saltar al contingut principal
Cercar
URV

Segona fase per a la sol·licitud del trasllat d'expedient

CURS 2024-25

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Psicologia Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat NO
Pedagogia Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Educació Social Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Educació Primària Canvi de Campus NO
Canvi de PFG NO
Trasllat
Educació Infantil Canvi de Campus
Canvi de PFG
Trasllat
Doble grau en Educació Infantil i en Educació Primària  Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Administració i Direcció d'Empreses Canvi de Campus
Canvi de PFG
Trasllat
Finances i Comptabilitat Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Economia Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Dret Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat No procedeix
Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Finances i Comptabilitat Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat No procedeix 
Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Màrqueting Canvi de Campus
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat No procedeix
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Dret Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat NO
Treball Social Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
Relacions Laborals i Recursos Humans  Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Dret

(Centre gestor: Facultat d'Economia i Empresa)
Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat No procedeix
Doble grau en Dret i en Relacions Laborals i Recursos Humans  Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
FACULTAT D'ENOLOGIA
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Biotecnologia Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
Enologia Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat

Doble grau en Biotecnologia i en Bioquímica i Biologia Molecular

(Centre gestor: Facultat de Química)
Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat NO

Doble grau en Biotecnologia i en Enginyeria Informàtica

(Centre gestor: ETSE)
Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
FACULTAT DE LLETRES
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Anglès Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Antropologia i Evolució Humana Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
Llengua i Literatura Catalanes Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Llengua i Literatura Hispàniques Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Comunicació Audiovisual Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG NO
Trasllat NO
Canvi de PFG (per simultaneïtat)
Periodisme Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG NO
Trasllat
Canvi de PFG (per simultaneïtat)
Publicitat i Relacions Públiques Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG NO
Trasllat NO
Canvi de PFG (per simultaneïtat) NO
Història Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Història de l'Art i Arqueologia Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Medicina Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat NO
Fisioteràpia Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
Nutrició Humana i Dietètica Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
FACULTAT DE QUÍMICA
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Química Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
Bioquímica i Biologia Molecular Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat NO
Doble grau en Biotecnologia i en Bioquímica i Biologia Molecular Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat NO
Química en anglès Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Arquitectura Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat NO
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Enginyeria Elèctrica Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Enginyeria Informàtica Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG NO
Trasllat NO
Doble grau en Enginyeria Elèctrica i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
Doble grau en Enginyeria Informàtica i en Biotecnologia Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
Enginyeria Biomèdica Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Doble grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
Enginyeria Matemàtica i Física Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Enginyeria Mecànica Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
Enginyeria Química Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG NO
Trasllat NO
Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG
Trasllat
FACULTAT D'INFERMERIA
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Infermeria Canvi de Campus NO
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat NO
FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Gestió en Turisme i Hoteleria Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
CAMPUS TERRES DE L'EBRE
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Educació Primària * Canvi de Campus
Canvi de PFG
Trasllat
Educació Infantil * Canvi de Campus
Canvi de PFG
Trasllat
Doble grau en Educació Infantil i en Educació Primària * Canvi de Campus No procedeix
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat No procedeix
Administració i Direcció d'Empreses * Canvi de Campus
Canvi de PFG
Trasllat
Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses i Màrqueting  Canvi de Campus
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat
Infermeria * Canvi de Campus NO
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat NO

* S'acceptaran les sol·licituds segons disponibilitat. La seva resolució queda supeditada a què hi hagi places vacants en alguna de les diverses vies d'accés.

SEU DEL BAIX PENEDÈS
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Educació Infantil Canvi de Campus
Canvi de PFG
Trasllat
Infermeria Canvi de Campus NO
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat NO
SEU VILAFRANCA DEL PENEDÉS
Ensenyament Tipologia del trasllat S'activa la segona fase?
Infermeria         Canvi de Campus       
Canvi de PFG No procedeix
Trasllat NO