saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat de Lletres

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places ofertes Ordre de priorització Criteris
3 - Graus del PFG en Comunicació de la URV
- Llicenciatura de Publicitat i RP i llicenciatura de Periodisme del sistema anterior URV
- Mateixos graus/llicenciatures d'altres universitats
- Per als graus del PFG en Comunicació de la URV, notes de PAU
- Per a les llicenciatures URV i per als graus/llicenciatures d'altres universitats, notes de PAU i mitjana de l'expedient acadèmic
Places ofertes Ordre de priorització Criteris
3 - Graus del PFG en Comunicació de la URV
- Llicenciatura de Publicitat i RP i llicenciatura de Periodisme del sistema anterior URV
- Mateixos graus/llicenciatures d'altres universitats
- Per als graus del PFG en Comunicació de la URV, notes de PAU
- Per a les llicenciatures URV i per als graus/llicenciatures d'altres universitats, notes de PAU i mitjana de l'expedient acadèmic
Places ofertes Ordre de priorització Criteris
3 - Graus del PFG en Comunicació de la URV
- Llicenciatura de Publicitat i RP i llicenciatura de Periodisme del sistema anterior URV
- Mateixos graus/llicenciatures d'altres universitats
- Per als graus del PFG en Comunicació de la URV, notes de PAU
- Per a les llicenciatures URV i per als graus/llicenciatures d'altres universitats, notes de PAU i mitjana de l'expedient acadèmic
Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització
25 5 30 - Llicenciatura/grau d'Història de l'Art de la URV (reserva de 15 places)
- Amb estudis de la branca d'art i humanitats i ciències socials (reserva de 10 places)
Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització
10 5 15 Amb estudis de la branca d'art i humanitats i ciències socials
Places ofertes Observacions
Sense cap restricció de places - Per als alumnes estrangers és requisit indispensable per a la matrícula l'acreditació del nivell de suficiència (C) o equivalent de català
Places ofertes Observacions
Sense cap restricció de places - Per als alumnes estrangers és requisit indispensable per a la matrícula l'acreditació del nivell B2 o similar en espanyol
Places trasllat Places estrangers Total Ordre de Priorització Criteris
3 5 8 - Graus del PFG de Llengua i Literatura Catalana i Hispànica de la URV
- Nivell B1 d'anglès
Notes PAU
Places trasllat Places estrangers Observacions
Sense restricció de places Sense retricció de places Reconeixement d'un mínim de 30 crèdits