saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits electorals: Presentació de candidatures


Presentació de la candidatura

En el següent enllaç disposeu del formulari per presentar la vostra candidatura que podeu presentar-la de forma telemàtica, mitjançant el Registre electrònic de la URV (en aquest cas haureu d'omplir el model d'instància genèrica i podeu adjuntar com annex el formulari) o bé de forma presencial, per Registre general o qualsevol dels registres auxiliars.

Teniu més informació sobre la presentació per registre en aquest enllaç.

També podeu presentar el formulari per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, la persona interessada ha d'enviar un correu electrònica la secretaria general (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la seva candidatura per alguns dels mitjans establerts a la Llei 39/2015 abans d'acabar el termini de presentació de candidatures.

IMPORTANT: El rebut és el justificant d'haver presentat la candidatura per la qual cosa s'ha de conservar almenys fins a la proclamació definitiva de candidatures.