saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat de Turisme i Geografia

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Total Ordre de priorització Criteris
5 2 3 10 - Mitjana de l'expedient acadèmic
- Motius del trasllat
- Branca de coneixement dels estudis cursats (ciències socials i jurídiques)
Places trasllat Places estrangers Places
canvi d'estudis dins un mateix PFG
Total   Ordre de priorització Criteris
5 2 5 12 - Mitjana de l'expedient acadèmic
- Motius del trasllat
- Segons els estudis cursats (en aquest ordre de prioritat):
 · Geografia o Geografia i Ordenació del Territori
 · Turisme
 · Ciències Ambientals
 · Arquitectura
 · Història
- Branca de coneixement dels estudis cursats (ciències socials i jurídiques)