saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat de Química

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllats Places estrangers  Total Ordre de priorització Criteris Observacions
8 4 12 Branca de ciències - Es valora el nombre de crèdits reconeguts ponderats amb la nota de l'alumne (70% de la mitjana de l'expedient i 30% de la nota d'accés a la universitat) - Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies
Places trasllats Places estrangers  Total Ordre de priorització Criteris Observacions
6 6 12 Branca de ciències - Es valora el nombre de crèdits reconeguts ponderats amb la nota de l'alumne (70% de la mitjana de l'expedient i 30% de la nota d'accés a la universitat). És requisit mínim disposar del nivell B1 d’anglès i preferible el nivell B2.  - Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies
Places trasllats/canvi PFG Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions
4 1 5 Branca de ciències - Es valora el nombre de crèdits reconeguts ponderats amb la nota de l'alumne (70% de la mitjana de l'expedient i 30% de la nota d'accés a la universitat) - Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies
Places trasllats Places estrangers  Total Ordre de priorització Criteris Observacions
1 1 2 Branca de ciències - Es valora el nombre de crèdits reconeguts ponderats amb la nota de l'alumne (70% de la mitjana de l'expedient i 30% de la nota d'accés a la universitat) - Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies