saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Mercats i Anàlisi Financera (MAF)


Mercats i Anàlisi Financera (MAF)

Paraules Clau / Keywords
Linies de Recerca / Research lines
  • Anàlisi de la rendibilitat i dels factors clau d'èxit d'empreses espanyoles internacionalitzades, especialment a Xina.
  • Anàlisi financera sectorial, especialment centrada en el sector hoteler i de transport aeri.
  • Anàlisis de la incidència del medi ambient en l'àmbit econòmic i empresarial.
  • Análisis de los mercados de deuda pública, especialmente, la Unión Europa y Latinoamérica
  • Aplicació de la teoria d'opcions a la valoració d'empreses i selecció de projectes d'inversió
  • Incidència de les crisis en l'evolució de l'spread com a mesura del risc dels mercats
  • Informació per a la presa de decisions empresarials, en base a indicadors de gestió i anàlisis de dades comptables
  • La problemàtica de l'anomenat `pecat original' en les emissions de deute públic dels països emergents
  • Modelització de variables econòmiques i financeres mitjançant: teoria del caos, teoria de la informació, fuzzy sets i xarxes neuronals artificials.
  • Relació en els preus del mercat de futurs i el mercat al comptat