saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Química Quàntica


Química Quàntica

Paraules Clau / Keywords
 • Ab initio
 • Magnetisme molecular
 • Polioxometal.lats
 • Quimiosorció
 • Química quàntica
Linies de Recerca / Research lines
 • Complexos Organometàl.lics
 • Desenvolupament de Mètodes Específics d`Interacció de Configuracions
 • Magnetisme en Molècules i Sòlids
 • Metal.locarbohedrens i Derivats de Ful.lerens
 • Modelització de Processos en Catàlisi Heterogènia i Electroquímica
 • Polioxometal.lats
 • Reactivitat fotoquímica