saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat de Ciències Jurídiques

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllat Places estudis estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions
7 10 17 - Mateix grau d'una altra universitat
- Resta de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques
- Mateixa branca URV
-Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència - Els criteris no són acumulatius sinó subsidiaris
Places trasllat Places estudis estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions
7 3 10 - Mateix grau d'una altra universitat
- Graus Facultat Ciències Jurídiques
- Mateixa branca URV
- Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència - Els criteris no són acumulatius sinó subsidiaris
Places trasllat Places estudis estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions
7 3 10 - Mateix grau d'una altra universitat
- Graus Facultat Ciències Jurídiques
- Mateixa branca URV
- Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència - Els criteris no són acumulatius sinó subsidiaris
Places trasllat Places estudis estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions
4 0 4 - Mateix grau d'una altra universitat
- Graus Facultat Ciències Jurídiques
- Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència - Els criteris no són acumulatius sinó subsidiaris