Investigador Principal: Saladié Borraz, Òscar
Codi Oficial: T17092S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 05/05/2017 Data de Finalització: 04/08/2017
Títol: Programa conjunt d'ajuts per a la contractació de Personal Investigador en Formació. PMF-PIPF. 1 Ajut en l'àmbit de Turisme i Oci
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: FC007583
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/10/2016 Data de Finalització: 30/09/2019
Títol: PLA D?EQUIPAMENTS BASICS DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
Investigador Principal: Casadevall Camps, Robert
Codi Oficial: T16033S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/02/2016 Data de Finalització: 30/09/2016
Títol: PROJECCIONS DEMOGRAFIQUES PER A LA PLANIFICACIO ESCOLAR I EDUCATIVADE LA CIUTAT DE TARRAGONA, 2018-2022
Investigador Principal: Alberich González, Joan
Codi Oficial: T16034S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/02/2016 Data de Finalització: 31/10/2016
Títol: CONTRACTE DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA D'INFORMACIO TOURISM DATA SYSTEM ALS APARTAMENTS TURISTICS GIRONINS
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TCD15011S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 21/05/2015 Data de Finalització: 20/05/2016
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
Títol: PRORROGA CONTRACTE EMISSIO D'UN ASSESSORAMENT O DIAGNOSTIC PER PART D'UN INVESTIGADOR O GRUP DE RECERCA ESPECIALITAT EN LA MATERIA
Investigador Principal: Calabuig Tomàs, Jordi
Codi Oficial: T19206S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 17/10/2019 Data de Finalització: 16/10/2020
Títol: ESTUDI DE CARREGA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1901S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/06/2019 Data de Finalització: 31/10/2019
Títol: TRAQUING AL PORT DE TARRAGONA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1905S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 10/05/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: ESTUDI DE DEMANDA DE TARRAGONA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1915S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 05/05/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: SERVEI D?ASSESSORAMENT DE LA PONENCIA D?ESTUDI DE LA REALITAT DELS HABITATGES TURISTICS A SALOU
Investigador Principal: Russo , Antonio
Codi Oficial: T19094S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 11/04/2019 Data de Finalització: 10/05/2019
Títol: ANALISIS DADES PORT AVENTURA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1916S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 21/03/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: TDS CALAFELL
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1903S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 18/03/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: ASSESSORAMENT PER LA POTENCIACIO DE LA FIRA DEL VI
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1904S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 18/01/2019 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: TDS-MICE
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1902S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: EL VALOR DEL CAMPING EN L'ECONOMIA DE TARRAGONA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1906S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 15/06/2019
Títol: TRA_OPORTUNITATS SMART DESTINATIONS TURISME (TORROELLA M.)
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1920S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: DGTUR TALLER INNOVACIO EN PRODUCTE BAIN&COMPANY
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1921S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: ECONOMIA CIRCULAR EN TURISMO
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TETU1930S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: EMISSIO D'UN ASSESSORAMENT O DIAGNOSTIC PER PART D'UN INVESTIGADOR O GRUP DE RECERCA ESPECIALITZAT EN LA MATERIA
Investigador Principal: Calabuig Tomàs, Jordi
Codi Oficial: T18226S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 16/10/2018 Data de Finalització: 15/10/2019
Títol: PLA DE DESENVOLUPAMENT DEL CENTRE OF EXCELLENCE IN INNOVATION TOURISM
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: T18031S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 02/01/2018 Data de Finalització: 01/01/2021
Títol: DIAGNOSI DE L'?HABITATGE D?US TURISTIC COMERCIALITZAT PER LES PLATAFORMES ?P2P? A TARRAGONA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: T17225S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 10/11/2017 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: REDACCIO DE L¿ESTRATEGIA I ELS PLANS D¿ACCIO PER A L¿ADAPTACIO AL CANVI CLIMATIC A LES TERRES DE L¿EBRE
Investigador Principal: Saladié Borraz, Òscar
Codi Oficial: T17129S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 02/06/2017 Data de Finalització: 01/03/2018
Títol: Projecte 2017/14:Ampliació i revisió del llibre de Port Aventura
Investigador Principal: Oliveras Samitier, Josep
Codi Oficial: T17114N
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Subvencions directes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/06/2018
Títol: Projecte 2017/15:Edició i impressió del llibre de Port Aventura
Investigador Principal: Oliveras Samitier, Josep
Codi Oficial: T17115N
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Subvencions directes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/06/2018
Títol: COODTUR. Knowledge hub en turisme, cooperació i desenvolupament
Investigador Principal: Nel·Lo Andreu, Marta Gemma
Codi Oficial: T18038S
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Subvencions directes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 28/02/2018
Títol: PLA ESTRATEGIC PER A UN FUTUR MUSEU FERROVIARI A MORA LA NOVA
Investigador Principal: Duro Moreno, Juan Antonio
Codi Oficial: T16151S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 08/06/2016 Data de Finalització: 31/12/2016
Títol: IMPLEMENTACIO D'UN SISTEMA D'INFORMACIO SOBRE L'ACTIVITAT TURISTICA MITJANÇANT LA PLATAFORMA ELECTRONICA TOURISM DATA SYSTEM A LA PROVINCIA DE BARCELONA
Investigador Principal: Anton Clavé, Salvador
Codi Oficial: TCD15013S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Col.laboracions de recerca.
Data d'Inici: 27/04/2015 Data de Finalització: 30/12/2016