saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Discrete and Continuous Dynamical Systems (DCDYNSYS)


Discrete and Continuous Dynamical Systems (DCDYNSYS)

Paraules Clau / Keywords
 • Mètode d'elements finits
 • Mètodes espectrals
 • Resurgència
 • Sistemes dinàmics
 • problema 16 de Hilbert
Linies de Recerca / Research lines
 • Biomecánica
 • Dinámica Compleja
 • Mecánica de Fluidos
 • Sistemas Dinámicos
 • Teoría Cualitativa de Ecuaciones Diferenciales
 • Teoría de la Resurgencia