saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat d'Economia i Empresa

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de  campus Criteris

Sense restricció de places

Sense restricció de places

10% de places ofertes Sense restricció de places  
 • Trasllats: 

Llicenciatures/diplomatures de:

- Adiministració i Direcció d’Empreses

- Ciències Actuarials i Financeres

- Investigació i Tècniques de Mercat

- Ciències Empresarials

- Ciències Econòmiques i Empresarials

Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.

 • Convalidació d'estudis estrangers:

Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.

 • Canvi d'estudis dins un mateix PFG:

Priorització:

Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.

Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Canvi de  campus Criteris

Sense restricció de places

Sense restricció de places

10% de places ofertes

Sense restricció de places
 • Trasllats: 

Llicenciatures/diplomatures de:

- Adiministració i Direcció d'Empreses

- Ciències Actuarials i Financeres

- Investigació i Tècniques de Mercat

- Ciències Empresarials

- Ciències Econòmiques i Empresarials

Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.

 • Convalidació d'estudis estrangers:

Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.

 • Canvi d'estudis dins un mateix PFG:
Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.
Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Criteris

Sense restricció de places

Sense restricció de places

10% de places ofertes
 • Trasllats: 

Llicenciatures de:

- Economia

- Ciències Actuarials i Financeres

- Ciències Econòmiques i Empresarials

Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.

 • Convalidació d'estudis estrangers:

Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.

 • Canvi d'estudis dins un mateix PFG:
Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.
Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Criteris

Sense restricció de places

Sense restricció de places

10% de places ofertes
 • Trasllats: 

Llicenciatures/diplomatures de:

- Adiministració i Direcció d'Empreses

- Ciències Actuarials i Financeres

- Ciències Empresarials

- Ciències Econòmiques i Empresarials

Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.

 • Convalidació d'estudis estrangers:

Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.

 • Canvi d'estudis dins un mateix PFG:
Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.
Places trasllat Places estrangers Places canvi d'estudis dins un mateix PFG Criteris

0

0

10% de les places ofertes
 • Canvi d'estudis dins un mateix PFG:

Haver obtingut una nota d'admissió igual o superior a l'última nota de tall publicada del doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat.

Priorització:

Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.