saltar al contingut principal
Cercar
URV

Docència impartida del professor Barberà Escoí, Carlos


Docència impartida del professor Barberà Escoí, Carlos (curs actual)

  GRAU

  Doble titulació de grau en Administració i en Direcció d'Empreses i en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2019)

 • ESTADÍSTICA

 • Grau en Arquitectura (2010)

 • SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA

 • Grau en Enginyeria Informàtica (2010)

 • ESTADÍSTICA

 • Grau en Enginyeria Matemàtica i Física (2021)

 • EQUACIONS DIFERENCIALS I

 • ESTADÍSTICA

 • Grau en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)

 • ESTADÍSTICA

 • MÀSTER

  Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2009)

 • APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA TECNOLOGIA

 • LA DOCÈNCIA DE TECNOLOGIA EN EL CONTEXT SOCIAL

 • LA TECNOLOGIA EN SECUNDÀRIA

Docència impartida del professor Barberà Escoí, Carlos (cursos anteriors)


  GRAU

  Doble titulació de grau en Administració i en Direcció d'Empreses i en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2019)

 • ESTADÍSTICA
 • Doble titulació de grau en Enginyeria Química i en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2019)

 • FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 • MATEMÀTIQUES I
 • Grau Enginyeria / Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2018)

 • FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 • MATEMÀTIQUES I
 • Grau en Arquitectura (2010)

 • SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
 • Grau en Enginyeria Informàtica (2010)

 • ESTADÍSTICA
 • TREBALL DE FI DE GRAU
 • Grau en Enginyeria Matemàtica i Física (2021)

 • EQUACIONS DIFERENCIALS I
 • ESTADÍSTICA
 • Grau en Enginyeria Química (2010)

 • FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 • MATEMÀTIQUES I
 • Grau en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (2017)

 • FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 • MATEMÀTIQUES I
 • Grau en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2018)

 • FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 • MATEMÀTIQUES I
 • Grau en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)

 • ESTADÍSTICA
 • TREBALL DE FI DE GRAU
 • MÀSTER

  Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2009)

 • APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA TECNOLOGIA
 • LA DOCÈNCIA DE TECNOLOGIA EN EL CONTEXT SOCIAL
 • LA TECNOLOGIA EN SECUNDÀRIA
 • TREBALL DE FI DE MÀSTER