saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions
4 1 5 - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau de la mateixa branca a l'ETSEQ
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència - Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies
Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions
8 2 10 - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau de la mateixa branca a l'ETSEQ
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència - Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies
Places trasllat Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions
3 1 4 - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau de la mateixa branca a l'ETSEQ
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència - Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies