saltar al contingut principal
Cercar
URV

AJUTS BEATRIZ GALINDO - CONVOCATÒRIA BEAGAL18 - 2a FASE


Convocatòria de 3 places de personal investigador laboral

Per resolució de 23 d'abril de 2019 de la Rectora de la Universitat Rovira i Virgili, es convoquen tres places d'investigador distingit (art. 23 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència la Tecnologia i la Innovació), una en modalitat sènior i dues en modalitat junior, en aplicació de la Resolució de 28 de març de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la que es fa pública la relació definitiva d'ajuts concedits en la primera fase del Programa Beatriz Galindo corresponent a la convocatòria publicada per Ordre ECD/365/2018, de 23 de març.

Objecte

Concessió a les Universitats, per concurrència competitiva, dels ajuts Beatriz Galindo per a l'atracció de talent investigador que ha realitzat part de la seva carrera professional a l'estranger (vinculació docent, investigadora i/o coordinadors d'equips en una Universitat o centre d'R+D estranger) amb la finalitat d'afavorir la captació i formació de capital humà investigador i la seva mobilitat en sectors d'interès estratègic nacional, així com promoure la qualitat i la competitivitat del personal docent i investigador a les universitats espanyoles.

Per recolzar la consolidació dels Campus d'Excel·lència Internacional existents, la distribució dels ajuts considerarà la connexió existent entre el projecte docent a realitzar per l'investigador/a i les finalitats del Campus d'Excel·lència Internacional.

Normativa d'aplicació
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i la normativa que la desenvolupa.
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i la normativa que la desenvolupa.
  • Decret 202/2003 de 26 d'agost pel qual s'aprova l' Estatut  de la Universitat Rovira i Virgili, modificat per acord de Govern GOV/23/2012.
  • Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
  • Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, de 10 d'octubre de 2006 (DOGC 14.02.07)
  • Ordre EDC/365/2018, de 23 de març, per la que s'aproven les bases per a la concessió i es convoquen els ajuts Beatriz Galindo.
  • Normativa de contractació de personal investigador per una obra o servei per desenvolupar projectes concrets de recerca científica o tècnica aprovat en Consell de Govern de 8 de juliol de 2005 i modificada posteriorment.
Modalitats
  • Ajuts Beatriz Galindo sènior:

El Docent i/o Investigador haurà d'acreditar una experiència de, com a mínim, 7 anys de docència i investigació a l'estranger a comptar des de l'obtenció del títol de doctor.

  • Ajuts Beatriz Galindo júnior:

El Docent i/o Investigador haurà d'acreditar una experiència de, com a màxim, 7 anys de docència i investigació a l'estranger a comptar des de l'obtenció del títol de doctor.

Dotació econòmica

Ajut Beatriz Galindo sènior: 90.000 €.

Ajut Beatriz Galindo júnior: 45.000 €.

Inclosa la quota patronal de la Seguretat Social corresponent al contracte del docent i/o investigador.

Fases de la convocatòria

1a FaseConcessió dels ajuts a les universitats públiques.

2a Fase :  Selecció del docent i/o investigador i celebració del contracte d'Investigador Distingit amb la Universitat.

Relació de places convocades

Codi convocatòria

Referncia oficial / Bases convocatòria

Departament URV

Área de coneixement

Categoria

Formulari de sol.licitud

PI19022

BEAGAL18_00198

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Junior

sol·licitud

PI19024

BEAGAL18_00221

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Mecànica, Naval i Aeronàutica

Junior

sol·licitud

PI19023

BEAGAL18_00216

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Senior

sol·licitud

En aplicació de l'article 15 de l'Ordre ECD/365/2018, de 23 de març, el termini de presentació de sol·licituds s'estendrà des del 24 d'abril a partir de les 8h  fins al 24 de maig de 2019 a les 17h (hora peninsular).

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres a través del correu-e següent:     programabeatrizgalindo_urv(ELIMINAR)@urv.cat

Tarragona, 23 d'abril de 2019