saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Processat Digital de Senyals en Entorns Aeroespacials i Biomèdics


Processat Digital de Senyals en Entorns Aeroespacials i Biomèdics

Paraules Clau / Keywords
Linies de Recerca / Research lines
  • Anàlisi de sistems bifàsics tipus gas-lìquid en sistemes orbitants genèrics a l'objecte de millorar l'intecanvi eficient de massa i calor sota condidions com les que es donen, per exemple, en sistemes tancats de vida.
  • Anàlisi fonamental de l'impacte que els entorns microgravitatoris tenen en mesures d'alta precisió relacionades amb diferents propietats físiques de transport tant en el cas de liquids uni com de barrejes multi components
  • Creixement virtual de materials semiconductors d'especial relevància tecnològica en condicions similars a les existents a les diferents plataformes espaials amb l'objectiu final de caracteritzar 'a priori' i de forma suficientment fiable les condicions idònies per a un creixement òptim.
  • Processat digital de biosenyals.
  • Processat digital de senyals accelerométriques provinents de l'Estació Espacial Internacional (ISS). Per a la seva caracterització s'utilitzaran tècniques espectrals de segon ordre y d'ordre superior (HOSA, Higher Order Statistical Analysis).