saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

   

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits, excepte en el cas del doble grau en el qual es requeriran un mínim de 45,75 crèdits reconeguts.

Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de Campus Total Ordre de priorització Criteris
4 2 2 2 -- - Mateix grau altres universitats
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca fora URV
- La resta
- Nombre crèdits RC
- Expedient acadèmic
* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).
Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de Campus Total Ordre de priorització Criteris
2 1 2 2 -- - Mateix grau altres universitats
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca fora URV
- La resta
- Nombre crèdits RC
- Expedient acadèmic
* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).
Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de Campus Total Ordre de priorització Criteris
2 1 2 2 -- - Mateix grau altres universitats
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca fora URV
- La resta
- Nombre crèdits RC
- Expedient acadèmic
* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).
Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de Campus Total Ordre de priorització Criteris
4 2 2 2 -- - Mateix grau altres universitats
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca fora URV
- La resta
- Nombre crèdits RC
- Expedient acadèmic
* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).
Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de Campus Total Ordre de priorització Criteris
2 1 2 2 -- - Mateix grau altres universitats
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca fora URV
- La resta
- Nombre crèdits RC
- Expedient acadèmic
* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).
Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de Campus Total Ordre de priorització Criteris
2 2 4 -- 8 - Mateix grau altres universitats
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca fora URV
- La resta
- Nombre crèdits RC
- Expedient acadèmic

*Si no s’ocupen les places reservades per alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies.

Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de Campus Total Ordre de priorització Criteris
2 2 4 -- 8 - Mateix grau altres universitats
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca fora URV
- La resta
- Nombre crèdits RC
- Expedient acadèmic

*Si no s'ocupen les places reservades per alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies.

Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de Campus Total Ordre de priorització Criteris
6 2 -- -- -- - Mateix grau altres universitats
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca fora URV
- La resta
- Nombre crèdits RC
- Expedient acadèmic

En el cas del Doble Grau només serà possible valorar el canvi d’universitat i/o d’estudis en aquells casos en què a l’estudiant se’l reconegui prèviament un mínim de 45,75 crèdits. 

Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de Campus Total Ordre de priorització Criteris
4 -- -- -- 4 -El mateix doble grau d'altres universitats catalanes - Qualificació final obtinguda en els itineraris cursats.
- Formació acadèmica o professional complementària.
- Estudis superiors cursats amb anterioritat.
* No es podrà acceptar el trasllat d'expedient d'aquelles sol·licituds que no acreditin la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP).

Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de Campus Total Ordre de priorització Criteris
-- -- -- --   --  
* Aquest curs 2021-22 NO s’admetrà trasllats d’expedient al doble grau en Educació Infantil i en Educació Primària del CTE per cap d’aquestes vies.