saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits electorals: Presentació de candidatures


S'amplia el termini per presentar candidatures, fins a les 13:00 hores del 15 d'octubre de 2019 (només en aquelles circumscripcions on no s'han presentat candidatures).

Presentació de la candidatura

Cal imprimir l’imprès de presentació de candidatura. Un cop emplenat i signat, l'ha de presentar el mateix candidat/a o el seu representant legal al Registre General de la URV ubicat al Rectorat de la Universitat o en qualsevols dels registres auxiliars de la URV, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer cas, la persona interessada enviarà un email a la secretaria general (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la seva candidatura per alguns dels mitjans establerts a la Llei 39/2015 i haurà de preveure que la sol·licitud arribi a la Secretaria General dins el termini establert.