saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació necessària per a poder domiciliar el pagament de la matrícula

L'entrada en vigor de la normativa SEPA (Single Euro Payments Area - Zona Única de Pagaments en Euros) va introduir nous requisits per a la domiciliació de pagaments, és per això, que per domiciliar correctament els rebuts de matrícula, a l'automatrícula necessitareu les següents dades:

  1. Titular del compte bancari.
  2. IBAN del compte corrent.
  3. Incorporar el compte bancari a l'hora de fer l'automatrícula.
     
  • És necessari que autoritzeu que la URV carregui els imports al compte facilitat si en sou el titular o que feu constar l'autorització expressa del titular en aquest sentit. Per autoritzar-ho, marqueu la casella corresponent que trobareu a la pantalla "Finalitzar matrícula" de l'automatrícula o marqueu el corresponent xec quan completeu el formulari de matrícula preelaborada.

1.Titular del compte:

Quan feu l’automatrícula, si en sou titulars, clicant a “en sóc titular” es copiaran les vostres dades personals automàticament.

Si no en sou els titulars, caldrà que proporcioneu les  dades següents: tipus de document (NIF/NIE/PASSAPORT), número del document, nom, primer cognom i segon cognom del titular.

Pots veure més informació de les pantalles que trobaràs quan facis la teva "automatrícula" aquí.

2.IBAN del compte corrent

El codi IBAN per a Espanya és de 24 dígits i està format per

                * ES (codi de país per a Espanya)
                * Un número de control de 2 dígits
                * El 20 dígits corresponents al compte corrent complet


Exemple: ES11 + 20 dígits del vostre compte corrent

Podeu consultar el vostre codi IBAN de la manera següent:

1. Demanant-ho a la teva entitat bancària.

2.A través de l'accés online al teu compte bancari.

3.Mirant el codi d’algun dels rebuts que tinguis domiciliat en el mateix compte corrent.

4.Mirant-ho en els extractes del teu compte corrent.
 

Pots veure més informació de les pantalles que trobaràs quan facis la teva "automatrícula" aquí.

3. Incorporar el compte bancari a l'hora de fer l'automatrícula

Podeu veure informació de les pantalles que trobareu quan facis la teva "automatrícula" aquí.