saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits per matricular-se/examinar-se

Període d'investigació

VERIFICACIÓ
APROVACIÓ DEL
PERÍODE DE DOCÈNCIA DELS ESTUDIANTS

(només en el supòsit d'estudiants que cursin
el programa de
doctorat en dos anys)
Qui: Al Servei de Gestió Acadèmica
Com: A través del sistema informàtic
Quan: Abans de l'inici del període de matrícula
Observacions: El coordinador/a, a instàncies del departament, ha d'assignar al doctorand/a un director/a o uns codirectors
TUTORIA DE
MATRÍCULA
Qui: El director/a o codirectors corresponents i el doctorand/a, un cop comprovat l'expedient de l'estudiant
On: Al lloc que determini el departament
Com: Abans de l'inici del període de matrícula
Documentació: En el full de matrícula, que el director/a obté per web, s'acorden els treballs d'investigació i el projecte de tesi en què s'ha de matricular el doctorand/a
 
 
 
FORMALITZACIÓ
DE
MATRÍCULA

 
Qui: L'estudiant 
On: Al Servei de Gestió Acadèmica
Com: Dins del termini establert en cada programa. Amb l'informe del departament corresponent, la direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat pot autoritzar la matrícula fora d'aquest període
Documentació: Si s'escau, diferents justificants del tipus d'exempció o deducció de l'import de la matrícula
FINALITZACIÓ
DEL PROCÉS
I LIQUIDACIÓ
ECONÒMICA
Qui: L'estudiant
Com: Abonant l'import que figura al resguard de la matrícula
On: A través de l'entitat bancària on s'ha fet la domiciliació
Quan: A partir dels 6è dia després d'emetre el rebut