saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis


Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis

Paraules Clau / Keywords
  • Anàlisi amb multisensors
  • Materiales nanoestructurados
  • Microreactores
  • Microsistemes
  • microhotplate sensor matrices,
Linies de Recerca / Research lines
  • 1.Desenvolupament de micro/nanotecnologies per a microsistemes químics 1.1. Desenvolupament microsensors de gasos basats en membranes nanoestructurades de Silici macroporós i/o alúmina macroporosa 1.2. Fabricació i caracterització de sensors de gasos basats en monocapes d'òxids metàl.lics 1.3. Disseny, fabricació i caracterització de microconcentradors de gasos per a sistemes sensors 1.4. Disseny i fabricació de microreactors basats en membrana porosa 1.5. Fabricació de3 sensors de gasos basats en nanotubs de carbó
  • 2. Recerca en tècniques avançades de processat de senyal per a sistemes multisensors 2.1. Desenvolupament d'algorismes de processament de senyal que incorporin la dimensió temps en sistemes multisensors i equips GC-MS 2.2. Desenvolupament de mètodes de selecció de variables basats en algorismes estocàstics 2.3. Desenvolupament de tècniques de processat per a sistemes sensors treballant en règim de ciclat tèrmic 2.4. Desenvolupament d'algorismes bioinformàtics d'aplicació en proteòmica i metabolòmica
  • 3. Desenvolupar aplicacions amb sensors de gasos i olfacte electrònic 3.1. Disseny i posta a punt equips multisensors de gasos per a la detecció selectiva de gasos tòxics i/o explosius 3.2. Posta a punt aplicacions del nas electrònic basades en sistemes GC-MS en els sectors de l'alimentació i biomedecina