saltar al contingut principal
Cercar
URV

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Comissió electoral

Convocatòries d’eleccions:

Consulta del cens

  (Introduint el NIF o NIE en format 99999999L, números i lletres sense separadors)

Calendari electoral

Impresos electorals

  

* Atès l’article 28.4 del Reglament Electoral de la URV, aprovat pel Consell de Govern en sessió de 18 de setembre de 2013, disposa que:

“Si el nombre de candidats proclamats definitivament per ser representants a òrgans col·legiats és iguaol o inferior al nombre de representants

que s'han d'escollir, els candidats són proclamats membres electes automàticament, sense necessitats de fer eleccions."

Sector

Circumscripció

Escons

Candidats

provisionals

1er termini

Proclamació

definitiva

de candidatures

Proclamació

candidats

electes

Estudiants

Grau en Enginyeria Informàtica (1723)

Grau de Tècniques de Desenvolupament d’ Aplicacions Web i Mòbils (GTDAWIM)

3

No hi ha

candidatures

No hi ha

candidatures

No hi ha

candidatures

Grau en Enginyeria Elèctrica (1721)

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (1720)

4

No hi ha

candidatures

No hi ha

candidatures

No hi ha

candidatures

Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (1724)

Grau en Enginyeria Biomèdica (1725)

2

    No hi ha

  candidatures

No hi ha

candidatures

No hi ha

candidatures

Màster en Enginyeria Industrial (1765) 

Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric (1769)

2

    No hi ha

  candidatures

No hi ha

candidatures

No hi ha

candidatures

Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica (1764)

Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (1768)

2

    No hi ha

  candidatures

No hi ha

candidatures

No hi ha

candidatures

PAS

Funcionari i Laboral (Parcials)

escons

vacants

3*